Dorpswijzer 5 november

1
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
2
Kopij inleveren VOOR
maandagavond 18.00 uur bij:
Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13,
tel. 371752, e-mail: [email protected]
Belangrijke telefoonnummers:
Bij overlijden of bedienen: 06 23887860
Centraal nummer Pastoraal team 471246
Bereikbaarheid Parochie:
Gerrit Wientjens
371506
Koster Niek v.d. Oever
371286
Joke Peters
371710
e-mail: [email protected]
Bezoektijden Maasziekenhuis:
Verpleegafdelingen open bezoektijden
tussen 11.00 en 20.00 uur
Vrijwillige bijdrage “Dorpswijzer”:
€ 10,- per jaar per gezin
€ 5,- per jaar voor 65+
Rabobankrek: NL32RABO0107114445
Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost
Fysiotherapie IHG Schreurs
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer
381800
383374
0900 88 80
372146
845000
112
0900 88 44
Advertenties:
eenmalig/voor contract vraag info!
een pagina
1/2 pagina
Uitzonderingen:
1/3 pagina
Intensive Care, Kinderafdeling en
1/4 pagina
Moeder/Vrouwafdeling
(overleggen met familie en verpleegkundigen) wijzertje
(svp overleggen vooraf)
€ 15,€ 10,€ 7,50
€ 5,€ 1,50
Familieberichten worden gratis geplaatst
Vertrek/aankomsttijden van de buurtbus:
 Rijkevoort richting Boxmeer:
Rijkevoort
v 07.47 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47
Boxmeer Station a 07.53 08.53 09.53 10.53 11.53 12.53
Rijkevoort
v 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47
Boxmeer Station a 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53
 Boxmeer richting Rijkevoort (richting Landhorst)
Boxmeer Station v 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30
Rijkevoort
a 07.36 08.36 09.36 10.36 11.36 12.36
Boxmeer Station v 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
Rijkevoort
a 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36
 Met het ritkaartje Rijkevoort/Boxmeer kan men doorreizen naar het
Maasziekenhuis met een andere buurtbus, dus wel overstappen!
 Op zaterdagen, zon- en feestdagen worden geen ritten verzorgd.
Avond- nachtPrikpost de Poel
In de ontmoetings- /computerruimte
en weekenddiensten:
Maandag >
Huisartsenpost Boxmeer
Trombosedienst van 08.15 – 08.45
bel 0900 – 8880
(22 eurocent p.m.)
Dinsdag >
Maasziekenhuis van 09.30 – 09.50
Medicijnen ophalen bij de huisartsenpraktijk in Rijkevoort van 16.45 – 17.15 uur
Beheerder Dorpshuis ‘de Poel’:
Eddy en Gerda Blonk, [email protected], Tel: 0485-371907
3
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Deelparochie Rijkevoort
Woensdagavond 5 november 19.00 uur:
Eucharistieviering in Rijkevoort
Zondag 9 november 32e zondag door het jaar 9.00 uur:
Eucharistieviering met zang van C’est la Vie
Acolieten: Jo Gerrits en Niek v.d. Oever
Intenties:
J.get. Nol v.d. Ven en Jo v.d. Ven-Nielen
Fam de Hoog van Vonderen en overleden familieleden
Koos en Cisca Derks, zoon Cor en kleinzoon Maikel
Overl. ouders M. de Kleijnen en overl. familieleden
Thij Strijbosch, Mina Strijbosch-Arts en zoon Toon
Woensdagavond 12 november 19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdagavond 15 november 19.00 uur:
Eucharistieviering in de kerken te Beugen en Landhorst
Zondagochtend 16 november:
9.00 uur Eucharistieviering in de kerken te Wanroij en Oploo
10.30 uur Eucharistieviering in de kerken te Oeffelt, Vierlingsbeek en
St. Anthonis (kinderwoorddienst)
Terugblik op de Allerzielenviering
Afgelopen zaterdagavond 1 november was er een speciale Eucharistieviering waarin de overledenen van Rijkevoort van het laatste jaar
herdacht werden. Ook anderen herdachten overleden ouders, familieleden en vrienden. Op het kerkhof was ook nog een kort herdenkingsmoment en werden door pastoor van der Sluis de graven gezegend. Heel bijzonder om gezamenlijk met onze eigen gedachten en
herinneringen stil te staan bij onze overledenen. 
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
4
Een speciale viering, een bijeenkomst op de begraafplaats en aansluitend koffie drinken in De Poel vraagt de nodige voorbereiding maar
ook hulp op de avond zelf. Dit kan alleen maar dankzij de inzet van
veel vrijwilligers. Zonder vrijwilligers hadden we dit niet kunnen doen.
Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers die zich ingezet hebben voor
deze avond.
Namens de beheercommissie,
Joke Peters
Belleblaozers van Blubberdam
Weet u het al !!
Beste Blubberdammers,
Wie zal het worden?? Op zaterdag 15 november zal bekend worden
wie de scepter van Prins Robert I zal overnemen. Voor deze week
weer 2 hints
-
Gerarduskalenders uit Wittem
De Gerarduskalender 2015 is er weer.
Elke dag een beetje spirit.
Op de voorkant:
elke dag een spreuk om de dag goed te beginnen.
Op de achterkant:
moppen gedichten bezinningsteksten puzzels informatie.
€ 6,60 per stuk.
De Prins is een “D`n Urste”
Het Prinsenpaar zit graag in de tuin
Prinsenbal
Op zaterdag 15 november zal het Prinsenbal plaatsvinden, via onze
facebook pagina en via youtube.nl kunt u een filmpje bekijken waarin
de hints worden weergegeven, komende tijd zullen we nog meer
filmpjes plaatsen met extra hints.
Aanvang Prinsenbal: 21.00 uur
Start Programma: 21.30 uur
Komt allen op tijd dan mist u niets van het programma !
Elke zaterdag van 13.30 uur tot 15.30 uur is er de
Ook leuk om cadeau te geven.
"open boekenkast" in de molen.
Te verkrijgen bij Henk Gerrits Laageindsedijk 47,
tel 371255.
Desgewenst worden ze thuis bezorgd.
5
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Veel leesplezier.
Dorpsraad Rijkevoort
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
6
Activiteiten K.B.O.
Op alle wegen kom je Willems tegen
Problemen met milieu-eisen?
Milieubedrijven Oost biedt milieudiensten aan op het gebied
van bodem, lucht, water, grond, asbest en legionella
Kijk voor meer informatie op: www.milieubedrijvenoost.nl
MilieubedrijvenOost
Öko-Care Eural Lab Boxmeer Grondbank Oost
Veldweg 11, 5447 BH Rijkevoort t 0485 – 371747
Themamiddag
Woensdag 19 november houdt de KBO een themamiddag in de Salamander.
Aanvang: 13.30 uur.
Corry Claassen begint de middag door iets te vertellen over het werk
en activiteiten van het Rode kruis en hoe wij hierbij in Rijkevoort betrokken zijn of kunnen worden.
Caroline Verhoeven, oud-inwoonster van Rijkevoort, woont nu in
Haulerwijk in Friesland.
Zij komt ons verrassen met een ludieke middag over kook- en eetgewoonten door de jaren heen: Van Wieg tot het graf.
Over culinaire tradities in het menselijk leven.
Het belooft een gezellige middag te worden. Er is een pauze en de
middag wordt ongeveer om 17.00 uur afgesloten.
Alle leden zijn van harte welkom en de entree is gratis.
Wandeltocht
Woensdag 12 november worden de leden van de KBO uitgenodigd
mee te doen aan de eerste wandeling van het seizoen.
De wandeling gaat door het mooie Maasheggengebied en heeft een
lengte van ongeveer 7 kilometer.
Afwisselend wordt er gelopen over verharde en onverharde paden en
wegen. Goed schoeisel is belangrijk, want in deze tijd van het jaar kan
het behoorlijk modderig zijn.
Het vertrek per auto is om 13.30 uur op het plein.
De deelnemers wordt gevraagd een vergoeding van € 1,50 aan de
chauffeur te betalen.
7
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
8
Diep geraakt zijn wij door de overweldigende belangstelling, in
welke vorm dan ook, die wij hebben ondervonden, zowel tijdens
het ziek zijn als na het overlijden van mijn lieve man en onze
geliefde pap en opa. Indrukwekkend was het afscheid, dat we met
zovelen konden delen. Hoewel de grote leegte en het gemis
blijven, doet het ons goed te weten dat
Tien Verkuijlen
niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.
Hiervoor willen we iedereen bedanken. Het geeft ons kracht om
verder te gaan.
Maria Strijbosch, René en Vivian Verkuijlen,
kinderen en kleinkinderen
Boxmeer,november 2014
Attent Kuijpers
Rijkevoort
Kapelstraat 11, tel. 37.13.21
[email protected]
Koop nu kaartjes voor één van de 6 voorstellingen voor het toneelstuk van Toverij op 13,14,
17, 20, 21 of 24 december.
En deze week gratis de evergreen top 1000 als
muzikaal behang tijdens het boodschappen doen!
9
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
VUR SLES organiseert
4e Rijkevoortse smartlappenfestival
Vur Sles organiseert op de laatste zaterdag van november al weer het
vierde Rijkevoortse smartlappenfestival. Uitgaande van de succesvolle voorgaande edities zijn er weer drie koren te gast in de Molenzaal
van dorpshuis De Poel. Dit jaar is er een geheel nieuwe bezetting. De
gastkoren zijn Suuk-7 uit Gennep, Los Zand uit Velp en ’t Kum Goed
uit Puiflijk. Ook Vur Sles zelf is natuurlijk van de partij.
Naast het spelen en zingen van het Nederlandstalige repertoire door
de 4 koren is er ook voldoende ruimte voor de bezoekers om mee te
doen aan de samenzang. En de avond wordt afgesloten met een uurtje muziek, zang en dans.
Het festival wordt gehouden op zaterdag 29 november, vanaf 19.30
uur.
Muziekvereniging zoekt leden!
Hebt u ook zo genoten van de Grandioze Muziekmiddag
zondag 26 oktober jl. met optredens van Vur Sles, C’est
la Vie, de Flodderbonne en Muziekvereniging Sint Rochus?
Om in de toekomst meer van dit soort optredens mogelijk te maken
zijn we dringend op zoek naar meer muzikanten!
Heb jij muzikale ambities op wat voor instrument dan ook, laat het
ons weten dan zoeken we samen een passende invulling.
Neem nu die stap! Ga naar www.sintrochus.nl of mail naar
[email protected]
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
10
De geschiedenis van Rijkevoort
Op woensdag 12 november om 19.30 uur verzorgt Jan Nillesen samen
met Heemkundevereniging Rieckevorts Heem een lezing in de Poel
over de geschiedenis van Rijkevoort.
De lezing betreft een historisch ecologische beschouwing over de geschiedenis van Rijkevoort. We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de tectoniek, de rol van
de Maas en de vestiging van de eerste mensen op de dekzandrug van
Rijkevoort.
We volgen hun weg door de tijd. De wijze waarop zij hun omgeving
inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen op de stroomrug en
in de lagg zone van de Peel. (Wilt u weten wat een lagg zone is? kom
dan zeker luisteren en kijken!)
Jan vertelt tijdens deze lezing het verhaal dat schuil gaat achter de
aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de
wijze waarop de mensen in Rijkevoort het landschap inrichtten.
Speciaal aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van
de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Zij bepaalden de demografische veranderingen en de wijze waarop het landschap vorm kreeg.
De lezing is op 12 november om 19.30 uur in de Salamanderzaal van
Dorpshuis de Poel, Meester van de Bergplein 10 te Rijkevoort. De entree is gratis. www.rieckevortsheem.nl.
De dorpsquiz is voor iedereen; van kinderen tot ouderen en voor
mannen en vrouwen. Kwizzut wordt gehouden op zaterdagavond 27
december 2014. Het is voor teams van maximaal 20 personen en de
quiz zal bestaan uit ‘opzoek’-vragen en ‘uitvoer’-opdrachten en een
‘mysteriequest’.
De winnaar van de eerste dorpsquiz wordt bekend gemaakt tijdens
een feestavond op zaterdag 10 januari 2015.
Dus trommel je vriendengroep, je familie, je collega’s of je buren op
om een team te vormen en plan alvast vrij in je agenda voor Kwizzut.
Je kunt je team opgeven door een mail te sturen naar; [email protected] Vermeld in deze mail jullie teamnaam, wie de teamcaptain is, het email adres van de teamcaptain en de namen van de leden
van jullie team.
Er is één voorwaarde om in te schrijven, de teamcaptain moet uit Rijkevoort komen. Het inschrijfgeld per team is €20,-, deze kan op de
quizavond ter plekke betaald worden. De opgegeven teams ontvangen meer informatie over de quizavond per e-mail.
SJW
www.webshopbonbini.nl
Leuke cadeautjes voor alle
leeftijden
Kopen via internet
of rechtstreeks in het magazijn!
Dorpsquiz Kwizzut!
Zelf ophalen of laten bezorgen.
Wij willen jullie vast voorbereiden op een nieuwe activiteit waarmee SJW bezig is! In verschillende dorpen is
het al een waar fenomeen; de dorpsquiz! Ook SJW gaat een
dorpsquiz organiseren, Kwizzut. 
11
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Het magazijn is open op:
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
en op afspraak: 0485-371653
LAAGEINDSEDIJK 51 5447PB RIJKEVOORT
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
12
Brief van Sinterklaas
Deze week werd onderstaande brief bij SJW bezorgd.
Openingstijden:
Za. 09.00 tot 16.00 uur
Di.Wo.Vr. 09.00 tot 17.30 uur
Do. 09.00 tot 21.00 uur
Technisch Installatiebureau Theo
Arts
Veldweg 14
5447 BH Rijkevoort
Email: [email protected]
Tel. 0485-371998
Hobby’s?






Biljarten
Sjoelen
Voetbalspel
Baraktafel
Darten
Tafeltennis
Aan mijn lieve vrienden van SJW in Rijkevoort.
Wat fijn dat ik weer een uitnodiging van jullie heb mogen ontvangen om Rijkevoort een bezoekje te brengen.
Op dit moment zijn we druk bezig om de pakjes in te pakken, gedichtjes te schrijven, de boot te poetsen en nog veel meer.
Mijn Pieten verheugen zich er enorm op om samen met alle lieve
kinderen, er weer een leuk feest van te maken. Ieder jaar weer worden
we door zoveel enthousiaste kinderen, ouders en zelfs opa’s en oma’s
onthaald en zelfs met een heuse koets en onder muzikale begeleiding naar jullie Dorpshuis De Poel gebracht. Daar zingen we altijd
liedjes en de Pieten vermaken de kinderen met hun capriolen!
Jullie weten ook dat ik het enorm druk heb mijn bezoekje zal dus
niet heel lang zijn maar natuurlijk zeker zo gezellig. Ik zal vragen
of mijn Pieten extra veel pepernoten meebrengen voor de kinderen.
Dan zie ik jullie en de kinderen graag op zondag 23 november!
Rond 13.45 uur zal ik er zijn en rond 15.30 uur vertrek ik weer om
de kinderen in andere dorpen een bezoek te brengen.
Sinterklaas
Alle toebehoren vindt U bij:
Spreuk van de week…
Biljarthandel
Roelofsen van Tienen
Rijkevoort-De Walsert
Als je geen idee hebt wat je aan het doen bent,
noem dat dan onderzoeken
13
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
14
Aan al het jonge talent van Rijkevoort !
De jeugdpronkzitting staat alweer gepland, op zaterdag 24 januari 2015. Natuurlijk vindt deze happening
weer plaats in "De Poel".
Lijkt het jou leuk om hieraan mee te doen en zit je in
groep 3 t/m 8 van de basisschool, geef je dan op via
[email protected]
Opgeven kan alleen via dit emailadres, vermeld bij de opgave ook
duidelijk je achternaam .
Je kunt alleen, met een vriendje of vriendinnetje of misschien wel
met een hele groep optreden.
Let wel op, je kunt je maximaal opgeven voor twee optredens, zodat
alle kinderen de mogelijkheid hebben om op te treden.
Opgeven is mogelijk tot en met zondag 30 november 2014 !
Wij hopen dat jullie je allemaal snel op zullen geven zodat we er 24
januari weer een gezellige boel van kunnen gaan maken.
Groetjes van de jeugdcommissie
Volleybalvereniging
Uitslagen zaterdag 1 november:
Luctor MC1/Reser
Montagnards MC1 3-1
Afgelopen zaterdag hebben wij thuisgespeeld tegen vc montagnards.
Het was een heel spannende wedstrijd. In de eerste set kwamen we
al snel op achterstand, dus moesten we flink aan de bak. We kwamen
achter te staan met 20-23 maar door keihard te werken en geen
fouten meer te maken wisten we deze set toch met 25-23 te winnen.
De tweede set begonnen we kei goed en stonden we al snel op een 50 voorsprong, daarna verslapte de aandacht echter en kwamen we
weer op achterstand waardoor we weer aan een flinke inhaalrace
moesten beginnen. Ook deze set wonnen we uiteindelijk met 25-20.
De derde set verliep wat soepeler en werd met 25-15 gewonnen.
15
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Helaas hebben we de vierde set afgegeven met 25-20 . Eindstand van
de wedstrijd was dus 3-1 voor ons. Het grootste compliment kwam
nog van de coach van de tegenstander die ons complimenteerde met
het feit dat we toch wel erg scherp terugkwamen iedere keer na een
achterstand en dat we dan zowat foutloos gingen spelen…heeeel
knap!
Na afloop hebben we nog gezellig met z’n allen appeltaart gegeten
die Jan deze keer voor ons gebakken had. Bedankt Jan , het was erg
lekker, dat mag je vaker doen!! Groetjes meisjes c
L MB1/Meulman/Aimfluid ActiveRooy MB1
0-4
Afgelopen zaterdag hebben wij een thuiswedstrijd gespeeld tegen ActiveRooy. We wisten van te voren al dat dit een lastige wedstrijd zou
worden omdat zij boven aan staan. De eerste set waren we er niet
helemaal bij. We schrokken een beetje van de harde aanvallen van
de tegenstanders. Die waren moeilijk te verdedigen! Maar we hebben onze best gedaan. Deze set hebben we daarom met 25-5 verloren. De tweede set ging al wat beter. De verdediging ging al wat beter waardoor er ook meer aanvallen kwamen en we meer punten
konden maken. We hebben al meer punten te pakken gekregen deze
set! (ja, we gaan vooruit hoor) we hebben deze set met 25-15 verloren. De 3de set ging echt super goed! Er werd super goed opgeslagen
mooi strak. Iedereen werkte voor elkaar en er werd goed in de gaten
gespeeld. Jammer dat we deze set net niet gewonnen hebben. We
hebben verloren met 25-22, heel jammer! De 4de set ging minder. Het
wilde allemaal net niet goed lukken. En de tegenstander had net iets
meer pit in de aanval dan wij. Daarom hebben we verloren met 25-7.
Het was wel een leerzame wedstrijd! En iedereen heeft elkaar goed
proberen te helpen met aanwijzingen geven en oppeppen! Ik hoop
nog veel leuke en leerzame wedstrijden met dit team mee te maken.
Groetjes, Annemieke, Anne, Kae lou, Robin, Kiki, Iny, Indy, Carmen en
Liz
Luctor 2/DekkersFransen
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
MVC’64 3
16
3-2 
Wij, dames 2 van Luctor hebben 11 oktober thuis de wedstrijd tegen
Livoc Liessel met 4-0 gewonnen. Dit was de eerste wedstrijd die we
gewonnen hebben, het ging erg goed en we waren een trots team.
De wedstrijd daarna, op 25 oktober uit tegen ActiveRooy Venray
hebben we met 3-1 verloren. Toch ging de wedstrijd niet slecht, ze
staan namelijk tweede, dus goed dat we een puntje hebben gepakt.
En de laatste wedstrijd was afgelopen zaterdag, 1 november thuis tegen MVC’64 Maashees (Hier stonden we gedeelde negende mee).
Hiervan hebben we met 3-2 gewonnen. De eerste set ging goed, we
stonden ruim voor. De setstand was 25-15. De tweede set ging wat
minder, we hebben deze helaas afgegeven met 25-19. De derde set
ging weer goed, we zaten goed in het spel en hadden een goede servicedruk. Die hebben we met 25-15 gewonnen. In de vierde set ging
het steeds gelijk op. Het kwam mede door de spanning dat we deze
set met 25-22 afgegeven hebben. Ten slotte zijn we met de basisopstelling de vijfde set ingegaan. Hiermee wonnen we met 15-8 en hebben we uiteindelijk de wedstrijd gewonnen met een eindstand van 32. Weer waren we een trots team. Volgende week moeten we uit tegen Overloon, we gaan er weer vol tegenaan!
Kaboem! Luctor dames 2
Verslagen minivolleybal zondag 2 november:
Luctor N4.1: Hallo allemaal, wij Floor, Yarah, Sjoerd, Nienke en Sylvana van nivo 4 , hebben zondag is Sambeek gespeeld. De eerste hadden we verloren want we speelde niet goed over. De tweede speelde
we gelijk. De eerste set hadden we gewonnen en de tweede verloren.
Groeten Nienke
Programma donderdag 6 november:
heren recreanten: 19.45 Apollo 1
20.40 H.G.C. 1
21.35 Apollo 1
A.L.C. 1
A.L.C. 1
H.G.C. 1
Luctor 1/Garage Hendriks Saturnus/HC 3
2-3
Afgelopen zaterdag hebben wij een wedstrijd gespeeld tegen Saturnus Ds3. We willen allereerst Floor bedanken als mini van de week,
heel goed gedaan! De eerste set hebben we dik gewonnen, we zaten
er vanaf het begin bovenop. De tweede en derde set hebben we helaas verloren. De tegenstander had een sterke buitenspeelster die de
punten maakte, waardoor wij van slag raakte. De vierde set kwamen
we terug en sloegen we hen weer de ballen om de oren. Toen kwam
de beslissende vijfde set. Het leek erop dat we de winst konden binnenhouden, maar helaas haalde de tegenstander als eerste de 15
punten. Setstanden: 25-22, 16-25, 19-25, 25-13, 10-15. Volgende
week spelen we om 14.30 uur in Beugen, dus we zien graag veel publiek komen! Tot dan! Groetjes Ds1 
Programma zaterdag 8 november:
Flamingo’s’56 MC2 Luctor MC1/Reser
Montagnards MB1 L MB1/Meulman/Aimfluid
Sportivo 3
Luctor 2/DekkersFransen
Achilles 3
Luctor 1/Garage Hendriks
15.00
11.00
16.30
15.00
17
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Niveau N6.2: Hallo allemaal, Wij Luctor N6.2. Rob, Yaël, Loek, Ylana
en Nanna hebben in Sambeek gevolleyd.
We moesten tegen Avance en daar hebben we de eerste set met 3211 gewonnen en de tweede set met 23-18 gewonnen. En we moesten
ook tegen Detac en daar hebben we met 21-11 van gewonnen. En de
tweede set konden we net niet winnen en hebben we met 19-19 gelijkgespeeld. Het waren hele leuke wedstrijden
Groetjes Nanna
(Nanna is het zwarte sportbroekje kwijt, het merk is Lotto maat 158
of 164 ik wil hem graag terug, heb je hem gevonden, dan hoor ik dat
graag)
Gennep
Bergen
Overloon
Beugen
Programma zondag 9 november:
In Rijkevoort spelen mini’s niveau 1 en 2 van 10.00 – 13.00 uur
in sportzaal Muzerijk in Uden:: Luctor N4.1 speelt om 10.30 en 11.30
Programma dinsdag 11 november:
dames recreanten: 19.45 Match 1
20.40 fluiten en tellen
* zaalwacht
21.35 Luctor 1
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
18
Luctor 1
MVC’64 1 
Programma zaterdag 15 november:
Luctor MC1/Reser
SOMAS/Activia MC3 12.00
fluiten: Inge Gerrits / tellen: Mae Lyn Meulman
L MB1/Meulman/Aimfluid Apollo MB1
14.00
fluiten: Kristel Verlienden / Amber Ypma
Luctor 2/DekkersFransen
Avoc (America) 1
16.00
fluiten: Nadine v.d. Ligt / Carmen Ypma
Luctor 1/Garage Hendriks Energo/Flip 3
16.00
fluiten: Maaike Nielen / tellen: Maud v.d. Oever
Rijkevoort
Rijkevoort
Rijkevoort
Rijkevoort
Kantinedienst zaterdag 15 november:
11.00 – 14.00 uur
Annemarie Verlienden
14.00 – 17.00 uur
Jeanne van Lin
17.00 – einde
Monique Kuijpers
Programma woensdag 12 november
aanvang
HBV F1M
- Toxandria F1G
18:30 uur
Vertrek: 17:45 / vervoer: J. Willems, F. Bennehey
Mini van de week op zaterdag 1 november: Yarah Verbruggen
Wij verwachten je om 17.15 uur in de sportzaal. Zorg dat je je sportschoenen en een sportbroekje meeneemt. Wij zorgen voor een ‘minivan-de-week’ shirtje.
Voetbalvereniging
Uitslagen jeugd zaterdag 01 november
Toxandria A1
- SES A1
Toxandria B1
- Sambeek B1
Toxandria C1G
- UDI'19/Beter Bed C3
Toxandria D1
- SIOL D1
Toxandria E1
- Olympia'18 E3G
Toxandria F1G
- Olympia'18 F5
0-3
6-0
0-6
1-3
5-1
10-0
Programma zaterdag 08 november
aanvang
aanwezig
Herpinia A1
- Toxandria A1
15:00 uur
Vertrek:13:45/vervoer:R. v Crey,L. Weren,M. v Duuren,E. Cornelissen
Heijen B1
- Toxandria B1
14:30 uur 
19
Vertrek:13:30 /vervoer:N. Thijssen,S. Thijssens,K. vd Ven, M. vd Ven
Hapse Boys C1G
- Toxandria C1G
12:30 uur
Vertrek: 11:15 /vervoer: per fiets
Vitesse'08 D2
- Toxandria D1
09:45 uur
Vertrek:08:45/verv.:D. Grüntjes,M. vd Linden,H. Nguyen,K. Beljaards
HBV E1
- Toxandria E1
11:30 uur
Vertrek: 10:45 / vervoer: R. Groenendaal, G. Gerrits
HBV F1M
- Toxandria F1G
09:30 uur
Vertrek: 8:45 / vervoer: J. Willems, F. Bennehey
Toxandria MP1
- Hapse Boys MP1/2 09.30 uur
09.00 uur
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
aanwezig
Programma zaterdag 15 november
aanvang
aanwezig
Excellent A1
- Toxandria A1
15:00 uur
Vertrek: 14:00/vervoer: T. ten Haaf, F. v. Kraaij, N. Otten, J. v. Raaij
Excellent B1
- Toxandria B1
14:30 uur
Vertrek: 13:30/vervoer:H.Verhoeven,P.Ypma,T.Cornelissen,T.v.Hulst
ST SC. St. Hubert/De Willy's C1 - Toxandria C1G13:30 uur
Vertrek: 12:30/verv:(St.Hubert),M.Brandts,L.Venbrux,J.Verbruggen
FC Uden D2
- Toxandria D1
11:30 uur
Vertrek: 10:15/verv: L. Bitter, T. Coenen, L. Dijsselbloem, T. Brienen
Odiliapeel/Braks Gro E1G - Toxandria E1
11:00 uur
Vertrek: 10:00/vervoer: D. van den Berg, S. van Gemert
UDI'19/Beter Bed F8 - Toxandria F1G
09:00 uur
Vertrek: 8:00/vervoer: M. Boersma, M. Claassen
GVV'57 MP1/2
- Toxandria MP1
09.30 uur
Vertrek 8.45 uur / vervoer wordt door leiders geregeld
Speler van de week:
Op zondag 23 november speelt Toxandria tegen de Fiducia uit de
Rips. Robin Spierings is speler van de week. De begeleiding is in handen van Lian Ingenbleek. 
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
20
Tijdens deze wedstrijd worden de loten verkocht door Thijs Vernooij
en Siem Jansen.
Willen de lotenverkopers graag om 14.15 uur aanwezig zijn in de kantine (bestuurskamer).
Uitslagen senioren:
Toxandria 1 -Excellent 1
Toxandria 2 -Constantia 2
HBV 2
-Toxandria 3
Olympia’18 7 - Toxandria 4
Toxandria 5 - Vitesse’08 5
ZSV VR. 1
-Toxandria VR. 1
1-2
2-1
2-1
7-1
1-4
2-0
-Toxandria Vet.
-Toxandria 1
-Toxandria 2
-Heijen 2
-Vios `38 3
-Toxandria 5
-Constantia VR 1
17.00 uur
14.30 uur
12.00 uur
10.30 uur
12.15 uur
10.30 uur
11.00 uur
Activiteiten
Toxandria 1 verliest opnieuw
Toxandria heeft tegen koploper Excellent uit Oploo een onverdiende nederlaag geleden 1-2. De nederlaag had hoger uit kunnen vallen, maar Thomas
Fransen wist tot 2 maal toe een penalty te keren. Zoals verwacht was het
Excellent dat het meeste in bal bezit was maar Toxandria voetbalde goed
mee. Zowel Toxandria als Excellent kregen de eerste helft weinig kansen zodat de ruststand 0-0 was mede omdat Thomas in de 44e min. een penalty
wist te stoppen van Loid Schellekens. In de tweede helft ging de strijd gelijk
op met kansjes over en weer totdat in de 58e min. Jeroen Versteegen een
pass van een verdediger onderschepte en Twan Dekkers een niet te missen
kans gaf 1-0. Excellent moest nu komen maar de verdediging van Toxandria
stond als een huis, maar in de 70e min. kwam Excellent op gelijke hoogte
door Chris van Duijnhoven, nadat de warrig leidende scheidsrechter een
overtreding op Ard Gerrits onbestraft liet. Nog geen minuut later was het
wederom Chris van Duijnhoven die Excellent aan de leiding bracht 2-1.
Toxandria probeerde met alles wat het had de gelijkmaker te forceren maar
toen in de 80e min Maurice Cornelissen van het veld gestuurd werd nadat
hij de bal met de hand uit het doel sloeg en Excellent haar tweede penalty
kreeg leek de wedstrijd gelopen maar opnieuw Thomas Fransen wist deze te
stoppen, nu van Chris van Duijnhoven. De laatste 10 min. was het alleen nog
Tox wat de aanval zocht maar moesten ze opletten voor de counter, maar
helaas mochten oranjemannen niet meer scoren zodat een nipte onverdiende nederlaag werd geleden. Volgende week naar SC St-Hubert om daar
de punten maar weer te pakken. 
21
Programma komende week:
08 nov.
Volharding Vet.
09 nov.
SC St. Hubert 1
09 nov.
Juliana Mill 3
09 nov.
Toxandria 3
09 nov.
Toxandria 4
09 nov.
De Zwaluw 5
09 nov.
Toxandria VR 1
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
5
10
12
12
13
14
15
15
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
29
1
1
3
8
9
10
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec
dec
dec
Kienen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Wandelen K.B.O.
Historische ecologische lezing Rieckevorts Heem.
Bloemstuk maken o.l.v. Marga Nooijen Vrouw Actief
Bowlen buurt ‘t Laageind.
Inleveren klein oud ijzer.
Prinsenbal CV de Bellebloazers.
Generale repetitie Liedjesavond.
Thema-middag K.B.O.
Gezellige middag Rode Kruis in ‘t Wapen van Wanroij.
Jeugd zwemmen buurt ‘t Laageind.
Liedjesavond.
Sinterklaasintocht.
Repetitie Vur Sles.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Jeugdprinsenbal S.J.W.
Smartlappenfestival Vur Sles.
C’est la vie zingt bij kerstmarkt Kleve.
Inloopuurtje tablet en i-pad in de Poel.
Ledenvergadering Rieckevorts Heem.
Kienen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Kerstviering Vrouw Actief.
Wandelen K.B.O. 
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
22
13 dec
14 dec
15 dec
17 dec
17 dec
19 dec
20 dec
21 dec
21 dec
24 dec
27 dec
30 dec
2015
3 jan
4 jan
10 jan
11 jan
14 jan
17 jan
24 jan
6 febr
13 febr
24 febr
25 febr
11 maart
21 maart
30 maart
15 april
17 april
13 mei
21 mei
29 mei
03 juni
12 juni
12 juni
... juni
19 juni
Uitvoering Toverij.
Uitvoering Toverij.
Kerstviering Vur Sles.
Uitvoering Toverij.
Kerstviering K.B.O.
Kerstactiviteit buurt ‘t Korenveld.
Uitvoering Toverij.
Prinsenreceptie CV de Bellebloazers.
Uitvoering Toverij.
Uitvoering Toverij.
Kwizzut S.J.W.
en 31 dec.: Oliebollenactie Luctor.
Appelactie Toxandria.
Nieuwjaarsreceptie Toxandria.
Kwizzut feestavond S.J.W.
Oliebollentoernooi Luctor.
Jaarvergadering met Energetix Vrouw Actief.
18 en 24 januari: Pronkzittingen CV.
Jeugdpronkzitting.
Jeugdprinsentreffen S.J.W.
t/m 17 febr. Carnaval.
Zichtbaar beter door Tanja Verstappen Vrouw Actief.
Jaarvergadering K.B.O.
Info-avond over elektrische fietsen Vrouw Actief.
Medewerkersfeestavond Toxandria.
en 31 maart: Collecte Samen Sterk.
KI museum Beers Vrouw Actief.
Flessenactie Jeugdclub de Zonnepitjes.
t/m 17 mei: Lentekermis.
Happen en Stappen Vrouw Actief.
t/m 31 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
Alg. ledenvergadering Luctor.
t/m 14 juni: Jeugdvoetbalkamp Toxandria.
t/m 14 juni: Jeugdkamp voor de mini’s van Luctor.
Avondfietstocht Vrouw Actief.
Uitstapje APK.
23
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort
Tel.: 0485-371265 Fax: 0485-371723
[email protected]
www.kvansambeektrappen.nl
Schildersbedrijf Willems voor al uw
Binnen- en buitenschilderwerk
Beglazing
Spuitwerk
Kleur- en interieuradvies op maat
Wandbekleding
Veldweg 13, 5447 BH Rijkevoort, T 0485-372034, E [email protected], I www.SchilderWillems.nl
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
24
25
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
Dorpswijzer 42 > 5 november 2014
26