Samenwerkingsvoorstel GER-project

VOORSTEL SAMENWERKING GER-PROJECT
Gratis aanbod naar basisscholen*
1. Voorstelling Koning Kevin vzw
Koning Kevin vzw is een landelijk georganiseerde jeugdwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse
Gemeenschap. Ons doel is om bij kinderen en jongeren een speelse, verantwoordelijke en
bezielde houding te stimuleren. We organiseren activiteiten waarin – behalve een overdaad aan
dans, toneel, muziek, beeld, media en spel – veel creativiteit aan bod komt. We geven vorming
aan begeleiders van kinderen en jongeren binnen het jeugdwerk. Zowel in eigen aanbod als op
vraag van jeugdwerkverenigingen. Zo bieden we bijvoorbeeld aan volwassen begeleiders van
kinderen en jongeren (bvb. leerkrachten) de instroomcursus 'Nourriture' aan: een cursus over
speelse kunsteducatie. In schoolverlofperiodes organiseren we creatieve kinder- en
jongerenvakanties (van 4 tot 26 jaar), zowel in externaats- als internaatsformule.
Enkele troeven: flexibele formules (aanpassing aan werkweek), creativiteit/muzische vorming,
democratische prijzen, kleinschaligheid, pedagogisch verantwoordelijke begeleiding.
Onze thuisbasis is een klein, geel kasteel in Kessel-Lo, dat we ook uitbaten als
jeugdverblijfcentrum Heiberg. Dit verblijfcentrum stellen wij tevens ter beschikking voor het
onderwijs (vb. muzische klassen).
2. Contactgegevens
Algemeen coördinator, Gil Géron: [email protected] of 0495 107 550
Verantwoordelijke ger-project, Hanne Waumans: [email protected] of 016 350 550
www.koningkevin.be en www.koningkevin.be/ger-project
3. Concrete projectinhoud
Achtergrondinformatie:
Na meer dan 15 jaar ervaring in het organiseren van vakanties, start Koning Kevin in de zomer
van 2014 met een nieuw vakantieconcept. Op een prachtig weiland in Jalhay (niet ver van
Verviers en Luik, vanuit Leuven iets meer dan een uur rijden) vlakbij een riviertje en een speelbos,
bouwen wij 5 Mongoolse gers (ook wel yurts genoemd). Dit zijn grote nomadententen die bijna
zo comfortabel zijn als een huis en minstens zo gezellig. Op deze unieke locatie organiseren wij
een aantal kinder- en jongerenvakanties die een combinatie zijn van:
- back to basic: een weiland, middenin de natuur
- comfort:
o een ger is voorzien van goede isolatie en veel ruimte (veel meer comfort dan een
gewone tent)
o degelijk sanitair (met voldoende was- en douchevoorziening)
- creativiteit: we integreren speelse, artistieke projecten in deze unieke locatie zoals bvb.
‘De prinses op de tent’, een themavakantie over fantasiespel, het plezier van verkleden,
rolletjes spelen én over creatieve manieren bedenken om problemen op te lossen. Of ‘De
Burgemeesters’ waar participatie en samenwerking centraal staan. Voor het volledige
aanbod verwijzen we naar onze website.
Met je klas in een Mongoolse ger:
Koning Kevin biedt scholen de mogelijkheid om gedurende een week een Mongoolse ger te
beleven op de speelplaats. Zo kunnen leerkrachten een unieke beleving bieden aan hun klas.
Een ger biedt een knusse omgeving waardoor deze zich uitstekend leent voor kringgesprekken
en tal van educatieve mogelijkheden, zoals:
- muzische vorming (bvb. een inlevingsspel)
- wereldoriëntatie (bvb. nomadenleven van Mongolen en/of andere volkeren)
- leesbevordering (vertelsessie1)
- bezinningsmomenten
- geïmproviseerde percussiesessie (goede akoestiek)
- spelenderwijs leren
- …
Graag denken wij met jullie mee…. Alleszins zorgen wij voor een inhoudelijke bundel in pdfformaat met achtergrondinformatie over de Mongoolse cultuur, meer specifiek het
nomadenleven.
1
Interesse in een vertelsessie rond het thema diversiteit? Muzemix vzw ontwikkelde
verhalentassen die ontleend kunnen worden met of zonder verteller/begeleider.
2/3
4. Afspraken
* Dit aanbod is tot 30 april 2014 gratis voor 5 scholen in Vlaanderen. Vanaf 1 mei kan dit project
ook doorgaan tegen betaling. Deze tarieven zijn terug te vinden op
www.koningkevin.be/ger-project
De gers mogen enkel in schoolverband gebruikt worden.
De schoolinstelling zorgt voor:
- het verspreiden van flyers van Koning Kevin (i.f.v. bekendmaking van het vakantieaanbod en uitnodiging voor het infomoment) aan alle kinderen,
- een ruimte op de speelplaats (mag harde ondergrond zijn) voor een ger van 6 meter
doorsnede,
- afsluiting van de speelplaats buiten de schooluren,
- de mogelijkheid om een infomoment te geven in de ger. Zo kunnen we ook de ouders
bekend maken met ons vakantie-aanbod. Één of twee medewerkers van Koning Kevin
komen na schooltijd of ’s avonds om het info-moment waar te maken. Verdere afspraken
hieromtrent kunnen we onderling regelen. Wij stellen ons graag flexibel op om dit
aanbod mogelijk te maken.
Koning Kevin zorgt voor:
- transport, opbouw (3 à 4 uur) en afbraak (1 à 2 uur) van de Mongoolse ger
- inhoudelijke bundel in pdf-formaat met achtergrondinformatie over de Mongoolse
cultuur
- flyers om uit te delen i.f.v. bekendmaking van het vakantie-aanbod van Koning Kevin
- flyers om ouders uit te nodigen voor de infoavond in de ger
3/3