Toelichting ten behoeve van SNS Beleggingsfondsen N.V.

_
Toelichting
Utrecht, 6 oktober 2014
ACTIAM N.V., de beheerder van SNS Beleggingsfondsen N.V., informeert deelnemers/beleggers dat
de settlement periode voor beursgenoteerde beleggingsfondsen (SNS Beleggingsfondsen N.V.) per 6
oktober 2014 wijzigt. Per deze datum geldt een settlement periode van uiterlijk twee werkdagen
nadat de transactie plaatsvindt (ook wel: ‘T+2’). Voorheen was de settlement periode uiterlijk drie
werkdagen nadat de transactie plaatsvindt (ook wel: ‘T+3’).
Achtergrond
Als gevolg van Europese wetgeving (Verordening Nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie,
betreffende centrale effectenbewaarinstellingen, hierna: ‘CSD Verordening’) geldt er voor
beursgenoteerde beleggingsfondsen de verplichting om transacties uiterlijk op de tweede werkdag
(T+2) na de transactie af te wikkelen. Deze verplichting treedt in werking op 1 januari 2015.
De CSD-verordening reguleert de settlement van transacties en brengt central securities
depositories (CSD’s) onder Europees toezicht, een belangrijke rol die in Nederland door Euroclear
Nederland wordt ingevuld.
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de verplichting om een settlement periode van T+2 te
hanteren voor beursgenoteerde effecten, hebben vrijwel alle Europese beurzen gekozen om reeds
per 6 oktober 2014 naar een settlement periode van T+2 over te gaan. Ook Euroclear Nederland, de
organisatie die de afwikkeling van effectentransacties voor NYSE Euronext Amsterdam verzorgt, zal
per 6 oktober 2014 op een settlement periode van T+2 overgaan.
De directie,
ACTIAM N.V.
J. de Wit
E.J. van Bergen
R.G.H. Verheul
G.H.B. Coppens