Eimink nieuws 18

BOEIEND, MEETBAAR EN EFFECTIEF
’ T
E I M I N K N I E U W S
N R .
1 8
JANUARI
2015
CJG
Het team van ‘t Eimink wenst u
NIEUWE
LEERLINGEN
JARIG
FOTO’S
WANDEL4DAAGSE
AGENDA
Nieuwsbrief CJG
Als bijlage ontvangt u de nieuwsbrief van CJG Hengelo van december. De
nieuwsbrieven van CJG Hengelo verschijnen 2 à 3 keer per jaar. Ze zijn ook te
vinden op de website voor professionals van
CJG Hengelo: www.cjghengelo.nl .
BOEIEND, MEETBAAR EN EFFECTIEF
Pagina 2
Inschrijven nieuwe leerlingen
Misschien heeft u nog een zoontje of dochter thuis dat in 2015 4 jaar wordt en
dat u ook op onze school wilt laten beginnen. We horen dit graag van u. U kunt
dan contact opnemen met Wendy Steenbeeke.
Jarig!
Dinsdag 6 januari wordt juf Marlo 65 jaar. Door het bereiken van deze
bijzondere leeftijd, betekent het ook dat juf Marlo dit schooljaar voor het
laatst als juf op onze school is. Later in het jaar nemen we afscheid van
haar. Nu wensen we haar een mooie verjaardag en nog heel veel jaren
in goede gezondheid toe!
Fotograferen op school
We zijn op zoek naar ouders die met activiteiten op school, zoals onlangs Sint en
Kerst, foto’s kunnen maken. Mocht u geïnteresseerd zijn of vragen hebben, dan
kunt u zich melden bij de administratie ([email protected]) of via het
algemene mailadres ([email protected]).
Wandel4daagse
Onze school loopt al jarenlang traditiegetrouw mee met de wandel4daagse van Hengelo. Deze
vindt altijd plaats in juni. We hebben een werkgroep met een aantal ouders die regelen dat o.a. de
inschrijvingen gedaan worden en er een pauzeplaats wordt ingericht voor wat
drinken en lekkers.
Op dit moment hebben een aantal ouders zitting in de werkgroep, maar ze
hebben extra hulp nodig om de wandel4daagse voor ‘t Eimink te kunnen blijven
organiseren
Daarom deze oproep: bent u geïnteresseerd of wilt u graag eerst wat meer
weten, dan kunt u contact opnemen met onze administratie
([email protected]).
’T EIMINKNIEUWS NR. 18
Pagina 3
Agenda
Januari
6 januari
OR-vergadering
12 - 23 januari
Cito toetsperiode
13 januari
Instroomdag nieuwe instroomgroep
Oud papier
20 januari
MR-vergadering
21 januari
Nationale Voorleesontbijt
26 januari
Ouderavond communie
Februari
3 februari
OR-vergadering
4 februari
Studiedag: groepen 1 t/m 8 vrij!
5 februari
Dondersluiting gr. 2a + 6/7
12 februari
Rapport mee
13 februari
Carnaval
17 februari
Oud papier
17 + 18 februari
Rapportgesprekken
23 t/m 27 februari
Voorjaarsvakantie