Workshop waarde en waardering ten behoeve van conservering en

 FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN
Opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed Workshop waarde en waardering ten behoeve van conservering en restauratie DoorFrancesLennardenJosSchrijen
Ten aanzien van het selecteren, beheren en behouden (inclusief risicoanalyses) van cultureel erfgoed is het bepalen van de waarden van dat erfgoed al geruime tijd een leidend principe geworden. Rond 2000 zijn de eerste initiatieven in de praktijk gebracht en daardoor zichtbaar gemaakt. Het gaat hierbij om monumenten, historische binnenruimten, ensembles en overige roerende collecties, tuinen en de verbinding tussen al deze soorten erfgoed. In het begin was voornamelijk de cultuurhistorische waarde belangrijk, de laatste jaren worden meerdere waarden en de brede context meegenomen in de diverse bepalingen. Waardestellingen, risicosanalyses en daarmee samenhangende factoren hebben invloed op het werk van de restaurator. Aan de hand van casussen wordt tijdens deze workshop ingegaan op de “waarde van waardestellen’ in de restauratiepraktijk. Programma: 9:30 – 11:00 11:15 – 12:15 13:30 – 16:00 16:00 – 16:30 Tussen waardering en ingreep door Jos Schrijen Risicoanalyse en waardebepalingen zijn instrumenten die ontwikkeld zijn om erfgoed‐
breed te worden ingezet. Het werk van restauratoren maar ook van restauratie‐
architecten is vaak objectgericht. De vraag is hoe risicoanalyse en waarde‐stelling een bijdrage kan leveren aan de ingreep aan een specifiek object. Zijn waardebepalingen en vastgestelde risico’s werkelijk leidend bij ingrepen of zijn het slechts handvatten om een ingreep ethisch te verantwoorden? Met casussen uit twee geheel verschillende – maar beide onderhevig aan grote maatschappelijke veranderingen – disciplines zal een beeld geschetst worden van de problematiek van waarde en waardering van cultureel erfgoed. Material Cultures: their value and significance door Frances Lennard Why do we collect objects, what is their significance, what is important about them and how does this affect decisions about display and treatment? Different developments – starting with the Dutch Deltaplan – concerning the value and significance of Cultural Heritage worldwide will be reviewed. Practising models such as the Collections Australia Significance Assessment to think about objects coördinatie door Frances Lennard After a short introduction and some (textile) examples, the use of model(s) will be practised in groups of 4. Korte evaluatie FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN
Opleiding Conservering en restauratie van cultureel erfgoed Docenten Jos Schrijen Frances Lennard Docent UvA C&R, boekrestaurator en bouwhistorisch onderzoeker (zie http://www.uva.nl/over‐de‐
uva/organisatie/medewerkers/content/s/c/j.j.j.schrijen/j.j.j.schrijen.html Senior Lecturer Textile Conservation University of Glasgow (zie http://www.gla.ac.uk/schools/cca/staff/franceslennard/) Datum De workshop wordt gegeven op 2 september 2014 van 09:30 tot 16:30. Locatie De workshop wordt gegeven in het Ateliergebouw, Hobbemastraat 22 in Amsterdam. Het ateliergebouw is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Prijs De cursusprijs bedraagt € 85,00 De workshop is vrijgesteld van BTW. Hierbij is eventueel lesmateriaal en een lunch inbegrepen. Taal In deze cursus zijn zowel Nederlands‐ en Engelstalige onderdelen opgenomen. Persoonlijke uitrusting Deelnemers worden verzocht hun eigen laptop mee te nemen – per groep van vier personen is er één laptop nodig – om de praktijkopdrachten in de middag uit te voeren. Doelgroep Restauratoren en professionals uit aanverwante disciplines. Aantal deelnemers Aan de workshop kunnen (naast 16 deelnemers vanuit het post‐initieel traject van de opleiding) maximaal 8 personen deelnemen. Aanmelden U kunt zich aanmelden door ons voor 20 augustus 2014 per e‐mail of post een ondertekend inschrijfformulier toe te sturen (adressen staan op dit formulier). Na aanmelding ontvangt u verdere informatie over o.a. de betaling. Na ontvangst van de betaling staat u definitief ingeschreven. Nadere informatie Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Angèle Goossens (coördinator permanente educatie) en Rosa Hoogenboom (secretaresse permanente educatie), via e‐mail pe‐[email protected] en telefoon: 020 525 2015.