lees verder - Gemeente Heerlen

Stadskrant voor Patrick,
Jolanda en alle andere
87.850 Heerlenaren
Oktober 2014
Het Jaar van de
Mijnen komt er aan
Nieuwe
gezamenlijk aanpak
hennepplantages
2
‘Een echte
Heerlense
Halloween
met Gruwelijke
Gerrit!’
Start werkzaamheden
centrum Hoensbroek
3
4
Wie: Patrick en Jolanda Kisters
Waar: Aarveld/Douve Weien
Zij en Heerlen: Vijf jaar geleden
namen mijn vrouw en ik het initiatief om voor de buurtkinderen
van Aarbek/Douve Weien een
Halloweenfeest te organiseren.
Wij zijn al jaren in de ban van dit
uit Amerika overgewaaid ‘griezelfeest’. De eerste Heerlense
editie was nog typisch Amerikaans, met ‘trick or treat’. Maar
nu volgen we telkens een ander
Heerlens thema. Het is voor ons
de favoriete tijd van het jaar in
Heerlen. Je ziet de kinderen
genieten van het griezelen en de
speurtocht. Dit jaar is het thema
Gruwelijke Gerrit; een verongelukte mijnwerker. Griezelen maar!
Wij zijn Heerlen.
Lees meer over de speurtocht in
www.heerlenbijdehand.nl.
Veranderingen in zorg
Door mijn
werk voel ik
dat ik meetel!
Met de nieuwe participatiewet per
1-1-2015 willen we mensen met
een beperking aan het werk
helpen, bijvoorbeeld Jos Geilen uit
Hoensbroek. Hij heeft via Radar al
werk en vertelt trots: “Eerst deed
ik alleen dagbesteding. Nu kan ik
mijn collega’s niet meer missen.
En iedereen is tevreden. Zo voel ik
dat ik meetel!”
Lees het hele verhaal van Jos,
zorgorganisatie Radar en de nieuwe
rol van de gemeente bij de zorg in
www.heerlenbijdehand.nl.
Stadskrant OKT_2014_05.indd 1
Wist u dat
Heerlen zo
groen is?
Kijk maar op
www.heerlenbijdehand.nl.
19-09-14 09:56
2
Stadskrant
Heerlen
Oktober 2014
Energieteam geeft
advies bij
u thuis
Heeft u een koopwoning
en wilt u ook energie
besparen? Dan kunt u
vanaf 10 oktober ook
gebruik maken van de
energieteams.
Het Jaar
van de Mijnen
komt er aan!
Voor € 20,- komt een team bij u
thuis om te kijken hoe u nog
meer energie kunt besparen. Ook
krijgt u een pakket aan energiebesparende middelen. Voor huurwoningen bestond de regeling al.
Kijk voor meer informatie op
www.heerlen.nl/duurzaamheid.
In 2015 is het vijftig jaar geleden dat toenmalig minister Den Uyl
aankondigde de kolenwinning te stoppen. Nu, vijftig jaar later, is
het tijd de balans op te maken. Daarom start over drie maanden het
Jaar van de Mijnen, een jaar dat in het teken staat van het Limburgse mijnverleden en de invloed die de mijnen uitoefenen op onze
identiteit, ambities en toekomst. De gemeente Heerlen is een van
de initiatiefnemers voor het gezamenlijk vieren en herdenken van
de mijngeschiedenis in onze regio.
Er is een stichting Jaar van de Mijnen in
het leven geroepen, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle activiteiten en evenementen. Het Jaar van
de Mijnen, ook kortweg M2015
genaamd, wordt geopend op 17 december 2014 met een bijzondere voorstelling in Theater Heerlen rond de toespraak van Joop den Uyl. Een toespraak
die alle toenmalige Heerlenaren zich
nog herinneren. Een toespraak met
grote gevolgen, die diepe sporen trok
door ons Limburgse landschap, de economie en het alledaagse bestaan.
Tijdens M2015 zijn er meer dan honderd activiteiten in Heerlen en omgeving. Ook buiten de provinciegrens;
onder andere in de regio’s Aken, Genk
en Amsterdam. De meeste voorstellen
om activiteiten te organiseren, zijn
ingediend door Limburgse buurten en
verenigingen, mijnwerkersgroepen en
maatschappelijke organisaties zelf. Iets
waaruit nog steeds een grote betrokkenheid spreekt bij ons verleden.
sport voor jong en oud. Variërend van
lezingen, reünies voor oud-mijnwerkers,
wijkestafettes, een congres, voorstellingen, muziekoptredens, activiteiten in
scholen en nog veel meer. Met het Glazen Huis van 3FM/Serious Request op
het Pancratiusplein als een van de
hoogtepunten sluiten we het Jaar van
de Mijnen in december 2015 af.
U kunt een afspraak maken met
het energieteam via de mail
[email protected] of telefonisch via 14-045.
Colofon
Uitgave 27 september 2014.
Naast deze papieren Stadskrant is
er maandelijks een digitaal magazine
Blijf op de hoogte
www.heerlenbijdehand.nl met meer
Bent u nieuwsgierig geworden? Op
www.m2015.nl wordt alle informatie bijgehouden over het Jaar van de Mijnen!
Ook kunt u zich via deze site opgeven
voor een nieuwsbrief. Ideeën voor activiteiten in Heerlense buurten zijn ook
nog altijd van harte welkom. Heeft u
een leuk plan? Stuur dan een mail naar
[email protected]
aanvullende Heerlen-informatie.
Er is ook een app voor uw tablet:
hrlnbijdehand.
Met alle vragen over gemeentelijke
zaken bent u op afspraak welkom in
de Publiekshal (begane grond
Stadhuis, Geleenstraat 27). U kunt
ook tijdens kantooruren bellen:
14045, of kijk op de website:
Al deze partijen organiseren van alles
op het vlak van cultuur, economie en
www.heerlen.nl. Volg ons op
facebook.com/gemeenteheerlen of
via twitter @gemeenteheerlen.
De volgende reguliere Stadskrant
verschijnt op 8 november. Aan de
tekst van deze Stadskrant kunnen
geen rechten worden ontleend.
M2015.nl
Stadskrant OKT_2014_05.indd 2
Opmerkingen of vragen over de
Stadskrant kunt u doorgeven via
[email protected]
18-09-14 16:12
3
Stadskrant
Heerlen
Oktober 2014
12 oktober
BOEK!E
WOEK!E
FESTIVAL
bij SCHUNCK
Met onder andere action painting,
workshop djembe, schminken en knutselen, Pippi Langkous verkleedkist en
spetterende disco!
Kom je verkleed als Pippi? Dan maak je
kans op 2 kaarten voor de voorstelling
van Pippi Langkous in het Theater.
Tip e
d
n
a
v and
ma
Gratis feest voor alle
kinderen in het hele
glaspaleis
En bezoek ondertussen ook even de gratis tentoonstelling ‘het feest der verbeelding’ van Marit Törnqvist, de illustrator
van de boeken van Astrid Lindgren en
dus onder andere van Pippi Langkous!
Nieuwe gezamenlijk aanpak
hennepplantages
De risico’s van hennepplantages worden vaak onderschat en het
ruimen van plantages werkt onvoldoende. Dat is de reden voor
een pilot in Heerlen, waarbinnen gewerkt wordt aan een nieuwe
aanpak van de hennepproblematiek. We willen hiermee de overlast en de gevaarlijke situaties in de buurten aanpakken. Daarom
willen we zo veel mogelijk hennepkwekerijen zo snel mogelijk
ruimen. De pakkans van henneptelers wordt vergroot. Daarnaast
gaan we de oorzaken, die ten grondslag liggen aan de illegale
hennepteelt, wegnemen.
We nemen hennepplantages zeer serieus vanwege de onveiligheid door onder
andere brandgevaar, en vanwege de
overlast die ze in de buurt opleveren.
Maar ook omdat er vaak aanwijsbare
relaties zijn met de wereld van de georganiseerde misdaad. Hierdoor lopen
mensen die meewerken aan een kwekerij veel risico in de criminaliteit ver-
strikt te raken. Dit leidt tot ondermijning van de samenleving en dat is
onacceptabel.
Zorg
Hennep kweken loont niet
Illegale hennepplantages zijn geen
manier om snel geld te verdienen. Wie
gepakt is, wordt meteen aangepakt en
naast strafvervolging geconfronteerd
Melden hennepplantages kan anoniem
Je zult er maar
naast wonen!
Honderden woningbranden per jaar in Nederland worden veroorzaakt door hennepplantages. Ze zorgen voor overlast in onze buurten; daar wil je toch niet naast
wonen? Maakt u zich ook ongerust over mogelijke plantages in uw buurt? Meld het
dan bij de politie via tel. 0900-8844! Of blijft u liever anoniem? Bel dan (gratis) met
Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.
Bij illegale hennepplantages is er vaak sprake van illegaal afgetapte stroom. In combinatie met de vochtige omgeving die de planten nodig hebben, zorgt dit voor een
grote kans op kortsluiting en brand. Samen kunnen we er iets aan doen: meld het
als u een vermoeden hebt van een hennepplantage.
Stadskrant OKT_2014_05.indd 3
met Enexis, de Belastingdienst en de
sociale dienst. En als men een woning
huurt, ook nog met de woningcorporatie. De plantage leidt in plaats van winst
tot verlies, en wellicht tot dakloosheid.
Door in te zetten op meer plantages
sneller te ruimen, zorgen we ervoor dat
de pakkans groter wordt en dat henneptelen niet loont. Nadat telers gepakt
zijn, moeten ze bovendien rekenen op
nacontroles om te voorkomen dat ze
nieuwe kwekerijen opzetten.
De nieuwe aanpak richt zich niet alleen
op de aanpak van plantages. We werken
ook aan de voorkant van het probleem.
We overleggen met GGD en GGZ over
maatregelen om te voorkomen dat jon-
Hoe herkent u een
hennepkwekerij?
- stankoverlast door een
vreemde lucht (zoals bij
coffeeshops)
- geluidsoverlast van
afzuiginstallaties
- condensvorming op
ramen of warme muren
- tocht (een sterke af- en
aanvoer van lucht)
- stroomstoringen
(schommeling in stroomsterkte, bijvoorbeeld
knipperende lampen)
- kunstlicht (gloed van
felle lampen)
geren hennep gaan gebruiken. Maar er
is ook aandacht voor de mensen die
door maatschappelijke problemen in de
hennepteelt zijn of dreigen terecht te
komen. Wanneer we henneptelers uit
deze groep alleen maar straffen, wordt
hun situatie nog zwakker en worden ze
nog afhankelijker van de criminele
organisaties. We moeten een alternatief
bieden om uit de klauwen van de criminele organisaties te komen. We zoeken
naar de mogelijkheden om deze mensen te helpen, zodat ze niet terugvallen
in hun oude patroon. En natuurlijk
gaan we ook de criminelen die ‘achter’
de plantages zitten aanpakken. Daarvoor is het belangrijk om alle informatie die we krijgen te verzamelen en te
combineren. Hiervoor krijgen we extra
menskracht.
In het bestrijden van de oorzaken en
het werken aan de voorkant van het
probleem van de illegale hennepteelt
past ook de regulering van de wietteelt
voor de bevoorrading van gedoogde coffeeshops. De gemeente Heerlen wil dat
er een proef komt met gereguleerde
hennepteelt. Op dit moment wordt er
gewerkt aan een voorstel.
De illegale hennepteelt brengt voor de
samenleving grote problemen met zich
mee. In de pilot pakken we ze aan op
een nieuwe krachtige manier. Aan de
pilot wordt meegewerkt door: politie,
Openbaar Ministerie, dienst Domeinen,
het Regionaal Informatie en Expertise
Centrum (RIEC), Enexis, de Belastingdienst en de gemeente Heerlen.
18-09-14 16:59
4
Stadskrant
Heerlen
Oktober 2014
Start werkzaamheden centrum Hoensbroek
Markt wordt sfeervol
plein met veel groen
De Markt en Hoofdstraat in
Hoensbroek krijgen een nieuw
aanzicht. In plaats van een
groot kaal parkeerplein, krijgt
de Markt meer de sfeer van een
dorpsplein met veel groen. De
Markt blijft geschikt voor evenementen en parkeren.
Er komen nieuwe bomen rondom de
Markt. Aan de kant van de Hoofdstraat
komt een waterpomp met stromend
water. Vanaf de Markt wordt de zichtlijn
naar de kleine St. Jan hersteld. Hierdoor
krijg je een mooier uitzicht op het kerkje.
Rond het kerkje passen we het parkje
aan en komen er nieuwe zitbanken.
Winkelen met elan
De Hoofdstraat wordt hetzelfde ingericht als de Kouvenderstraat die vorig
jaar al is opgeknapt. Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels bereikbaar. De Hoofdstraat wordt in twee
fasen heringericht, en is waarschijnlijk
rond 1 december al gereed. Ook wordt
de supermarkt Lidl op de hoek Hoofdstraat-Pastoorskuilenweg compleet
verbouwd en gemoderniseerd met meer
parkeerplaatsen. De supermarkt opent
naar verwachting medio februari 2015
weer haar deuren.
Heerlen
zoekt
nieuwe
stadsdichters
Verplaatsing weekmarkt
Voor de werkzaamheden wordt de
vrijdagmarkt vanaf 17 oktober verplaatst naar de Kloosterstraat/Rietrastraat (parkeerterrein aan de achterzijde van de flats aan de Marktstraat).
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kan niet
meer geparkeerd worden op de Markt.
Hiervoor kunt u uitwijken naar omliggende parkeerterreinen, zoals bijvoorbeeld bij de Spoordijkstraat, de Amstenraderweg (exclusief het Gebrookerplein),
het Postplein, de Uitweg en als er geen
markt is ook bij de Kloosterstraat.
Planning
Eind september zijn we gestart met de
werkzaamheden in de Hoofdstraat. Na
de najaarskermis starten we met de
werkzaamheden aan de Markt. Ook de
Marktstraat (tot Hofstraat) en Pastoorskuilenweg (tot Zandstraat) pakken we dan
gedeeltelijk aan. Hierdoor is tijdelijk
geen doorgaand verkeer meer mogelijk.
Hiervoor komen omleidingsroutes. Als
koning Winter ons ook dit seizoen goed
gezind is, zijn we op 24 april 2015
gereed met de werkzaamheden.
‘Er is voor mij maar
1 mooi plekje en dát
is Hoensbroek. Ik ben
van Hoensbroek,
hier kom ik vandaan.
En we moeten klaar
zijn voor de toekomst. Van mij
mochten ze eerder
gisteren beginnen
met de werkzaamheden dan vandaag.
Voor mij zie ik alleen
maar kansen! Mijn
terras wordt groter
én groener.’
De benoemingsperiode van de Heerlense
stadsdichters is al weer bijna verstreken.
Stadsdichter Amber Helena Reisig en
stads-jeugddichter Ricardo Frederiks
treden per 1 februari 2015 af. Dat
betekent, dat het tijd is op zoek te gaan
naar een nieuwe stadsdichter en jeugdstadsdichter voor Heerlen. De dichters
worden weer benoemd voor een periode
van twee jaar.
Interesse?
Wilt u misschien kandidaat zijn? Lees
dan snel meer over de kandidaatstelling
en de manier van aanmelden in ons
digitale magazine
www.heerlenbijdehand.nl.
Brian Rademakers
Er is weer een nieuwe
Heerlenbijdehand.nl
Griezelig hè?
Samen werken we aan een fijner en mooier Hoensbroek waar het
goed en prettig leven is, in een groene dorpse omgeving. In 2012
heeft de raad ingestemd met het schetsontwerp Centrumplan
Hoensbroek. Daarmee is de basis gevormd voor de aanpak van de
openbare ruimte in het winkelhart. De herinrichting van de openbare ruimte is opgesplitst in 3 fasen: Kouvenderstraat (gereed),
Markt/Hoofdstraat (start september 2014) en Het Gebrookerplein
(voorjaar 2015 gepland).
Met deze maand: opening Arcuscollege, roefeldag,
week van de veiligheid, zoektocht nieuwe stadsdichter,
evenementen en wegwerkzaamheden.
Stadskrant OKT_2014_05.indd 4
18-09-14 16:12