Tussentijdse stand van zaken CJG 2014

Tussentijdse stand van zaken CJG
Periode: Januari t/m mei 2014
Door:
Rosanne ten Wolde, coördinator CJG Eemnes
Formatie CJG Eemnes 2014:
•
Frontoffice => 2x 4 uren a 46 weken
o Verdeeld over Henna Simon (GGD-JGZ) en Gea Holtvluwer (Welzin, AMW)
•
CJG-Coö => 8 uren a 46 weken
o Ingevuld door Rosanne ten Wolde (GGD-Midden Nederland afd. JGZ)
Cijfers januari tot juni 2014
Dorpsnetwerkoverleg (DNW): 4x plaats gevonden
10 gezinnen met naam en toenaam en met toestemming ingebracht in DNW
•
7 van
o
o
o
o
die dossiers zijn weer afgesloten
4 hiervan zijn opgepakt door Buurtzorg-Jong
1 jeugdige heeft momenteel een OTS en valt hiermee onder BJZ
1 gezin is verhuisd
1 gezin heeft tijdelijk juiste ondersteuning gekregen en pakt het zelf weer
op.
•
De focus bij het DNW ligt dit jaar op de ontwikkelingen richting de transitie. Het
overleg wordt gesplitst in 2 gedeelten. 1 gedeelte is voor casuïstiek bespreking
en uitwisseling. Het andere gedeelte is gericht op informatie voorziening:
o De beleidsmedewerkers vertelt over stand van zaken in de gemeente mbt
de op handen zijnde transitie.
o BJZ geeft informatie mbt safe teams waar we mee gaan werken in de
toekomst.
o informatiemakelaar komt zich voorstellen
o BuurtzorgJong geeft updates over het reilen en zeilen van de pilot.
o DNW deelnemers vertellen over eventueel op handen zijnde
veranderingen in hun organisatie.
o Coördinator deelt info over stand van zaken mbt wijkteams in de regio.
Aantal Website bezoeken 2014
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
dec.
gemiddeld
2012
169
150
155
149
111
113
121
111
273
186
172
182
158 p/mnd
2013
187
165
167
176
128
159
147
157
198
203
189
141
168 p/mnd
2014
187
105
119
126
132
133 p/mnd
CJG inloopspreekuur:
• 2x per week
• Gedurende de vakantieperiode 1x per week.
• Inloop blijft stabiel laag
Cijfers mbt tel.consulten / consulten op afspraak volgen in het jaar verslag 2014.
Inschatting op dit moment is dat dit redelijk stabiel is gebleven t.o.v. 2013.
Relevante vragen voor komende periode !!!
-
Eemnes gaat in 2015 werken met een Jeugd-en Gezinsteam. De vraag is hierbij of
zij de pilot gaan door ontwikkelen of een nieuw team gaan starten?
Blijven bestaande loketten (waaronder CJG) bestaan naast het wijkteam, wordt
het CJG onderdeel van het wijkteam of houdt het CJG op te bestaan?
Is er dan nog een rol voor de coördinator?
Wie gaat de coördinatie van de VIR op zich nemen? Wijkteamlid?
Wat gaat er het DNWoverleg gebeuren?