Download publicatie

BEST
TITELPRACTICE
CAMPUS CHALLENGE
AMOLF, CWI EN NIKHEF
ONLINE SAMENWERKING FACILITEREN DOOR
GEZAMENLIJK NETWERK EN DATA-OPSLAG
TEKSTJE OVER SURF??
2
Best Practice Campus Challenge – AMOLF, CWI en Nikhef
AMOLF, CWI en Nikhef:
ONLINE SAMENWERKING
FACILITEREN DOOR
­GEZAMENLIJK NETWERK
EN DATA-OPSLAG
Drie onderzoeksinstituten op het gebied van wis- en natuurkunde
werken al veel samen. Via de Campus Challenge van SURFnet en
SIDN voegen ze daar een dimensie aan toe: een gezamenlijk netwerk
met één aansluiting op het SURFnet-netwerk. En een gedeelde
data-opslag. Hoe is dit proces verlopen? Wat zijn de resultaten?
Onderzoek dat meedoet in
wereldtop
De onderzoeksinstituten AMOLF, CWI
en Nikhef zijn gevestigd op dezelfde
campus: het Science Park in Amsterdam.
Ze zijn alle drie werkzaam in de wis- en
natuurkunde. Maar er is meer wat hen
bindt: ze stellen zich alle drie ten doel
om onderzoek te doen dat meedoet in
de wereldtop. Voor dat onderzoek is internationale online samenwerking onontbeerlijk: wetenschappers werken wereldwijd samen met collega’s, onafhankelijk
van waar ze zich fysiek bevinden.
Gezamenlijk netwerk en data-opslag
Om deze online samenwerking beter te
kunnen faciliteren, wilden AMOLF, CWI
en Nikhef ook onderling meer samenwerken. Daarom hebben ze zich gezamenlijk
ingeschreven voor de Campus Challenge
van SURFnet en SIDN. Via de Campus
Challenge wilden ze drie zaken realiseren:
een nieuw gezamenlijk netwerk en dataopslag, verbetering van de netwerkbeveiliging (o.a. door IPv6 en DNSSEC) en het
beschikbaar stellen van clouddiensten
voor onderzoeksinstituten. In deze best
practice staat het gezamenlijke netwerk
en data-opslag centraal.
Wie staan er op de omslagfoto?
Carl Schulz (AMOLF), Wim Heubers
(Nikhef) en Niels Nes (CWI).
Wim Heubers (hoofd ICT bij Nikhef
tijdens dit project): “Een samenwerking
als deze ontstaat niet vanzelf. We hadden gedrieën al de ambitie om meer
samen te werken, maar moesten nog wel
bedenken hoe we dat streven binnen
de Campus Challenge het beste vorm
konden geven. Tijdens een van de brainstormsessies is het idee geboren om het
bestaande campusnetwerk een impuls te
geven en daarbij een hoogwaardig dataopslagsysteem neer te zetten.”
“We hebben een mooie
infrastructuur neergezet
waar uitgebreid gebruik
van zal worden gemaakt.”
Hoogwaardig netwerk voor online
samenwerking
Er lag al een netwerk waar AMOLF, CWI
en Nikhef samen gebruik van maakten,
WCWLAN, maar dit was hard toe aan
vernieuwing, zowel qua bandbreedte als
qua architectuur. Zodat de onderzoekers
van de drie partners ook in de toekomst
optimaal online kunnen samenwerken,
met elkaar en met collega’s wereldwijd.
De belangrijkste vernieuwingen van het
nieuwe netwerk WCWLAN2:
• Een nieuwe 10 Gbit/s core router met
mogelijkheden voor next-generation
firewalling. Deze is bij AMOLF geïnstalleerd. Via deze router hebben de drie
partners – in tegenstelling tot voorheen
– één gezamenlijk koppelvlak met het
SURFnet-netwerk. Dit levert een aanzienlijke besparing in apparatuur op.
• Alle netwerkdiensten worden in het
nieuwe netwerk zowel via IPv6 als IPv4
aangeboden.
Best Practice Campus Challenge – AMOLF, CWI en Nikhef
SURFNET
ROAMING NETWORK
CONFERENCE
SHARED STORAGE
3
NETHERLIGHT
WCWLAN2
FLOW MONITORING
SURFCONEXT
NIKHEF
???
AMOLF NETWORK
NIKHEF network
??? network
AMOLF network
CWI NETWORK
CWI network
Het nieuwe netwerk WCWLAN2 heeft één
koppelvlak met SURFnet, wat een aanzienlijke
besparing mogelijk maakt.
•D
e infrastructuur wordt voorbereid op
een aansluitcapaciteit van 40 en 100
Gbit/s, om zeker te stellen dat toe­
komstige data-intensieve projecten
ook optimaal gebruik kunnen maken
van het netwerk.
•E
r komt een aansluiting op de open
lichtpadenexchange NetherLight, om
samenwerking met andere partners
mogelijk te maken.
•H
et nieuwe netwerk ondersteunt
technieken zoals MPLS, VPLS, VRF en
VLAN-retagging.
Gezamenlijke data-opslag voor
gemakkelijk data delen
De nieuwe infrastructuur met hoge
bandbreedte maakt ook een snelle,
makkelijk toegankelijke gezamenlijke
data-opslag mogelijk. Deze draagt ertoe
bij dat onderzoekers gemakkelijker
data kunnen delen. De belangrijkste
­kenmerken daarvan zijn:
De nieuwe gezamenlijke data-opslag wordt
onder andere gebruikt voor VMware-images.
10 Gb
CORE SWITCH @ CWI
10 Gb
2x 10 Gb
10 Gb
10 Gb
CORE SWITCH @ NIKHEF
10 Gb
EDGE SWITCH @ AMOLF
10 Gb
10 Gb
WCWLAN2
SHARED STORAGE
@ NIKHEF
MEASUREMENT SETUP
VMWARE CLUSTER
MEASUREMENT SETUP
DATABASE CLUSTER
• De opslagomgeving is van Hitachi
en wordt bij Nikhef geplaatst in de al
bestaande faciliteit.
• De opslagomgeving is met 4 uplinks
van 10 Gbit/s verbonden met de core
switch van het WCWLAN2, via
2 Juniper EX4550-routers.
• De gezamenlijke data-opslag zal onder
andere gebruikt worden voor het
synchroniseren van VMware-images,
back-up van gebruikersbestanden en
opslag van grote hoeveelheden onderzoeksdata, bijvoorbeeld Life Science
Data.
“We gingen altijd met
­respect met elkaar
om. Mede daardoor is
het ­project een succes
­geworden.”
Duurzaamheid
Duurzaamheid speelde een grote rol
in dit project. De drie partners willen
hun ICT-voorzieningen zo energiezuinig
mogelijk inzetten. Met name bij de aanschaf van nieuwe apparatuur is hiernaar
gekeken. Maar ook het ontwerp van de
nieuwe infrastructuur is gericht op duurzaamheid: door een nieuw, gezamenlijk
netwerk inclusief data-opslag te ontwerpen dat de oude, afzonderlijke voorzieningen vervangt, wordt een aanzienlijke
energiebesparing bereikt.
4
Best Practice Campus Challenge – AMOLF, CWI en Nikhef
Samenwerking tussen de instituten
Heel belangrijk bij zo’n grootschalig
samenwerkingsproject is afstemming.
Niels Nes (hoofd ICT bij CWI): “Ik vond
het aardig om te zien dat 3 instituten die
vlak bij elkaar liggen erg op elkaar lijken,
maar in details juist weer enorm verschillen.” Een voorbeeld is dat AMOLF en
Nikhef gebruikmaken van grote test­
opstellingen, die flinke hoeveelheden
data opleveren. Daar is uiteraard opslagruimte voor nodig. Het CWI, dat meer
theoretisch onderzoek verricht, heeft veel
minder behoefte aan grote opslagruimte,
en is dus ook niet gewend om met grote
ICT-budgetten te werken. Nes: “Dit gaf
heel interessante discussies, maar door
met elkaar in gesprek te blijven is het
project een succes geworden.”
Veel bereikt, maar nog niet klaar
Carl Schulz (hoofd ICT bij AMOLF)
was projectleider van het gezamenlijke
Campus Challenge-project. Hij is zeer te
spreken over de resultaten: “Er is het afgelopen jaar veel bereikt. Saamhorigheid
tussen de partners is in mijn optiek een
van de belangrijkste resultaten. Maar we
zijn ook tevreden over wat er technisch
gezien opgeleverd is: de switching- en
opslagsystemen zijn in gebruik genomen. Van de ontwikkeltrajecten zijn in
vrijwel alle gevallen pilots gehouden.”
Dat betekent echter niet dat het project
klaar is. Schulz: “Er moet er nog veel gebeuren. Zo’n groot project, waar zoveel
belanghebbenden bij betrokken zijn,
rond je niet in een jaar af. De resultaten
van het project moeten grotendeels nog
in productie worden genomen en we
moeten nog een beheerstructuur opzetten. Maar ik vind dat we een heel mooie
infrastructuur hebben neergezet waar
we een flink aantal jaren mee vooruit
kunnen en waar uitgebreid gebruik van
zal worden gemaakt.”
Colofon
Over de samenwerkingspartners
AMOLF verricht fundamenteel
­onderzoek op het gebied van
onder andere nanofotonica en
­biomoleculaire systemen. Het
onderzoeksinstituut maakt
deel uit van de Foundation for
­Fundamental Research on Matter
(FOM). Onderzoek van AMOLF
draagt bij aan de ontwikkeling
van veel nieuwe materialen en
­instrumenten. - www.amolf.nl
Het Centrum Wiskunde &
­Informatica (CWI) ontwikkelt
nieuwe wiskundige ideeën en
bevordert de overdracht daarvan
naar andere wetenschapsgebieden
en de praktijk. Onderzoek van het
CWI wordt onder andere toegepast
in betalingssystemen, cryptografie,
telecommunicatie, openbaar vervoer, intelligente energienetwerken
en meteorologie. - www.cwi.nl
Het onderzoek van Nikhef richt
zich op deeltjes- en astrodeeltjes­
fysica. Wetenschappers van
Nikhef proberen fundamentele
vragen te beantwoorden, zoals:
“Wat ­gebeurde er direct na de big
bang?” en “Waar bestaat donkere
materie uit?” - www.nikhef.nl
Tekst
Jan Michielsen
Vormgeving
Vrije Stijl
Augustus 2014
SURFnet
Radboudkwartier 273
3511 CK Utrecht
Postbus 19035
3501 DA Utrecht
+31 (0)30 230 53 05
www.surfnet.nl
beschikbaar onder de licentie Creative
Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland.
www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl
2014