HR PLATFORM

HR PLATFORM
1ste workshop:
Wat is de rol van de DHR?
In samenwerking met de Gemeente Sint-Gillis, de Stad Brussel en de VSGB
U zou graag...
• uw netwerk uitbreiden en andere HR
professionals ontmoeten
• goede HR praktijken rond gemeenschappelijke thema’s en probleemgebieden
uitwisselen
• aan ateliers deelnemen om pistes met HR
oplossingen te verkennen
• informatie inwinnen over de strategieën,
de technieken, de tools en actualiteit van
de HR
• schaalvoordeel genieten door het samenbrengen van de noden.
We nodigen de Secretaris of de DHR met genoegen uit tot
1ste workshop van het HR platform « Wat is de rol van de DHR? »
in de GSOB lokalen
Kapitein Crespelstraat 35 - 1050 Brussel
op Woensdag 12 februari 2014 om 9u30
Graag kregen we de bevestiging van Uw deelname nog voor 31 januari 2014,
per mail naar ([email protected]) of per telefoon via (02 213 60 49).
Programma voor de voormiddag:
09u30 – 09u45 Inleiding en voorstelling van het project « HR Platform »
09u45 – 10u15 « De rol van de DHR in de plaatselijke besturen van het BHG »
Uiteenzetting door Françoise Tassenoy, DHR bij het Gemeentebestuur van Sint-Gillis, met inbreng van haar ervaring met de uitdagingen die de DHR van de plaatselijke besturen van het BHG moeten opnemen in het kader van de Ordonnantie tot wijziging van de NGW en van het Sociale Handvest.
10u15 – 11u00 « Ervaringen van een DHR »
Uiteenzetting door L. Vanhée, die na een welgevuld loopbaantraject in de HR (Belgacom, DBAssociates, IBA) nu voor haar werk als DHR van de FOD Sociale Zekerheid beloond werd met de prijs « HR Manager van het jaar 2012 ». Haar boek « Happy HR » werd genomineerd voor de Gouden Stylo 2013.
11u00 – 11u30 Vragen en antwoorden / uitwisselen van ervaringen en visies
11u30 – 12u00 Besluiten en bespreking van de voorkeur thema’s voor de toekomstige workshops
12u00 Lunch