Samenwerken: Jong en oud in een dorpsbelangen - VKK-FDG

Samenwerken:
Jong en oud in
een
dorpsbelangenorganisatie
Programma
 Uitkomsten
leeftijdsverdeling
dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie
 Aan de slag!
 Uitkomsten onderzoek Marc van Engelen
in De Steeg en vragen aan Guus van
Hassel en het werk van Jong Achterhoek
 Bespreken ideeën/tips
 Slotvragen
Uitkomsten leeftijdsverdeling
dorpsraad/dorspbelangenorganisatie
 Wat
valt op?
Aan de slag!
Kort:
 Waardoor bent u actief geworden bij de
dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie?
 Heeft u uzelf ingezet bij het betrekken van
jongeren bij de
dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie?
Nadenken over:
 Wat is de meerwaarde van jongeren in de
dorpsraad/dorpsbelangenorganisatie?
Uitkomsten onderzoek Mark van
Engelen en vragen aan Guus van
Hassel en het werk van
JongAchterhoek
Ideeën/tips
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10
Slotvragen
 Ik
ga het volgende doen om jongeren te
betrekken bij de dorpsraad/
dorpsbelangenorganisatie: …………
 Ik
heb ondersteuning nodig bij: …………