Patienten Casus

CASUS
een uitgave van
Bedrijvenpark Twente 165L // 7602 KE ALMELO // E [email protected] // T 0546 658 580
Patienten Casus
Het voordeel van echografie in de huisartspraktijk
Ramon Ottenheijm (Kaderhuisarts bewegingsapparaat en musculoskeletaal echografist)
Een 45 jarige man bezocht mijn 1,5 lijnsspreekuur op verzoek van zijn huisarts.
Hij had sinds 6 weken een pijnlijke schouder en de conservatieve behadeling, bestaande uit NSAIDs en
een subacromiale corticosteroid injectie, was niet effectief.
De verwijzende huisarts vroeg om meer diagnostische informatie gecombineerd met een behandeladvies.
Anamnese: geen co-morbiditeit; pijn in de
dominante schouder met name tijdens bewegingen
boven schouderniveau; geen uitstraling en geen
nachtelijke pijn; er was geen acuut moment of
trauma geweest; geen bijkomende nekklachten;
Hobbies/sport: tuinieren, fietsen
Beroep: manager bij een bank
Lichamelijk onderzoek: lichte rotatie beperkingen
in de cwk/cto; lichte protractie van de schouders,
geen scapula dyskinesie;
Aangedane schouder: volledige range of motion met
een pijnlijke abductie en anteflexie boven
60 graden, exorotatie was niet pijnlijk, endorotatie
was pijnlijk in het eindtraject.
Hawkins-Kennedy test: niet afwijkend;
Jobe test: alleen matige pijn. AC-gewricht niet pijnlijk
bij palpatie.
Echografie (zie figuren 1 en 2): normaal aspect van
de lange kop van de bicepspees en
subscapularispees; de supraspinatuspees liet een
echoarme laesie zien aan de articulaire zijde en een
echorijke streep tussen deze echoarme laesie en
het kraakbeen (cartilage interface sign); normaal
aspect van de infraspinatuspees; er werd geen
vocht in de bursa subacromiale-subdeltoidea en het
glenohumorale gewricht gezien; normaal aspect van
het AC-gewricht; dynamisch onderzoek liet geen
impingement zien.
WETEN HOE HET WERKT DYNAMIC-BV.NL
Figuur 1: Longitudinale opname supraspinatuspees
SST, supraspiatuspees; HH, humerus kop; AC, acromion;
Ster, partiële dikte-scheur
Figuur 2: Transversale opname supraspinatuspees
SST, supraspinatuspees; HH, humerus kop; Ster, partiële
dikte-scheur; Pijl wijst naar cartilage interface sign
Diagnose: partiële dikte-scheur van de
supraspinatuspees aan de articulaire zijde met
bijkomende protractie van de schouders en
functiebeperking van de cwk/cto
Uitleg en behandeladvies: De patiënt werd
uitgebreid geïnformeerd over mijn bevindingen
en diagnose. De echografie maakte het voor hem
inzichtelijker en hij gaf aan dat hij zijn klachten nu
beter kon accepteren.
Het behandeladvies, bestaande uit oefen- en
eventueel manuele therapie met bijzondere
aandacht voor zijn houding en mobiliteit van de
cwk, werd met hem besproken.
Zijn eigen huisarts ontving een verslag van mijn
bevindingen met behandeladvies. Drie maanden
later informeerde zijn huisarts mij, dat de patiënt
was verwezen naar de fysiotherapeut en volledig
hersteld was van zijn klachten.
opm: De echobeelden zijn gemaakt met de
Alpinion E-CUBE 15
WETEN
HOEWERKT
HET
WERKT
DYNAMIC-BV.NL
WETEN
HET
WERKT
DYNAMIC-BV.NL1
WETEN
HOE HOE
HET
DYNAMIC-BV.NL
1
nr. 11-04