Cement Certificatie - be-cert

Ja
C
G
eo
s
L
N
Norm of
referentiemethode
Fu
gr
o
Proef
R
I
O C
C
C
N
Cement Certificatie
Druksterkte
EN 196-1
Ja
Ja
Gloieverlies
EN 196-2
Ja
Ja
Onoplosbare rest
Gehalte aan Oxiden: Fe2O3, Al2O3,
CaO, SiO2
EN 196-2
Ja
Ja
EN 196-2
Ja
Ja
Gehalte aan andere oxiden:
EN 196-2
Ja
Ja
Gehalte aan Sulfuurionen
EN 196-2
Ja
Ja
Gehalte aan chloride
EN 196-2
Ja
Ja
Gehalte aan alkali
EN 196-2
Ja
Ja
Gehalte aan koolstofdioxide
EN 196-2
Ja
Ja
Normconsistentie
EN 196-3
Ja
Ja
Ja
Bepaling van de bindingstijd
EN 196-3
Ja
Ja
Ja
Bepaling van de vormhoudendheid
EN 196-3
Ja
Ja
Ja
Puzzolaniciteitsproef
EN 196-5
Absolute volumieke massa
EN 196-6
Ja
Ja
Ja
Zeefrest
EN 196-6
Ja
Ja
Ja
Specifieke oppervlakte Blaine
EN 196-6
Ja
Ja
Ja
Gehalte aan bestanddelen
CEN TR 196-4 - §6.2
Gehalte aan bestanddelen
CEN TR 196-4 - §7.2.2
Hydratatie warmte door oplossing
EN 196-8
Ja
Hydratatie warmte door Langavant
EN 196-9
Ja
Consistentie
EN 413-2
Ja
Ja
Ja
Bindingstijd
EN 413-2
Ja
Waterophouding
EN 413-2
Ja
Luchtgehalte
EN 413-2
Ja
Bijgewerkte op 19/05/2014
Ja