Moreel Beraad Lees voor

Workshop 3 Moreel Beraad
“Waar doen we het eigenlijk voor?” – Hoe ben en blijf je er een professional bij?
Dr E.L.M. Maeckelberghe en mevr. M. Brouwer
UMCG
Inhoud:
Werken met zieke pasgeborenen vergt heel wat van professionals. Regelmatig wordt de vraag gesteld:
‘Moeten we dit allemaal wel doen?’ De betrokkenheid bij zieke kinderen is groot: zowel professioneel
als emotioneel.
In deze workshop volgen we een kind dat na de geboorte in een intensief zorgtraject terecht komt. We
bespreken wat dit met de verpleegkundige doet. Waar liggen grenzen? Wat is goede zorg?
Met beeldmateriaal wordt ook de beleving van ouders bij een intensief zorgtraject vertolkt.
Doel:
-
Inzicht in eigen positie en standpunten krijgen: wat doe/voel/denk ik?
Verantwoording kunnen afleggen voor de keuzes die men maakt: waarom doe je het zo?
Openstaan voor en omgaan met inzichten van anderen: hoe staan anderen hier in en wat doe ik
met wat afwijkt van wat ik zelf denk?