Langdurig zieke leerling? Consulent

Langdurig zieke leerling?
Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen
inschakelen.
Zieke leerlingen komen nog altijd in aanmerking voor onderwijsondersteuning zieke
leerlingen door een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL), ook na de
invoering van passend onderwijs per augustus 2013.
Scholen in de regio Midden Nederland kunnen zich hiervoor direct wenden tot de CEDGroep, locatie Maartensdijk (voorheen Eduniek).
De belangrijkste kenmerken van onderwijsondersteuning zieke leerlingen door een
consulent van de CED-groep zijn:
•
Direct toegankelijk: De scholen kunnen OZL rechtstreeks bij de CED-Groep
aanvragen.
•
Snel inzetbaar: We streven er naar om binnen één week na de aanmelding een
intakegesprek op school te plannen.
•
Leerlinggericht, schoolgericht en opbrengstgericht: Tijdens het intakegesprek
verkennen we samen met u en de ouders de beginsituatie, beperkingen /
mogelijkheden, de onderwijsbehoefte van de leerling en de hulpvraag van de school.
•
Aan belangrijke doelen werken: Voorkomen dat de leerling in een sociaal isolement
terecht komt en continueren van onderwijsleeractiviteiten zodat de leerling zoveel
mogelijk bij blijft met de leerstof. Op die manier behoudt of krijgt de leerling een
perspectief op zijn of haar eigen ‘schooltoekomst’.
•
Maatwerk: Afhankelijk van de begeleidingsvraag en de eigen mogelijkheden van de
school, verzorgen we bijv. voorlichting en advisering van de school over het ziektebeeld
en de gevolgen daarvan voor het onderwijs, bezoeken we de leerling thuis (helpen
plannen, leren en uitleg bij de leerstof, afnemen van toetsen) en ondersteunen we de
communicatie tussen school, ziekenhuis en de ouders, organiseren we
afstandsonderwijs door inzet van ict-middelen, zoals bijvoorbeeld een virtuele
“Klasgenoot” (de nieuwe benaming van de ‘webchair’), enz.
•
Planmatig: Op basis van de beginsituatie en de doelen spreken we met u en de ouders
een plan van aanpak af. Na ongeveer 6 weken evalueren we samen met u en de ouders
de voortgang en maken zo nodig nieuwe afspraken gemaakt voor de komende periode.
•
Kosteloos: OZL wordt gefinancierd in het kader van de Wet op Onderwijsondersteuning
Zieke Leerlingen (WOOZL). Voor school en ouders zijn er dus geen kosten.
Ook leerlingen voor wie u hulp vraagt bij het samenwerkingsverband kunt u voor OZL bij
ons aanmelden. In dat geval bespreken we samen met u en de betrokkenen van het SWV
hoe en onder welke voorwaarden we de leerling en de school kunnen (blijven) begeleiden.
Informatie
Kijk voor meer informatie op de website van de CED-groep www.cedgroep.nl of neem
contact op met een van de consulenten voor onderwijs aan zieke leerlingen van de CEDGroep of stuur een mail naar Joyce Staring ([email protected]). U kunt ook bellen
(telefoon: 0346-219777).
Oktober 2014
2014-1005 ertuz/makle