Lees verder - Wijkcomité Oost Nijmegen

OVERLEGVERSLAG ONDERHOUD STUWWAL
Datum: 31-1-2014
Aanwezig: Janneke Bosma (sen. Kwaliteitsbeheer Groen, gemeente Nijmegen), Robbert Roelofsen
(uitvoerder Donker) en vertegenwoordiging van omwonenden (o.a. dhr. Th. Stoelinga, mevr. K. van
der Pas en dhr. H. Schraven).
Afwezig: Dhr. J. van der Heijden, DAR
Inleiding
Al enkele jaren wordt er gepoogd de stuwwal naar behoren te onderhouden, maar door vele
wisselingen van aannemers, miscommunicatie en de slechte uitvoerbaarheid van dit stuk stuwwal
door zijn steilheid, maakt dat het dat het tot dusver het beeld niet veel verbeterd is. Het huidige
beheer in het stadsdeel Centrum Oost wordt uitgevoerd door de DAR die onderaannemers heeft die
specialistisch werk uitvoert. Zo ook dit plan om de stuwwal in te toekomst beter te beheren.
In hoofdlijnen bestaat het plan om de steilste stukken te beplanten, zodat het niet meer gemaaid
hoeft te worden. Andere delen blijven eens per jaar gemaaid worden. Dit plan is met de bewoners
doorgesproken en zij gaan akkoord, mits er in de bosplantsoensoortenlijst die toegepast wordt ook
een enkele hulst kan worden aangeplant.
Er zijn nog wel een aantal opmerkingen gemaakt tijdens de rondgang. De opmerkingen staan
hieronder genoemd, de nummers corresponderen met de nummers in de kaart hierboven.
1.
Bewoners klagen over hangjongeren aan de achterzijde van de flat Pays Bas, ze wensen een
afsluiting, zodat daar geen mensen meer kunnen komen. Aangegeven is dat deze klacht
doorgegeven wordt aan de wijkbeheerder Jolande Spierings, zodat zij dit kan oppakken
(heeft ook dit verslag ontvangen)
2. Kunnen de zaailingen uit dit stuk bos ook
worden weggehaald? Graag meenemen in
deze offerte.
3. In het sierheestervak aan de voorzijde van
het elektriciteitshuisje staat veel braam en
opslag.
Dit deel van het vak opschonen, opschot
eruit en daar waar er geen heesters meer
staan, opvullen met nieuwe sierheesters.
Deze mogen tot 2 meter hoog worden om
het zicht wat van het huisje af te houden.
De achterzijde van het vak is in orde.
4. De nieuwe aanplant van het bosplantsoen moet niet gelijk op de knik van het talud worden
aangeplant. Want dan wordt het zicht gelijk geblokkeerd door het bosplantsoen wat 6-8 m.
hoog wordt. Afgesproken is dat de aanplant start vanaf het punt waar de maaiarm er niet
meer bij kan komen. Dit geldt ook voor de rand bij nummer 7. Voor alle bomen in de
beplantingsvakken geldt dat het dode hout er wordt uitgehaald.
5. In eerdere afspraken is vastgelegd dat deze muren begroeid zouden zijn met wilde wingerd.
Dit is in het verleden ook aangeplant geweest, maar ook weer weggehaald door een
onderhoudsploeg. Graag in de offerte een optie meenemen voor het aanplanten van de
wilde wingerd. Intern moet bekeken worden of hier budget van kan worden vrijgemaakt.
6. Hier staan 3 beplantingsvakken opgenomen, maar in het echt zijn dit vakken met Japans
Knoopkruid. Zeer onwenselijk dat dit behouden blijft natuurlijk. Deze vakken dienen
afgemaaid te worden en gewoon weer in het maairegime te worden meegenomen.
7. Zie punt 4