Essaywedstrijd 2014 Analyses beter gebruikt!

Essaywedstrijd 2014
Analyses beter gebruikt!
Het lectoraat Intelligence organiseert een essaywedstrijd over intelligencegestuurd politiewerk.
Iedereen die werkzaam is binnen het veiligheidsdomein kan meedoen. De winnaar wordt tijdens de
landelijke analistenbijeenkomst op 6 juni a.s. gekozen uit de beste vijf inzendingen.
Thema
Analyses zijn een belangrijke schakel in intelligencegestuurd politiewerk. Losse informatie wordt
samengebracht en met elkaar in verband gebracht, wat nieuwe inzichten geeft in veiligheidsproblemen.
Deze inzichten maken politiewerk pas efficiënter en effectiever wanneer ze daadwerkelijk gebruikt worden
bij het maken van keuzes, op operationeel, tactisch of strategisch niveau. Dat gebruik kan beter; soms
gebruikt de opdrachtgever inzichten zelf niet, daarnaast hebben de inzichten ook potentie voor ander
gebruik. Hoe zorg je ervoor dat analyses beter gebruikt worden? Door de directe opdrachtgever, maar ook
door de inzichten breder en langer beschikbaar te maken? Wat betekent dat voor de analyses, de
rapporten, de ICT-voorziening, de opdrachtgevers, de intake, de presentaties?
1ste prijs
Cursus bij Don McDowell (strategic intelligence analysis) van 23 – 27 juni 2014 in Scheveningen
Deadline
Vrijdag 25 april 2014
Criteria
Impact, haalbaarheid (voor de politie), probleemstelling, argumentatie, relevantie bronnen en
onderbouwing
Woorden
Tussen de 1000 en 1500 woorden
Deelname
Iedereen die werkzaam is binnen het veiligheidsdomein
Indienen
Als MSWord mailen naar: [email protected]
Gebruik voor indiening het template dat te vinden is op: www.politieacademie.nl/lectoraatintelligence
Jury
Pieter-Jaap Aalbersberg EMPM (Aandachtsgebiedhouder Intelligence Nederlandse Politie)
Dr. ir. Mariëlle den Hengst (Politieacademie, lector Intelligence)
Mr. Hugo M.P. Hillenaar (Portefeuillehouder Intelligence Openbaar Ministerie)
Jan ter Mors EMPM (Projectleider Beter informatiegestuurd werken)
Theo Derksen (Politieacademie, manager onderwijsteam Intelligence)
CoI
Alle inzendingen worden gedeeld op de Community of Intelligence (CoI). De CoI is hét landelijk netwerk
om kennis uit te wisselen en vormt bij uitstek een middel om samen te werken aan intelligence en het
intelligencevakgebied. De community kent naast fysieke ontmoetingen, zoals de landelijke analistendag,
een digitaal platform dat documenten en discussies bevat over onder andere delicten, analyse- en
onderzoeksmethoden, partners en internationale ontwikkelingen op intelligencegebied. Het digitale
platform is te vinden op: http://politiekennisnet.politieacademie.politie.nl/vk/rhcboards/os/coi
Meer
weten?
[email protected] , T 055-539 29 56