13. leerKRACHT in de praktijk

LeerKRACHT – van goed naar
geweldig onderwijs in NL
AVS congres
Nieuwegein, 14 maart 2014
We zitten in Nederland 'vast in goed' – we zijn aan het watertrappelen ...
Universal scale score1
600
550
Excellent
518
513
510
491
500
529
520
498
Geweldig
Goed
Matig
450
400
Zwak
350
300
0
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008
2012
1 Universal scale created by McKinsey & Company, based on Hanushek R. Woessman methodology,
to enable comparison across systems
BRON: PISA 2009; McKinsey – How the world’s most improved school systems keep getting better (2010)
... ondanks >30 pogingen het Nederlands onderwijs te verbeteren
Onderzoekscommissie
’90
Domein
Organisatie
’95
’00
Schaalvergroting
basisonderwijs
TE Wet (WHW)
’05
Introductie ROC’s
Integraal
personeelsmanagement
Lesgevend
personeel
Decentralisatie van
arbeids-overeenkomsten
MO en BVE
Financieel
Fusietoets
Vakbekwaamheidseisen (BIO)
Lumpsum basisonderwijs
LGF (rugzak voor kinderen met
bijzondere behoeften)
Gratis schoolboeken
Tweede fase
WEB (MBO)
Kwalificatiestructuur
Overig
Van Es (‘94)
Lubbers III (’89)
Leraarbegrotingen
Convenant
Leerkracht
(functiemix)
Lumpsum middelbaar onderwijs
Basisvorming
Regeringen
’13
Creëren
Bachelor/Master
VMBO
structuur
Decentralisatiebeleid voor achterblijvende studenten
Schaalvergroting middelbaar
onderwijs
Curricula
’10
Hervorming
Prestatiebeurs:
studiebeurs &
lening
Paars I (’94)
Paars II (’98)
Lerarenbeurs
Lerarenregister
Basisonderwijs: Rekenen en lezen
Opnieuw evalueren
kerndoelen
basisonderwijs
Innovatieplatform
Van Rijn (‘01)
Opbrengstgericht
werken
Rinnooy Kan (‘07)
Dijsselbloem (‘08)
School aan Zet
Nationaal
Onderwijs
Akkoord
Bestuursakkoorden
Balkenende I (’02) Balkenende III (’06) Rutte I (’10)
Balkenende II (’03) Balkenende IV (’07)
Rutte II (’12)
Commissie Dijsselbloem (februari 2008):
“De regering heeft haar kerntaak, het garanderen van
de kwaliteit van het onderwijs, ernstig verwaarloosd”
BRON: Regeerakkoorden 1989, 1994, 1998, 2002. 2003 en 2010; Dereguleren met beleid (Onderwijsraad, 2000)
Internationaal onderzoek laat zien dat de stap van 'Goed' naar
‘Excellent' draait om de kwaliteit van de leraar
Verbeterpad Zwak naar
Matig
Thema
Verzorgen van
basisvaardigheden en
voorzieningen
Matig naar
Goed
Goed naar
Geweldig
Fundament
Professionalileggen voor
seren van de
organisatie &
leraar
verantwoording
Voorbeeld
van land
BRON: McKinsey 2010 “How the worlds most improved school systems keep getting better”
Geweldig naar
Excellent
Innoveren en
continu
verbeteren op
school
Deel je onze ambitie, zeg het dan voort en betrek anderen
Like onze Facebook pagina:
Stichting leerKRACHT
Ken je een school die
mee wil doen?
Ken je mensen of
organisaties die ons
kunnen ondersteunen?
Volg ons op twitter @St_leerKRACHT
Heb je op deze pizzasessie iets
leuks/ grappigs/ inspirerends
meegemaakt?
Tweet het dan met #leerKRACHT
Of wil je gewoon
meer weten…
www.stichting-leerkracht.nl
[email protected]