flyer_coachend_communiceren_2014

 Coachend communiceren De kunst van het motiveren Tweedaagse training: 3 november & 11 december 2014 Resultaat: • Je bent je bewust van je eigen houding in het ge-­‐
sprek en het effect daarvan op de ander • Je bent in staat een gesprek effectief in te richten • Je bent in staat een aantal coachingsinstrumenten toe te passen • Je bent in staat om jezelf effectiever in te zetten in het begeleiden en motive-­‐
ren van anderen Voor w ie? Begeleid je in je w erk andere mensen? Geef je leiding aan een team? Werk je samen met junior collega’s? En wil je leren hoe je anderen nog beter kunt motiveren en bege-­‐
leiden bij hun ontwikkeling o f het behalen van hun doe-­‐
len? In de training Coachend Communiceren leer je ande-­‐
ren in hun kracht te zetten en hen naar e en hoger plan te tillen door hen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen. Uitgebreide toolbox voor m eer resultaat In twee dagen maak je een aantal gesprekstechnieken en coachingsinstrumenten eigen. Je maakt kennis met ver-­‐
schillende methoden en doet ervaring op door interactie-­‐
ve o efeningen. Bovendien ben je bewust van het subtiele verschil tussen de ander sturen of de ander coachen. Je gaat aan de slag met je eigen overtuigingen en gedach-­‐
tenpatronen en leert het effect hiervan op de ander d oor-­‐
zien. Ervaren en doen Tussen de trainingsdagen zit aantal w eken w aarin je gaat oefenen met de nieuwe technieken instrumenten en ba-­‐
sishouding in gesprekken. Op dag twee wordt ingegaan op d eze ervaringen en w ordt verdieping in het geleerde aangebracht. Werkwijze De training wordt gegeven door twee ervaren coa-­‐
ches/trainers; Maaike Tromp en Rebekka van Praag. We werken met theorieën en oefeningen onder andere uit: Transactionele Analyse, Appriciative Inquiry, DISC ge-­‐
dragsstijlen en verschillende gesprekstechnieken. Praktische informatie Data: Dag 1 – maandag 3 november 2014 Dag 2 -­‐ donderdag 11 december 2014. Tijden: 9:30 tot 17:00 uur. Waar: Westerstraat 1 87 te Amsterdam. Investering: € 750,-­‐ (particulieren ontvangen 50% korting). Inclusief: lunch, koffie, thee en materiaal. Exclusief 21% BTW. Interesse of aanmelden: [email protected] 06-­‐45152212 of [email protected] 06-­‐16610081 Reactie van deelnemers: “In 2 dagen veel geleerd over coaching in buitengewoon prettige en veilige sfeer door 2 enthousiaste en inhoudelijk sterke trainsters. Ze hebben me aangestoken, ik wil meer!” “Twee dagen met begripvolle maar ook duidelijke sturing in onze voorzichtige stapjes op coachingsgebied. Nog een lange weg te gaan, maar we kunnen elke dag oefenen in ons dage-­‐
lijks werk. Ik merk zelf bijvoorbeeld dat ik in gesprekken beter luister en meer vragen stel dan voor-­‐ heen. En dat werkt al heel goed. Thanks!”