Ipodium

Ipodium
15 maart 2014
Pareto Financial Planning
•
Opgericht door 3 financial planners
•
Team van 25
•
1100 families
•
www.paretofp.be
•
Onze hoofdzetel bevindt zich in Brussel
•
Actief in beide landsdelen
•
Persoonlijke financiële planning
•
Onafhankelijkheid
Update: fiscaliteit aangaande
liquidatie van vennootschap
• Liquidatiebonus = belaste reserves +
overgedragen winst
• Taks: 10 % R.V.  25% R.V.
• Vanaf 1 oktober 2014
Oplossing voor opgebouwde reserves:
incorporatie in kapitaal
• Stap 1: incorporatie van bestaande reserves in kapitaal
 10 % R.V. wordt vastgeklikt
(besparing van 15%)
• Stap 2: mogelijkheid tot kapitaalvermindering aan 0 %
 tijdsvoorwaarde: 4 jaar voor KMO’s
Éénmalige operatie!
Oplossing
PENSIONvoor toekomstige reserves: belang van
REVENUS
SUCCESSION
PATRIMOINE
groepsverzekering (IPT)
• Groepsverzekering
• Optimalisatie via backservice
• Aandacht voor instapkosten en rendement
• Voordelig belast
• Geld gaat uit de vennootschap
(Cfr. Liquidatietaks!)
• Degelijk rendement
• Gelimiteerd door 80%-regel
PENSION
REVENUS
PATRIMOINE
Loon
50%
Dividend Liquidatie
Groepsverzekering (IPT)
vennootschap
50%
50%
60%-65%
75%-85%
Conclusies
• Stijging liquidatietaks vereist nieuwe strategie
binnen uw vennootschap.
• Meer dan ooit van belang om te werken met
alternatieve kanalen om geld voordelig uit uw
vennootschap te trekken.
Onze werkingssfeer
• Fiscale optimalisaties
• Personenbelasting
• Vennootschapsbelasting
•
•
•
•
Successieberekening
Huwelijkscontract
Testament
Successieplanning
• Fiscale optimalisaties
• Pensioenplan
• Renteniersplan
Inkomsten
Pensioen
Nalatenschap
Vermogen
• Diversificatie
• Veiligheid
• Fiscale druk beleggingen
Onafhankelijke second opinion
Notaris
Accountant
Klant
Bankier
Makelaar
AUDIT
Sterktes
Zwaktes
Actieplan
Inkomen
Pensioen
Vermogen
Nalatenschap
Begeleiding
Op maat
Persoonlijke doelstellingen
Oplossingen
Flexibel
Transparant