Schema bevoegdheden

Activiteit
Omschrijving
Waardebepaling
Inschatten
waarde
woning bij in
verkoop/
verhuur-name
NVM-makelaar
√
NVM Wonenkandidaatmakelaar
√
NVM Wonenassistentmakelaar
Overige
medewerkers
Taxatie
Woningen
taxeren
√
Bezichtiging
Nieuwbouwgesprek
Verkoop of
Verhuur
Aankoop of
Aanhuur
Onderhandeling
Verkoop of
Verhuur
Aankoop of
Aanhuur
Afhandeling
Tekenen van
koopakte of
huurovereenkomst
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√