Kwetsbare ouderen Coördinatorenoverleg

VMS
Kwetsbare ouderen
Coördinatorenoverleg
15-09-2014 / Renate Agterhof, verpleegkundig specialist geriatrie
ü 2010-2011
multidisciplinaire
projectgroep
ü Richtlijnen ontwikkeld
ü Consulten
geriatrieteam
ü Scholingsprogramma
ü 01-01-2012 start
Vroegtijdige herkenning
- Verplichte scorelijst
- Bij alle klinische patiënten van 70 jaar en ouder
- Binnen 24 uur na opname
- Verhoogd risico altijd zichtbaar
Preventieve interventies
- Best Practice Aanwijzingen (BPA’s)
- Preventieplannen
- Consulten geriatrie
- Multidisciplinaire samenwerking
PREVENTIE OP MAAT
Consultteam geriatrie
- Kwetsbare ouderen vanuit EPD opsporen
- Ondersteunen bij preventie
- CGA indien noodzakelijk
- Consulten op aanvraag
- Multidisciplinaire samenwerking
- Aanwezig bij MDO’s
- Transmurale Zorg Brug (TZB)
- Scholing
Multidisciplinaire
samenwerking
Zorg voor kwetsbare ouderen vraagt
om samenwerking
Aandachtsvelders geriatrie
Wat gaat goed?
DEFENCE III studie
Minder functieverlies in de
nameting, dus na implementatie
van het VMS project
Minder valincidenten
Wat kan er beter?
Afnemen van de screeningsbundel = nog niet
volledig.
Inzetten preventieve interventies
PR
Take home
- 
Multidisciplinair
Blijvend:
•  Informeren
•  Scholen
•  Motiveren
Blijf up to date
Vragen?