Download - De Noodkreet

Geertruidenberg, 20 november 2014
Aan de Bewoners van
Adres
PC Woonplaats
Onderwerp: veranderingen in de jeugdzorg; hoe is het geregeld?
Geachte mevrouw, heer,
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van hulp en zorg voor jeugdigen en
opvoeders. Dit betekent een forse uitbreiding van het takenpakket van de gemeente. Zij is vanaf 2015 onder
meer verantwoordelijk voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke
gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.
In de gemeente Geertruidenberg hebben we een deel van de zorg voor de jeugd al dichtbij georganiseerd in het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het CJG kunt u als ouders al enige jaren uw
opvoed- en
ondersteuningsvragen stellen. Ook uw kinderen kunnen hier terecht als zij vragen hebben. Het CJG levert zorg
en ondersteuning dichtbij. Uitgangspunt daarbij is het werken vanuit eigen kracht en het benutten van de
mogelijkheden tot ondersteuning in uw eigen omgeving. We werken sinds begin 2014 met wijk CJG’ers en CJGcoaches. Onze wijk CJG’ers zoeken samen met u naar antwoorden op relatief eenvoudige opvoedvragen. Voor
meer complexe vragen verwijzen de wijk CJG’ers u door naar onze CJG-coaches.
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Maar een deel van hen heeft (af en toe) extra zorg of hulp
nodig. Wij vinden het belangrijk om ouders en kinderen onder de 18 jaar over de ontwikkelingen en de
veranderingen in de jeugdzorg per 1 januari 2015 te informeren. Daarom organiseren de gemeente
Geertruidenberg en het CJG op woensdag 10 december a.s. van 19.30 uur tot 21.00 uur een
informatiebijeenkomst in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 te Raamsdonksveer.
Programma
Het eerste deel van de bijeenkomst informeren het CJG en de gemeente u gezamenlijk over de stand van
zaken. Ze vertellen hoe zij vanaf volgend jaar de zorg voor de jeugd organiseren.
Het tweede deel van de avond staat in het teken van cliëntenparticpatie. In 2015 wil de gemeente
hiermee aan de slag. Tijdens deze bijeenkomst horen wij graag van u op welke wijze u wilt meedenken
over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg.
Ter afsluiting kunt u met ons en met elkaar in gesprek gaan onder het genot van een drankje.
Aanmelding
Als u mee wilt praten over de zorg voor de jeugd in onze gemeente, meld u dan aan via 0162-579579 of mail
naar [email protected]
Vragen vooraf?
Heeft u nu al vragen? Mail uw vraag dan vóór 5 december 2014 naar [email protected]
We beantwoorden uw vragen dan op 10 december!
Tot slot
Op de website van de gemeente vindt u de meest actuele informatie over de nieuwe Jeugdwet.
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met de gemeente: tel. 14 0162.
We zien u graag op woensdag 10 december.
Met vriendelijke groet,
Kevin van Oort,
Wethouder Jeugdzorg