4.1-Zorgeconomie-presentatie Daan Bultje HANNN

Daan Bultje
Directeur
Wie wil 100 jaar oud
worden?
2
Bekend misverstand
Bekend misverstand
Gezondheid
Healthy Ageing
Maatschappelijke
baten
Preventie
Interventie
Levensloop
De HANNN Formule
1. Scouten kansen
2. Ontmoeting organiseren
3. Business development toevoegen vanuit het netwerk
4. Stroomlijnen aanvragen voor relevante (regionale,
nationale, internationale) calls
5. Proeftuinen realiseren
6. Successen uitdragen (communicatie, branding, lobby)
7. (Internationaal) netwerk bieden
5
Regioplan Fryslân
•
Recreatieve sector
 Gezondheidstoerisme / wellness
•
Landbouw & zuivel
 Gezonde voeding en voeding voor doelgroepen
(ouderen, patiënten, babyvoeding)
•
Gaming & Medische Technologie cluster
 Revalidatiegames, Virtuele operatiekamer
•
Sport en beweeg infrastructuur
 Gezonde leefstijl
•
Culturele hoofdstad 2018
6
Internationale agenda
•
Kansen Europese programma’s bepalen via lobbyistennetwerk
•
Koppelen Friese partners aan Europese consortia
•
Ondersteunen vorming eigen consortia
•
Status Noord-Nederland als Europese voorbeeldregio
voor Active & Healthy Ageing verdedigen en verstevigen
7
Dank voor uw aandacht
www.hannn.eu
[email protected]