Hand en Span diensten

Hand en spandienstenschema bij repetitie en optreden "De Smarties" 2è - Periode 2014
Maand
A
Week-nr
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
A
A
A
S
S
S
Team A vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
S S/O O
X
Team E
X
N
N
D
D
D
D D/J
1
J
J
J
2
3
4
F
6
F
7
F J/M
8
9
X vrij vrij
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
X
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
J/F
5
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
vrij vrij vrij vrij
N
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
Team D vrij vrij X
O O/N N
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
Team B vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
Team C
O
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij
X vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij vrij X
Team "A"
bestaande uit :
Team "B"
bestaande uit :
Team "C"
bestaande uit :
Team "D"
bestaande uit :
Team "E"
bestaande uit :
Barend Bakker
Gerard Korving
Arie Vergeer
Rien Slob
Albert Vonk
Ger Vogelaar
Albert van Vliet
Teus van Dongen
Fred Geerlof
Wout van Hemert
Barend Faasse
Dick van Gils
Henk van de Graaf
Jaap de Geus
Ron Sonneveld
Jan Buijs
Eno Hennep
Kees keijzer
Piet van Wijnen
George Gelderblom
Wim Barendse
Theo Verheul
Jaap Roosenburg
Bas van Vuuren
Jan v.d. Sigtenhorst
X vrij vrij vrij vrij
Wegens het inkorten van de lijst met,
heren is het team F en G opgeheven.
De overige teams zijn uitgebreid.
Henk vd Graaf en Ger Vogelaar
Staan zoveel als mogelijk gereed.
Blijf sportief en doe mee !
Zoals in het bovenstaande schema waar te nemen is, wordt er in principe in een periode van twaalf weken
2 keer een beroep op een ieders solidariteit gedaan, om voor voorkomende werkzaamheden en of bij oproep
assistentie te verlenen bij het vervoer en monteren en demonteren van de geluidsinstallatie.
Indien men verhinderd is neem dan de verantwoordelijkheid om een vervanger te organiseren zodat het team niet
de dupe wordt. Raadpleeg dan de telefoonlijst a.u.b. Ger Vogelaar of Henk v.d. Graaf zullen de zaken coördineren
2014
A= Augustus
S=September
O=Oktober
N=November
D=December
J=Januari
F=Februari
Taak omschrijving teams:
Wanneer het team geprogrammeerd staat voor een periode van twee weken zullen de taken het volgende omvatten:
1) Tijdens de repetities graag om uiterlijk 19.00 uur aanwezig en helpen bij het gereed zetten van evt. Stoelen, geluid, drum, podium,
muziekstandaards en na de repetitie de stoelen zo veel mogelijk stapelen en de gebruikte materialen weer opruimen.
2) Staat er een optreden geprogrammeerd dan zal het geluidsteam zorgen voor de installatie en indien nodig
een beroep doen, op het, voor die periode ingedeelde team.
De eventuele extra werkzaamheden buiten de muziekinstallatie zijn altijd voor het periode team.
3) Indien waar nodig kan / zal de voorzitter een team oproepen voor urgente werkzaamheden.
4) Indien een teamlid verhinderd is in de geprogrammeerde periode dient hij zelf voor een vervanger te zorgen.
5) In principe zal ieder team uit vijf leden bestaan.
6) De voorzitter kan / zal bij bijzondere gelegenheden een oproep doen aan / op meerdere teams tegelijk.