Dienst cultuur Openingstijden

Dienst cultuur
Welkom bij de dienst cultuur!
Cultuurbeleidscoördinator?
Evelien Ameye
Wat?
De cultuurbeleidscoördinator begeleidt het proces van de beleidsplanning. Zij stelt aan de hand van de
gemeentelijke context en van de inbreng en bevindingen van zoveel mogelijk betrokkenen een gemeentelijk
cultuurbeleidsplan op.
Wat krijg ik?
De cultuurbeleidscoördinator is verantwoordelijk voor de werking van de dienst cultuur en de samenwerking
met andere diensten, gemeentelijk en intergemeentelijk.
•
•
•
•
•
Opmaak en uitvoering van het onderdeel cultuur in het meerjarenplan van de gemeente;
Verwerking van subsidieaanvragen en toelagen 1van sociale , socio-culturele en culturele
verenigingen;
Gegevens van sociale, socio-culturele en culterele verenigingen;
Organisatie Oktoberkermis, aansturen organisatie Peloezefeesten;
Ondersteuning van de gemeentelijke culturele raad2;
•
Coördinatie van de gemeentelijke diensten vrije tijd: dienst jeugd3, dienst sport4, dienst senioren5,
bibliotheek6, kinderopvang “De Wiemkes”7 en gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos”8;
•
Promotie en ondersteuning van het gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos”9;
Aanspreekpunt voor lokale coördinatie van campagnes:
• maart: week van de vrijwilliger Vlaams Steunpunt Vijwilligerswerk vzw
- Week van de vrijwilliger10;
• april: erfgoeddag http://www.erfgoeddag.be/;
• mei/juni: week van de amateurkunsten http://www.wak.be12 ;
•
•
juli: vlaanderen feest Vlaanderen Feest13;
•
oktober: buren bij kunstenaars buren bij kunstenaars14;
november: week van de smaak Week van de Smaak november 2009 Home15;
...
•
•
Contactgegevens
Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
Telefoon
056 67 11 76
Fax
056 67 11 27
E-mail
[email protected]
Openingstijden
Iedere werkdag van 9.00 u. tot 11.45 u. of na afspraak.
Klik hier voor de sluitingsdagen17 van de dienst cultuur.
Dienst cultuur
ID: 367-www | Versie: 32 | Datum: 7/10/14 11:37:56
1
Dienstengids
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Actieplan 2008 CBP
Actieplan 2009 CBP
Culturele, socio-culturele en sociale verenigingen
Evenementen en feestelijkheden
Gemeenschapscentrum "O.C. Mandelroos"
Inventarisboek onroerend erfgoed
Kermissen
Oktoberkermis
Peloezefeesten
Projectsubsidies verbroedering met Wetter
Raad van beheer culturele infrastructuur
Rausa en Prijs Ernest Brengier
Recreatiesportkoffers
Toerisme
Volksspelen
1.
/internet/VrijeTijd/Cultuur/334-www.html
2.
/internet/Bestuur/Adviesraden/Culturele_raad.html
3.
/internet/VrijeTijd/Jeugd.html
4.
/internet/VrijeTijd/Sport.html
5.
/internet/VrijeTijd/Senioren.html
6.
/internet/Diensten/Bibliotheek.html
7.
/internet/Leven&Welzijn/Welzijn/507-www.html
8.
/internet/Diensten/Gemeenschapscentrum.html
9.
/internet/Diensten/Gemeenschapscentrum.html
10. http://www.vrijwilligersweb.be/week.htm
11. http://www.erfgoeddag.be/
12. http://www.wak.be/
13. http://www.11daagsevlaanderen.net/
14. http://www.west-vlaanderen.be/jahia/Jahia/engineName/sitemap/site/burenbijkunstenaars/pid/880?matrix=1134260394457
15. http://www.weekvandesmaak.be/wvds/view/nl/276788-Week+van+de+Smaak++16.10-25.11.html
16. mailto:[email protected]
17. /internet/1112-www.html
Dienst cultuur
ID: 367-www | Versie: 32 | Datum: 7/10/14 11:37:56
2