verslag werkconferentie Atlantikwall in het Waddengebied

Roo, Marijke de
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Atlantik Wall <[email protected]>
woensdag 04 juni 2014 17:18
Atlantik Wall
Atlantikwall Waddengebied
Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:
Opvolgen
Voltooid
Geachte relaties,
We kregen de afgelopen maanden veel positieve feedback op de op 20 maart j.l. gehouden
werkconferentie 'Atlantikwall in het Waddengebied'.
Volop reden ons de komende tijd in te zetten voor het vervolg dat de komende maanden onder
meer moet resulteren in een projectvoorstel
en bijbehorende subsidieaanvraag.
We houden u op de hoogte van de vorderingen. Al dan niet via de bijgewerkte digitale omgeving,
waar u de verslagen van de workshops + foto's vindt
van de bijeenkomst in Fort Kijkduin (http://atlantikwall.stwonline.nl/)!
Namens de initiatiefnemers:
Peter Saal, Cultuurcompagnie Noord-Holland
Kees Terwisscha van Scheltinga, Landschapsbeheer Friesland
Hugo Dokter en Herwin Prins, het Groninger Landschap
Anne Dillon, Landschap Noord-Holland
Karin Sjoukes, Landschapsbeheer Friesland
Ingrid Docter, LKCA / CAL-XL
Dick Bloemhoff, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
Corrie Boer, Libau Groningen
Foto: Omke Oudeman
1
2