SamSam - Archipel Zorggroep

SamSam
maart 2014
Huisblad van en voor de cliënten en bewoners van Archipel Passaat
IN DEZE UITGAVE
Open Dag op 15 maart 2014
Boeken 'Take-away' op Passaat
Nieuwe zitjes op het Dorpsplein
Het Archipel Muziekconcours
Wedstrijd appeltaarten bakken
het gevoel van samen
SamSam
5
inhoud
JANUARI 2014
7
8
Voorwoord
3
Wie Wat Waar
4
Open Dag Passaat
5
Appeltaarten op Munthof
6
Archipel muziek concours
7
Vrijwillige eigen bijdrage
8
Vanuit de cliëntenraad
9
Geestelijke verzorging
10
100-jarige op de Munthof
11
Passaat wordt zwerfboekenpunt
12
Introductie Familienet
13
Activiteiten overzicht
14
Schilderijen expositie
15
Colofon
16
Voorwoord
Veel beweging in 2014
'Alles is in beweging’, dat wist Plato al.
De zorg van gisteren is die van vandaag niet, laat
staan die van morgen. We merken dit op alle
niveaus: grote drijfveer achter de veranderingen
is de collectieve portemonnee. We consumeren
met ruim 16 miljoen burgers jaarlijks 900 miljard
euro aan zorg.
Nog meer premies betalen voor de bekostiging
daarvan? Dat kunnen of willen we niet. Het
gevolg: volledige verzekering en verzorging van
wieg tot graf is er niet meer bij.
In de nabije toekomst zijn burgers eerst en
vooral zelf verantwoordelijk voor het eigen
leven. En als de eigen kracht tekort schiet, dan is
daar de professionele ondersteuning.
Het vraagt om een andere manier van kijken, een
andere manier van denken en om een andere
manier van organiseren. Het is toch een vorm
van ‘ontzorgen’. Met dure woorden wordt dat ‘de
transitie van de ouderenzorg’ genoemd.
cliënten komen wonen met een steeds
zwaardere zorgvraag.
U heeft gemerkt dat we van een aantal van onze
tweepersoonskamers, éénpersoonskamers
hebben gemaakt en voor het Paulusplein een
andere invulling hebben gezocht en gevonden.
Dit alles om aansluiting te blijven houden bij de
behoefte van onze bewoners: Cliënt in Regie.
Daarnaast proberen we nog altijd om de buurt
naar ‘binnen’ te krijgen. Dit door allerlei
activiteiten in onze Gasterij te organiseren.
Hiermee willen proberen de maatschappij in
huis te halen, vrijwilligers te werven en
mantelzorgers te ontlasten. Betrokkenheid met
de samenleving en het vinden van
samenwerking, dat is het adagium! Hoe moeilijk
ook voor onze doelgroep.
Al met al veel beweging en uitdagingen, die we
in het volste vertrouwen tegemoet gaan.
En dan dichter bij huis. Ook daar is alles in
beweging:
Hoe zat het ook al weer?
Ouderen blijven langer thuiswonen. Mensen
krijgen dan ook steeds later een indicatie, iets
wat maakt dat er binnen Passaat steeds meer
Chantal Beks
Regiodirecteur
3
Wie, wat, waar
Infobalie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur
Telefoon 040 - 26 10 200
Gasterij Hof van Strijp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maandag t/m vrijdag
Zaterdag en zondag
09.30 uur - 19.30 uur
Sluiting keuken om 18.30 uur
10.00 uur - 17.30 uur
Sluiting keuken om 17.00 uur
Telefoon 040 - 26 10 213
Kapper
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Basja van Antwerpen
Woensdag t/m vrijdag
vanaf 08.30 uur
Basja werkt uitsluitend volgens afspraak en u kunt haar bereiken via telefoonnummer 040 - 26 10 331
Pedicure
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor een pedicurebehandeling kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling of met de infobalie
040 - 26 10 200
Fysiotherapie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jenny Martin (m.i.v. 15 maart Mark Brouwer) en Jopie van Haperen (m.i.v. 1 april Amber Ariëns)
Telefoonnummer
040 - 26 10 322
De SamSam digitaal!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer u de SamSam digitaal wenst te ontvangen kunt u een mailtje sturen naar:
[email protected]
4
Open Dag op
de Passaat
In de Nationale Week van Zorg en Welzijn kan
iedereen komen kijken wat voor goed werk er in
de zorgsector gedaan wordt. Ook onze locatie
Archipel Passaat / Hof van Strijp doet mee op
zaterdag 15 maart a.s.
De locatie zal van 11.00 tot 15.00 uur haar
deuren openen voor een breed publiek, iedereen
is welkom! Het doel van onze open dag is te
kunnen laten zien wat we vanuit Archipel
allemaal te bieden hebben. Hierbij kunt u
denken aan: zorg (aan huis), welzijn, wonen,
vrijwilligers en werken bij Archipel.
Er is een informatiemarkt, met muziek en een
proeverij in de Gasterij. Daarnaast kunt u
deelnemen aan diverse activiteiten en
rondleidingen en er zijn meerdere creatieve
workshops waarvoor u zich kunt inschrijven.
Om u ook kennis te laten maken met de locatie
Archipel Eerdbrand in Woensel-Noord zal er een
pendelbusje rijden. Er komt een bushalte te
staan, vóór de ingang van Passaat.
Komt u ook op 15 maart tussen 11.00 en 15.00
uur? U krijgt dan van ons een kortingsvoucher
voor een kop koffie of thee met iets lekkers in de
Gasterij. Ook kinderen zijn van harte welkom
want ook voor hen zijn er leuke activiteiten.
Wij verwelkomen u graag op zaterdag 15 maart!
Open Dag
Passaat
zaterdag 15
maart van
11.00 tot
15.00 uur
5
Het heerlijke resultaat!
Appeltaart bakken op de
Munthof
Eind vorig jaar gingen we met de bewoners van
Munthof even terug in grootmoeders tijd.
Gezamenlijk hebben we de afdeling met allerlei
spullen uit vroeger tijden aangekleed in een oud
Hollandse sfeer. In deze entourage hebben we
een wedstrijd appeltaart bakken georganiseerd.
Nostalgie alom zoals op de foto’s is te zien, we
hadden zelfs een 'antiek' servies. Eén van de
bewoonsters wilde ook wel in ouderwetse kledij
uit grootmoeders tijd op de foto.
Door de oud Hollandse aankleding werd de sfeer
er nog gezelliger door…
Ook hadden we er wat oude literatuur bij
gehaald om te kijken hoe het er vroeger in de
keuken aan toeging en voor een ouderwets
recept natuurlijk. De appeltaarten werden onder
het genot van heel wat bakkie's koffie door de
bewoners gemaakt en de afdeling rook de hele
dag heerlijk naar verse appeltaart door de
geuren die uit de oven kwamen.
Toen de appeltaarten afgekoeld waren hebben
we er met z'n allen heerlijk van gegeten en voor
de liefhebbers NATUURLIJK met een dot
slagroom erop! Deze dag kon niet meer stuk, we
hebben er met z'n allen heel veel plezier aan
beleefd!
Wil van de Laar
Woonbegeleider Munthof
6
Archipel Muziek Concours
Stichting Vrienden van Archipel organiseert
graag activiteiten waarbij de senioren, veelal
woonachtig in een verzorgings- of verpleeghuis,
deelnemen aan het gewone sociale leven.
Gebaseerd op deze wens is het project Archipel
Concours geboren.
Doelstelling van het project is om jong en oud
met elkaar in contact te brengen middels
muziek. We bieden jongeren van 8 tot 18 jaar
een podium om (licht) klassieke muziek ten
gehore te brengen binnen de locaties van
Archipel, zodat de cliënten kunnen genieten van
de muziek, maar ook van de aanwezigheid van
jongeren, hun ouders en buurtbewoners. Muziek
is een taal tussen mensen, die je gemakkelijk
verstaat. Muziek biedt de mogelijkheid tot
contact leggen, muziek spreekt iedereen aan op
zijn eigen manier.
Daarom is er een oproep in de media geplaatst
gericht aan jongeren die (licht) klassieke muziek
spelen of zingen om zich aan te melden voor het
Archipel Concours! Hiermee krijgen zij de
gelegenheid om hun muzikale talent voor echt
publiek, waaronder ouderen, ten gehore te
brengen. Jongeren kunnen meedoen als solist,
maar ook als duo, kwartet of ensemble. Tot 15
maart a.s. kunnen jongeren zich inschrijven en
het prijzengeld bedraagt € 2.000,-!
Eerst spelen de jeugdige musici in voorrondes.
Mogen ze door dan spelen ze in de halve finale.
Uiteindelijk staan de finalisten op 1 juni a.s. in
het Muziekgebouw Eindhoven. De voorrondes en
de halve finale zijn in de locaties van Archipel.
Halve finale: 10 of 11 mei 2014
Finale: 1 juni 2014 Muziekgebouw Eindhoven
7
Cliëntenraad
De vrijwillige bijdrage
Een onderwerp wat zich soms niet makkelijk
laat vertalen is de vrijwillige eigen bijdrage door
de bewoners van Passaat. Aan de hand van een
eenvoudig voorbeeld kunnen wij u wellicht
motiveren.
Stel het is een mooie lentedag en weer mogelijk
om eens buiten te genieten van het weer en de
zon. De bewoners zitten op het terras of lopen
buiten rond. Vrijwilligers nemen een aantal
rolstoelgebonden bewoners mee voor een
wandelingetje naar buiten. Zowel medewerkers
als vrijwilligers vinden het prettig om voor de
bewoners op zo´n dag eens iets extra´s te doen.
De vrijwilliger wandelt met de bewoners naar de
dichtstbijzijnde ijssalon en bestelt voor de
bewoners een ijsje. Een medewerker koopt bij
een passerende ijscowagen eveneens een aantal
ijsjes voor de bewoners. Onze bewoners
beschikken zelf niet over eigen zakgeld. De
vraag is dan ook, wie betaalt op deze lentedag
de ijsjes waar onze bewoners zo heerlijk van
kunnen genieten?
Dit geldt ook voor andere spontane, extra
activiteiten voor de bewoners. Zoals het
bloemetje in de woonkamer of op de eigen
kamer om wat fleur en geur in huis te brengen of
andere gemeenschappelijke, spontane activiteit
binnen de afdeling of soms ook daarbuiten.
Vanwege de vrijwillige eigen bijdrage van de
bewoners beschikt de afdeling over enige
financiële ruimte. Dit noemen we het
gezamenlijke profijtenpotje, ook wel de
afdelingsportemonnee genoemd.
Medewerkers willen natuurlijk alle bewoners
laten deelnemen aan de extraatjes, vandaar het
uitgangspunt dat ook iedere bewoner geacht
wordt te betalen aan het profijtenpotje. Als
Cliëntenraad ondersteunen we dit standpunt. M.
i.v. 1 januari is de Centrale Cliëntenraad akkoord
gegaan met een verhoging van de bijdrage tot
€ 10,00. Juist door collectieve deelname vindt de
CCR een dergelijke prijs de komende periode
verantwoord.
Onderzoek binnen Passaat leerde ons, dat niet
alle bewoners/verwanten solidair zijn in de
deelname aan de vrijwillige eigen bijdrage. In
het belang van alle bewoners steunen we van
harte de oproep voor deelname aan de
vrijwillige eigen bijdrage. Voor informatie over
de wijze van betalen van de eigen bijdrage kunt
u contact opnemen met de contactverzorgende
van de afdeling.
Namens de Cliëntenraad Passaat
Ton Tielen, voorzitter
8
Cliëntenraad
Cliëntenraad en participatie
Het afgelopen jaar heeft u in de SamSam
kunnen vernemen met welke verschillende
aandachtsgebieden de cliëntenraad aan de slag
is geweest. En in persoonlijke bijdragen aan
SamSam heeft u vernomen waarom leden zich
melden voor deelname aan de cliëntenraad. Het
kernbegrip voor deelname aan een cliëntenraad
blijkt participatie te zijn. Bewoners, en of hun
vertegenwoordigers willen gehoord worden,
willen daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen
en hun inbreng terugzien in resultaten en
beleid.
Wij realiseren ons dat bewoners en verwanten
een positief beeld dienen te krijgen over wat de
cliëntenraad doet en kan. Ondersteuning vanuit
de achterban ervaren we als primair onderdeel
van de participatie en we staan daarom open
voor uw ideeën en suggesties. Nu
regeringsmaatregelen en bezuinigingen op ons
afkomen en wetgeving verandert, is het
belangrijk te participeren in de lokale en
regionale beleidvoornemens van Archipel en
Passaat in het bijzonder. De Cliëntenraad
Passaat heeft het afgelopen jaar binnen
Passaat/Hof van Strijp deelgenomen aan
vrijwilligerswerk, verbeterteam schoonmaak en
kwaliteitsteam interieur, en aandachtsgebieden
zoals veiligheid, eten en drinken. Ook is de
aandacht gericht op persoonlijke verzorging en
deelname aan activiteiten. Medio 2013 zijn in
SamSam de gemeentelijke regelingen voor
inkomenscompensatie voor specifieke
doelgroepen zoals chronisch zieken aan de orde
geweest.
In de voorgaande editie van SamSam hebben we
u bericht dat de cliëntenraad met 2 enthousiaste
leden, Frans en Nicole, is uitgebreid.
Vastgesteld mag worden dat daardoor op het
gebied van schoonmaak en onderhoud, hygiëne
en primaire zorg nu extra accenten zijn gezet en
dat facturen voor nagel- en voetverzorging ook
minder discussie oproepen.
Zoals in iedere leefgemeenschap zijn de
wandelgangengesprekken waardevol. Uw
ideeën, suggesties en opmerkingen willen ook
wij graag samen met u delen, vertalen in
participatie en als herkenbaar resultaat
terugzien. Voor suggesties, ideeën en
participatie kunt u altijd contact opnemen met
een van de leden van de Cliëntenraad (zie
ledenlijst in het colofon).
Namens de Cliëntenraad Passaat
Ton Tielen, voorzitter
9
Geestelijke zorg
Opstandig?
Het voorjaar brengt elk jaar allerlei gevoelens bij
ons te weeg. Langzaam maar zeker begint het te
kriebelen. Zeker wanneer we het zonnetje in ons
gezicht voelen, de krokussen de kop zien
opsteken of vogeltjes opgewonden horen
kwetteren. De hele natuur werkt toe naar een
uitbarsting van leven.
Ook de menselijke natuur ontkomt daar niet
aan. Jongelui (en jeugdigen van geest!) voelen
vlinders in hun buik en men begint weer
voorzichtig de tuinmeubelen af te soppen.
Het is natuurlijk niet toevallig dat pasen in de
lente valt. In het dagelijks leven wordt dit feest
vaker verbonden met eieren en pasgeboren
lammetjes, zijnde de mooiste natuurlijke
beelden van nieuw leven!
Maar daaronder verscholen ligt de paaservaring
die we hebben leren kennen in de bijbel. Het
joodse volk vierde de bevrijding uit de slavernij
van Egypte en Christenen verrijkten die ervaring
met Jezus’ opstanding uit de dood.
Een volk staat op tegen de verdrukker, een
goddelijk mens staat op uit de vernietiging. In
de meest letterlijke zin was Jezus een opstandig
mens. Niet alleen door die paaservaring, maar in
heel zijn leven gaf hij blijk van opstandigheid.
Waar de mensen in zijn tijd zeiden: zorg vooral
goed voor jezelf, preekte hij liefde en zorg voor
de mensen om je heen. Waar vrouwen niet in tel
waren, liet hij hen keer op keer een hoofdrol
spelen. Jezus ging in tegen de tijdgeest en
predikte compassie en verbondenheid.
In de wereld zien we keer op keer personen en
volken die in opstand komen, tegen
verdrukking, tegen onrecht, tegen armoede.
Steeds zit er een lente in de lucht. Niet altijd
blijkt geweldloos verzet mogelijk en worden
levens opgeofferd voor een groter goed. Het is
moeilijk te verteren. Maar het alternatief ook…
Ons eigen lentegevoel kan ons opstandig
maken. We krijgen de kriebels ergens van. Of
van iemand. Opstandigheid is een goede
eigenschap.
Het toont dat we rechtvaardigheidsgevoel in ons
hebben. We hebben vaak de ervaring dat we
hard en herhaaldelijk met de vuist op tafel
moeten slaan voordat er iets verandert.
Compassie en verbondenheid zijn de wijze
woorden die een opstand op lange termijn een
succes kunnen maken. Ook in onze eigen
situatie.
Christian van Zitteren
Geestelijk verzorger
10
100-jarige op
de Munthof
Op 25 april 1914 is Marietje geboren in Son, en
opgegroeid in Strijp, Eindhoven. Lange tijd was
ze werkzaam als keukenprinses bij dokter Braat
in Eindhoven om vervolgens te gaan werken in
de fijne keuken bij Philips. Koken was echt haar
passie.
Na de oorlog is ze niet meer teruggegaan naar
Philips, maar deed ze het huishouden voor 10
personen thuis. Totdat ze in augustus vorig jaar
naar Passaat verhuisde, heeft Marietje altijd
voor het huishouden en alles daaromheen
gezorgd. Haar specialiteit was het bakken van
nougatine taarten, tijdens alle feestelijke dagen
stond haar nougatine taart op tafel.
De laatste jaren had ze een broodbakker
waardoor de hele familie werd voorzien van
allerlei soorten brood, heerlijk smaakten die, de
zelfgebakken broden van tante Marietje! Nooit
zat tante Marietje stil, altijd was ze in de weer,
breien van poppenkleertjes, sjaals, sokken, enz.
In de tuin was ze ook vaak te vinden, alles wat ze
in de grond stopte groeide goed. Groene
vingers? Nee, zoals ze zelf dan zei, je moet zelfs
tegen de zaadjes al praten dan komt het goed!
De notenboom en de nectarine struik, achter in
de tuin, waren haar trots.
Ondanks tante Marietje nooit getrouwd is en
geen kinderen heeft, wordt ze omringd door
familieleden, jong en oud, die haar allemaal
verschillende namen hebben gegeven. Zo
luistert ze naar tante Mimi, oma Ewing en
natuurlijk naar tante Marietje. Ze wilde altijd het
liefst veel mensen om zich heen, daar genoot ze
ontzettend van. Helaas werd de drukte in huis
steeds minder, van 10 familieleden naar 2,
uiteindelijk bleven haar zus tante Fien en zij zelf
over.
De bijna 100-jarige Marietje
Nu haar 100ste verjaardag eraan komt zou ze
het liefst alles in eigen hand nemen, van het
maken van uitnodigingen tot het bakken van
taarten.
Wij als familie vinden dat onze tante Marietje
nu zelf wel eens flink in de watten gelegd mag
worden, zeker na al die jaren dat zij ons heeft
verwend!
We gaan er dan ook een mooi feestje van
maken op 25 april!
Lia Rosier
nicht van Marietje van Weert
11
Passaat opent
zwerfboekenpunt
Archipel opent boeken take away, oftewel een
bookcrossing punt.
Op zaterdag 15 maart a.s. openen de Gasterijen
van Archipel Eerdbrand en Archipel Passaat /
Hof van Strijp een "boeken take away".
Belangstellenden zijn op de open dag vanaf
11.00 uur van harte welkom op beide Archipel
locaties om eens te komen snuffelen tussen de
boeken of een kijkje te nemen in deze
vestigingen van Archipel. Tijdens de open dag
zijn er ook rondleidingen, optredens en
proeverijen.
"Take away boeken" zijn een trend. Wereldwijd
nemen lezers deel aan dit initiatief, dat beter
bekend is onder de naam "bookcrossing".
Enthousiaste lezers nemen een boek mee vanuit
het ene punt en laten na het lezen het boek op
een andere plaats achter. Op die manier kunnen
meerdere lezers genieten van elkaars literaire
aankopen. De "boeken take away" is de
verzamelplaats voor de beschikbare boeken.
Vóór 15 maart worden er in Eindhoven bij
Archipel Passaat / Hof van Strijp en bij Archipel
Eerdbrand, Waddenzeelaan 2, boekenkasten
geplaatst waarin de eerste zwerfboeken bijeen
staan. De boekenkasten worden gemaakt door
vrijwilligers die deelnemen aan de NLdoet dag.
Alle bezoekers mogen een boek meenemen uit
de boekenkast. Helemaal gratis. Wel registreren
we dat het boek niet meer beschikbaar is en het
zou fijn zijn als het boek na gebruik weer wordt
teruggebracht of " vrijgelaten" op een andere
plaats. Ook is het leuk om na het lezen je
mening te geven over het boek. Alle boeken zijn
voorzien van een uniek " bookcrossing (BC)
nummer.
Meer informatie over bookcrossing vindt u op
www.bookcrossing.nl.
Archipel stimuleert een bezoek aan de diverse
vestigingen. Het is een van de vele initiatieven
van Archipel voor (wijk)bewoners, gasten,
cliënten en familie. Daarnaast worden geregeld
exposities, optredens, workshops en andere
evenementen georganiseerd door Archipel.
Maar ook is er het dagelijkse eetpunt voor (wijk)
bewoners in de Gasterij en kunt u tussen
dagelijks terecht voor een kopje koffie, belegde
broodjes en andere heerlijkheden.
Meer informatie over bookcrossing vindt u op
www.bookcrossing.nl
Wilt u meer informatie over Archipel of de open
dag, kijkt u dan op www.archipelzorggroep.nl
Wilt u weten hoe u het initiatief NLdoet kunt
steunen, kijk dan op www.NLdoet.nl
12
Familienet op
Passaat
Familienet is een hulpmiddel voor communicatie
en samenwerking tussen verzorgers, cliënt en
familie.
Elke cliënt heeft een eigen pagina op internet.
Verzorgers en familie delen op deze pagina
berichten, foto’s en documenten. Ook is het
mogelijk om activiteiten en afspraken in de
agenda te plaatsen. Familienet verbetert de
communicatie en zorgt voor meer betrokkenheid
van de familie. In de praktijk blijkt dat de
familieparticipatie toeneemt. Eenvoud staat bij
Familienet hoog in het vaandel. Het plaatsen van
een berichtje is simpel en kost weinig tijd.
Familienet heeft geen overdaad aan
functionaliteiten, mocht de gebruiker toch nog
vastlopen dan is er een overzichtelijke Help
pagina.
Meerdere familieleden of mantelzorgers kunnen
hiervan gebruik maken en de familie kan ook
onderling met elkaar communiceren. Op
donderdag 20 maart a.s. vindt er om 20.00 uur
een presentatie plaats in de Gasterij over
familienet en kunt u zich eventueel aanmelden
voor deelname aan familienet.
Wij hopen u dan te mogen begroeten!
Jacqueline van Baalen
manager zorg
Een plek voor
ontmoeting
Op vrijdag 7 februari jl. zijn er op het
Paulusplein en het Dorpsplein plantenbakken
en een bankje afgeleverd en geplaatst. Voor
het realiseren van de bank en de
plantenbakken is de praktijkschool het
Wildveld uit Venlo benaderd. De leerlingen van
deze school vonden de opdracht een leuke
uitdaging en zijn enthousias aan de slag
gegaan. Het resultaat mag er zijn!
Het bankje levert niet alleen leuke
ontmoetingen op en maar haalt ook
herinneringen bij de bewoners naar boven. Er
wordt regelmatig de rust gezocht om een
gesprekje aan te knopen met een
medewerker, een vrijwilliger of een
medebewoner, of om zomaar een krantje te
lezen. Dhr. Van Heijst van afdeling Munthof
liet weten dat het een leuk bankje is voor
vrijende paartjes.
13
Activiteiten
woensdag 12 maart
19.00 uur
Optreden Frans Meijer
Paulusplein
woensdag 19 maart
19.00 uur
Kienen
Gasterij
woensdag 26 maart
19.00 uur
Optreden van We Mele
Paulusplein
donderdag 27 maart
14.30 uur
Bezoek aaidieren Ark v Noah
Paulusplein
woensdag 2 april
19.00 uur
Optreden DJ Jos
Paulusplein
woensdag 9 april
19.00 uur
Optreden Yvonne Michels
Paulusplein
woensdag 16 april
19.00 uur
Kienen
Gasterij
woensdag 23 april
19.00 uur
Optreden van Anne
Pauluspein
zaterdag 26 april
vóór 12 uur
Aubade ivm Koningsdag
Gasterij
woensdag 30 april
19.00 uur
Optreden Bagatelle
Paulusplein
woensdag 7 mei
19.00 uur
DJ Jos
Paulusplein
woensdag 14 mei
19.00 uur
Surprise avond - info volgt
Paulusplein
woensdag 21 mei
19.00 uur
Kienen
Gasterij
woensdag 28 mei
19.00 uur
Optreden "de Kersenhoedjes"
Paulusplein
woensdag 4 juni
19.00 uur
Optreden DJ Jos
Paulusplein
woensdag 11 juni
19.00 uur
Optreden de Vrijbuiters
Paulusplein
woensdag 18 juni
19.00 uur
Kienen
Gasterij
woensdag 25 juni
19.00 uur
Optreden duo Side by Side
Paulusplein
14
Expositie Passaat/Hof v Strijp
Beste bewoners, bezoekers,
Mijn naam is Lies van der Steen Merkelbach, de
expositie van schilderijen die u kunt bekijken in
de Passaat / Hof van Strijp zijn door mij
gemaakt. Ik ben 54 jaar en ik teken al vanaf mijn
jonge jaren. Wat later ben ik voorzichtig
begonnen met aquarel verf en ik ben vrij snel
overgegaan op acryl, voornamelijk omdat dit een
mooi, kleurrijk resultaat geeft. Ook heb ik drie
jaar ge-etst bij het CKE te Eindhoven.
Mijn inspiratie haal ik vaak uit de natuur,
voornamelijk bomen. Ook bloemen schilder ik
graag en ik houd van kleur en beweging in een
schilderij.
hout. Een nieuwe uitdaging, goed voor vele uren
tekenen en schilderen. Op internet staan ook
schilderijen en etsen van mij, op twee
kunstenaars sites.
Voor meer informatie, bel of sms naar
06-29153507. U kunt ook een bericht sturen naar
[email protected] Kijk ook op www.seesle.nl
en www.exto.nl en typ mijn naam in bij
“kunstenaar”.
Ik hoop dat u veel plezier beleeft aan het
bekijken van mijn schilderijen.
Lies van der Steen Merkelbach
kunstenares
Momenteel ben ik aan het experimenteren met
gemengde technieken en abstractie, ook op
15
SamSam
Colofon
Archipel Passaat.
Deadline kopij SamSam
De uiterste inleverdatum voor kopij en
beeldmateriaal voor SamSam van juni 2014 is
vrijdag 16 mei 2014 a.s.
Kopij: [email protected]
Archipel biedt een combinatie van zorg, welzijn en wonen die onze cliënten in
staat stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten op de manier die zij kiezen.
We hebben een breed aanbod aan zorgvormen en zijn specialisten in de zorg
Redactie
Rita Warnawa
Susan Bosman
Jacqueline Nijnens
Jack Verweij
Marjolein Muurling
voor bijzondere doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen door de zorg van
Vormgeving en druk
Bek | bek.nl
Archipel Servicepunt
Eén punt voor al uw vragen!
24 uur per dag bereikbaar,
7 dagen per week
telefoon 040 264 64 64
[email protected]
onze medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf vertrouwen,
maar zijn nooit op zichzelf aangewezen. Dat is het gevoel van samen.
Akkers
Cliëntvertrouwenspersoon
Mevrouw Brigitte Hamstra
Telefoon 040 26 10 200
Berkenstaete
Email ; brigitte.
Dommelhoef
[email protected]
Archipel locaties:
Eerdbrand
Ekelhof
Fleuriade
Gagelbosch
Genderhof
Hof van Strijp
Archipel Passaat
Strijpsestraat 144-30
5616 GT Eindhoven
Leden cliëntenraad Passaat
De heer Ton Tielen
Mevrouw Nelly van Rozendaal
Mevrouw Nicole Harms
De heer Frans van Hapert
Kanidas
Landrijt
Passaat
7MPFE