SELECTIEPROGRAMMA–Technisch gegradueerde

stad brugge personeelsdienst
SELECTIEPROGRAMMA–Technisch gegradueerde bij Patrimoniumbeheer
Elektromechanica - Cel Ontwerp (B1-B3)
Selectieprogramma
I.
a.
b.
Schriftelijke proef:
Opstellen van een meetstrategie om een bestaand kantoorgebouw gedurende een korte periode door
te lichten: analyse van omgevingsparameters, gekoppeld aan een dimensionering en instelgegevens
van de stookplaats.
(max. 20 ptn.)
Studie: ontwerp van een verwarmingsinstallatie
Uitwerken van een schetsontwerp van een verwarmingssysteem in een gebouw met inbegrip van het
hydraulisch schema.
Gebruik van de technische kennis (energieprestatieregelgeving, ARAB, materialenkennis,
installatietechniek) wetgeving op overheidsopdrachten, …
(max. 30 ptn.)
-
(Max 50 p. – min 25 p.)
II. Psychotechnische proef
Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes.
De resultaten gelden enkel als informatie bij het mondeling gedeelte.
III. Mondelinge proef
Hierin wordt gepeild naar:
de algemene kennis van HVAC-technieken: mollier diagram, carnot cyclus, ideale gaswet, pompen,
elektro-motoren, …
de kennis van wetgeving op overheidsopdrachten, veiligheidscoördinatie, AREI, ARAB,
energieprestatieregelgeving,…;
de kennis van specifieke wetgeving inzake HVAC;
de kennis van relevante informaticatoepassingen;
de motivatie, persoonlijkheid, communicatieve vaardigheden en maturiteit vereist voor deze functies
(Max 50 p. – min 25 p.)
Vereiste minima om geslaagd te zijn : 50 % der punten op delen I en III en 60 % op het totaal van de
punten.
PB Elektromechanica Cel ontwerp – technisch gegradueerde –
College 10.03.2014
GR 25.03.2014