folder APS-therapie Aduard.cdr - APS

Hoe gaat een behandeling in zijn werk?
Kosten APS -behandeling
Er vindt eerst een intakegesprek plaats; dit is om een
duidelijk beeld te krijgen van de klacht. Ook worden de
contra-indicaties besproken. Aan de hand van de
klachten wordt een behandelplan opgesteld.
Kosten van een APS-behandeling: € 35,Electroden: € 15,- (bij de eerste behandeling).
Duur van de behandeling: ± 45 minuten.
Voor een optimaal resultaat is het van belang dat de
eerste 5 á 6 behandelingen (afhankelijk van de klacht)
kort op elkaar opgevolgd worden door 2 tot 3 keer per
week te behandelen. Afhankelijk van hoe snel men
reageert, kan dit hierna afgebouwd worden. Dit wordt
met de cliënt besproken. Een behandeling duurt
ongeveer 45 minuten.
APSTHERAPIE
ADUARD
Vergoedingen
Als APS-therapeut en geaccrediteerd lid van de
Beroepsvereniging voor APS-therapeuten (BVAT) worden
de consulten voor APS-therapie door veel
ziektekostenverzekeringen (gedeeltelijk) vergoed; zie
vergoedingen op de website: www.apstherapieaduard.nl
PRAKTIJK VOOR
APS-THERAPIE
EN COUNSELING
BVAT-lid nr.: 409
Wat kunt u verwachten?
MINDER PIJN
De meeste mensen hebben na een aantal
behandelingen pijnverlichting of zijn zelfs klachtenvrij.
Dit hangt af van de aandoening en de vitaliteit van de
persoon.
Het kan zijn dat er goed op de behandeling wordt
gereageerd, maar dat de klachten nog niet helemaal zijn
verdwenen; bij chronische klachten wordt er vaak een
behandelplan voor een langere periode opgesteld.
MEER ENERGIE!
Na de behandeling
Soms kan het voorkomen dat men na de behandeling
last heeft van hoofdpijn of een wat strammer/vermoeid
gevoel in het lichaam. Dit komt omdat er bij een APSbehandeling afvalstoffen vrijkomen. Deze afvalstoffen
verlaten ons lichaam voornamelijk via de urine. Men
heeft dan ook voldoende urinevolume nodig om deze
afvalstoffen af te kunnen voeren. Hierom wordt
aanbevolen om ruim voldoende water te drinken:
minimaal 1 tot 1,5 liter per dag.
APSTHERAPIE
ADUARD
PRAKTIJK VOOR
APS-THERAPIE
EN COUNSELING
Ellen Bouwsema
Moormanweg 16
9831 NK Aduard
Telefoon: 06 22 55 9227
E-mail: [email protected]
Website: www.apstherapieaduard.nl
Kvk.nr.: 59156996
Voor informatie of een vrijblijvend
kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen via
telefoonnummer: 06 22 55 9227
Ook kunt u het contactformulier invullen via de website:
www.apstherapieaduard.nl
MINDER PIJN
MEER ENERGIE!
Wat is APS-therapie?
APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie.
APS-therapie is een revolutionaire therapie die met
behulp van het APS-apparaat het lichaam stimuleert bij
herstel, regeneratie en energiebevordering. Het APSapparaat geeft een microstroom signaal af aan het
lichaam om de lichaamseigen actiepotentiaal op te
wekken en lichaamsenergie vrij te maken. Een
actiepotentiaal is nodig om het lichaam in conditie te
houden. Alle processen in ons lichaam worden door dit
signaal aangestuurd. Naarmate we ouder worden, een
blessure hebben of wanneer we niet goed voor onszelf
zorgen, kan dit signaal verzwakt worden. APS is een
behandelmethode waarbij een lichte prikkeling aan het
lichaam gegeven wordt. De prikkeling is een nabootsing
van de lichaamseigen zenuwimpuls; de actiepotentiaal.
De prikkeling stimuleert het lichaamseigen
actiepotentiaal, waardoor het lichaam aangespoord
wordt tot herstel.
Wat doet APS?
Door de prikkeling van de actiepotentiaal treedt er een
verbeterde celcommunicatie op, waardoor er een
toename van energie plaatsvindt in het lichaam. Deze
energie komt voort uit de toename van ATP
(Adenosinetrifosfaat). Deze extra energie wordt door
het lichaam benut om cellen te laten herstellen en in
balans te brengen.
Door APS worden belangrijke lichaamsprocessen
geactiveerd, de doorbloeding wordt verbeterd en
natuurlijke pijnstillers en ontstekingsremmers worden
vrijgemaakt.
Een ander positief effect van APS-therapie is de
versnelde afvoer van afvalstoffen in het lichaam, dat ook
bijdraagt aan minder pijn en een betere algehele
gezondheid. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een
unieke vorm van microstroom, heeft APS-therapie een
sterk doordringbaar vermogen, waardoor ook dieper
gelegen gebieden in het lichaam goed te bereiken zijn.
Hiermee onderscheidt APS-therapie zich ten opzichte
van veel andere therapievormen.
Dit doet APS voor u
Waarvoor helpt APS-therapie?
APS-therapie kan ingezet worden bij de meest
uiteenlopende klachten. Omdat er gebruik
wordt gemaakt van het vermogen tot genezing
door het lichaam zelf, zijn de mogelijkheden
nagenoeg onbegrensd.
APS kan ingezet worden voor zowel
lichamelijke, psychische als ook
psychosomatische klachten. Bij acute klachten
(of blessures) kan er soms al na een eerste
behandeling verlichting optreden. Bij
chronische klachten kan er verbetering
optreden na meerdere behandelingen;
verlichting van de klachten, waardoor een
betere kwaliteit van leven.
Bij welke klachten?
MS (muliple sclerose)
ME (chronische vermoeidheidsklachten)
Reuma, artritis, artrose
Whiplash
Hoofdpijn/migraine
RSI klachten
Rugpijnen
Carpaal tunnelsyndroom
Sportblessures
Tennisarm
Fibromyalgie
Peesontstekingen
Burn out
Spierspanningen
Maag- en darmklachten
En nog veel andere klachten
Verlichting van pijn
Meer energie
Ontstekingen worden teruggedrongen
Weerstandsverhoging
Verbetering van de afvoer van afvalstoffen
Verbetering van de doorbloeding
Versnelde wondgenezing, afname zwellingen
Toename van beweeglijkheid
Verbetering slaappatroon
Minder stress
Versterking immuunsysteem
Uitbalancering van neurohormonen
Contra-indicaties
APS is een veilige manier van behandelen; toch zijn er
een aantal gevallen waarbij APS-therapie afgeraden
wordt, namelijk bij:
Epilepsie
Electronische implantaten
Kanker
Recentelijk hersen- hartinfarct
Trombose
Zwangerschap
Kinderen die nog niet aan kunnen geven wat ze
voelen