Brochure_Stichtingtekenbeetziekte_2014

Informatie o ver de Ziekte
van Lyme en andere
tekenbeetziekten.
Zie voor nadere beschrijvingen van de tekenbeet co-infecties en de
bijbehorende symptomen de website van de Stichting Tekenbeetziekten:
www.tekenbeetziekten.nl
Bronvermelding:
Foto pagina 10: ® F. Gassner RIVM, Foto pagina 12: ® RIVM Foto pagina 8: Albert de Wilde
WWW.TEKENBEETZIEKTEN.NL VERDEELDHEID
De medische wetenschap is verdeeld over
diagnosestelling en behandeling van deze
ziekte. Volgens de CBO richtlijn is Lymeborreliose eenvoudig te diagnosticeren
en met een kuur antibiotica van 2-4 weken
Stichting
Tekenbeetziekten.
Informatie over de Ziekte
van Lyme en andere
tekenbeetziekten.
De Stichting Tekenbeetziekten is opgericht
te behandelen. Volgens de internationale
uit een dringende behoefte aan meer
ILADS en DBG richtlijn is Lyme-borreliose
informatie over het brede spectrum van
moeilijk te diagnosticeren en moet ze met
ziekten die overgebracht worden door teken.
langere en/of hogere doseringen antibiotica
behandeld worden.
PROBLEMATIEK VOOR DE PATIËNT
Lyme-borreliose, bartonellose, babesiose,
ehrlichiose/anaplasmose,
zijn
complexe
Er blijkt regelmatig sprake van co-infecties.
die
vele
Deze infecties kunnen de ziekteverschijnselen
Problemen waar lymepatiënten mee
en
indien
van een lymepatiënt ernstig verergeren en
te maken krijgen zijn o.a. chronische
onvoldoende behandeld ernstige gevolgen
de behandeling bemoeilijken. Onderzoek
pijnklachten,
kunnen hebben. De ziekte van Lyme is
naar diverse
combinaties van antibiotica
ringen, extreme vermoeidheid en
vermoedelijk
of andere middelen dan antibiotica is
psychische problemen, resulterend
noodzakelijk.
in maatschappelijke uitsluiting en
verschijningsvormen
ziekten
rickettsiosen
kennen
de meeste voorkomende
tekenbeetziekte.
neurologische
sto-
vroegtijdige arbeidsongeschiktheid.
DOELSTELLINGEN
Missie: “De Stichting Tekenbeetziekten wil bekendheid,
voldoende aandacht en zo volledig mogelijke kennis van
tekenbeetziekten stimuleren en de gevolgen die deze ziekten
kunnen veroorzaken zoveel mogelijk beperken.
De Stichting richt zich op fondsenwerving om een bijdrage
+ Zorgen voor voldoende aandacht voor tekenbeetziekten in de gezondheidszorg, media,
politiek en in de maatschappij; + Verspreiden van kennis aangaande preventie, de epidemiologie, diagnostiek, en de behandeling van tekenbeetziekten; + Samenwerking met diverse organisaties en instellingen die hieraan bijdragen; + Fondswerving voor onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot tekenbeetziekten.
te kunnen leveren aan het financieren en stimuleren van
wetenschappelijk onderzoek naar betere diagnostiek en
behandelmethoden voor chronische Lyme. Verder willen
HOE DOET DE STICHTING DAT?
we kinderen met Lyme en hun ouders zoveel mogelijk
+ Door de inzet van sociale media (de website, een nieuwsbrief, een besloten forum voor
ondersteuning bieden met advies en begeleiding.
donateurs, Facebook en Twitter) en een telefonische informatiedienst de bekendheid van
en kennis over tekenbeetziekten te bevorderen;
+ Het bieden van zo volledig mogelijke
informatie over het vroegtijdig herkennen en behandelen van tekenbeetziekten aan publiek,
+ Door samenwerking en uitwisseling van kennis met
professionals en relevante organisaties in binnen- en buitenland; + Door het werven van
(huis)artsen en betrokken instanties.
fondsen voor (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van diagnose en behandeling
aangaande tekenbeetziekten;
+ Door fondsen te werven voor het fonds Kinderen & Lyme.
BEKENDE TEKENBEET CO-INFECTIES:
SYMPTOMEN VAN DE ZIEKTE VAN LYME:
+
+
1.Vermoeidheid
+
+
+
7.Krachtverlies
9.Slaapstoornissen
Er zijn diverse soorten Rickettsia, die bij mensen een groot aantal ziekten
veroorzaken, Rickettsiosen, waaronder vlektyfus, Rocky Mountain Spotted
+
8.Stijve nek/nekkraken
10.Oogproblemen
+
14.Stekende of schietende zenuwpijnen
worden niet alleen overgebracht door teken maar ook door andere
geleedpotigen zoals luizen, mijten en vlooien.
BARTONELLOSE:
Bartonella is een proteobacterie waarvan vele varianten bestaan.
De bekendste is B. henselae die overgebracht kan worden door
12.Hoofdpijn in diverse vormen
13.Moeilijkheden met praten/lezen/schrijven/denken
+
RICKETTSIOSE:
Fever, de Ziekte van Brill-Zinsser en Fièvre Boutonneuse. Rickettsiosen
5.Tintelingen/dove plekken/brandende pijn
11.Algemene malaise/griepachtig
+
+
+
6.Stemmingswisselingen/prikkelbaarheid
+
+
2.Gewrichtspijn/zwelling/stijve gewrichten
3.Verwardheid/concentratie/geheugenproblemen
4.Spierpijn/zwakte
+
+
+
15.Rugpijn
een beet of krab van een geïnfecteerde kat. Dit kan bij mensen
griepachtige verschijnselen geven maar ook neurologische
klachten, lever, milt, hart(klep)problemen en huiduitslag.
Overdracht van Bartonella via o.a. teken of vlooien is
mogelijk. Diagnostische testen zijn onvoldoende toegerust
op de diverse Bartonella varianten waarvan sommige
......en nog veel meer, zie onze website
¹ Rapport “De ziekte van Lyme. Een onderschat probleem”,
door o.a. Stichting de Ombudsman.
gevaarlijker zijn dan de bekende B. henselae. Bartonella
kan lang ongemerkt zijn gang gaan voordat de patiënt
eventueel ernstig ziek wordt.
EHRLICHIOSE/ANAPLASMOSE:
Ehrlichiose/Anaplasmose
rickettsia
gelijkende,
wordt
extreem
veroorzaakt
kleine
door
op
intracellulaire
bacteriën die bloedcellen infecteren en bloedafwijkingen
veroorzaken.
In
de
huisartsenpraktijk
zal
door
de
vermoeidheidssymptomen eerder aan de ziekte van Lyme
worden gedacht. De behandeling (doxycycline) is echter ook
effectief voor Ehrlichiose.
BABESIOSE:
Babesia is eencellige parasiet, een protozoa, die rode
bloedcellen vernietigt. Het veroorzaakt Malaria-achtige
klachten en kan een ernstige vorm van bloedarmoede
veroorzaken. Bij immuno-incompetente personen kan de
infectie fataal verlopen. Bij gezonde individuen volgt zonder
therapie meestal binnen twee tot drie weken volledig herstel.
FSME:
Frühsommer-Meningo-Encephalitis (FSME)
is een ernstige virusinfectie en kan bij de
mens hersenvliesontsteking veroorzaken.
Het komt voor in Europese vakantielanden,
ten oosten van Frankrijk tot aan Rusland. In
tegenstelling tot de ziekte van Lyme, bestaat
er voor deze aandoening wèl een vaccin.
RISICO’S
OVERIGE (TEKENBEET) CO-INFECTIES
De mogelijkheid van een co-infectie na een
Er kunnen in teken tientallen verschillende
tekenbeet wordt vaak over het hoofd gezien
parasieten voorkomen (diverse soorten
en het diagnosticeren ervan is bijzonder
bacteriën, protozoa, virussen, schimmels,
lastig. De testen voor de genoemde
micro-filaria). Voor veel van deze parasieten
De combinatie van de ziekte van Lyme,
tekenbeet co-infecties geven, net als testen
zijn nog geen goede testen beschikbaar
tekenbeet co-infecties en eventueel andere
op Borrelia, onvoldoende zekerheid.
of is onduidelijk wat de gevolgen voor
infecties kan zorgen voor ernstiger klachten-
de volksgezondheid zijn of hoe deze te
complicaties bij de behandeling.
Het risico van de genoemde ziekteverwekkers
behandelen zijn. Snel verwijderen en het
voor mensen als gevolg van een tekenbeet
noteren van een tekenbeet is van belang.
Er bestaan andere infecties die symptomen
kan per land/regio variëren. U dient uzelf
kunnen veroorzaken die lijken op de ziekte
voor een verblijf in het buitenland goed
van Lyme; dit geldt o.a. voor bepaalde
te informeren over de aanwezigheid van
Mycoplasma,
teken en mogelijke risico’s op door teken
infecties.
overgedragen ziekten. Er zijn maar weinig
reisorganisaties die wijzen op het gevaar
van tekenbeten in het buitenland. Wees dus
zelf alert! In het land van bestemming kunt
u informatie inwinnen bij lokale apotheken
of VVV’s.
Yersinia
en
Chlamydia