boekje ik, friesland en de wereld

C
....... o
kruis
maar
aan!
YN ‘E BUS
Yes, je gaat vandaag met je klas op
reis naar de stad Leeuwarden! Welke
avonturen liggen er op de loer? Vang
de vele indrukken en leg ze vast in je
eigen reisverhaal.
IK, FRIESLAND EN DE WERELD
Je hebt toegang gekregen tot de bus.
De reis is begonnen.
Schrijf bij de stempel wat jij
verwacht van deze reis.
Als je in de auto zit, kijk je dan ook
naar de dingen om je heen? De kleur
van de stoelbekleding, het matje op
de vloer?
Nu zit je in de bus, schrijf tien dingen
op die je opvallen. Je kan voelen, ruiken, kijken, horen. Begin maar!
YN IT FRIES MUSEUM
IK, FRIESLAND EN DE WERELD
‘Bah, wat
hebben die
bezoekers
er weer een
vieze boel van
gemaakt…’
Tijdens een reis ontmoet je vaak nieuwe mensen. Zij kijken anders tegen
dingen aan dan jij. Vandaag kijk je met de ogen van een
museummedewerker of een bezoeker.
Wie zegt wat? Trek een lijn van tekstballonnetje naar tekening.
‘Dag, weet u
waar ik mijn
jas op kan
hangen?’
‘Zou u
een stapje
achteruit
willen
doen?’
rondleider
schoonmaker
MP
EL
PL
E
K
IES
FR
EU M
MUS
conservator
bezoeker
museumdirecteur
‘Ik moet
bezuinigen
maar ik wil geen
medewerkers
ontslaan...’
‘Oh help! Het
is hier veel te
licht om de
kleuren van
dat schilderij
mooi te
houden!’
bewaker
S TE
‘Hier zie je een
prachtig zwaard
van Grutte Pier,
wat kunnen
jullie hierover
vertellen?’
> Door
welke bril
wil jij kijken?
Omcirkel
deze!
YN ‘E STÊD
IK, FRIESLAND EN DE WERELD
↓ Tryater
Wandel door de stad.
Welke nieuwe dingen
ontdek jij?
↑ Kanselarij:
Wat trekt je
aandacht en
hoe komt dat?
↓ Fries Museum
↑ Provinciehuis:
Wat zie je als je om je
heen kijkt? Kijk je rijk!
↑ Waag:
Wat hoor je als je
hier stilstaat?
YN TRYATER
IK, FRIESLAND EN DE WERELD
Hugo’s vader wil dat hij gaat leren,
Hugo ziet dit niet zitten.
Welk advies zou jij je kind
later echt NIET geven?
Tijdens deze reis bezoek je een
voorstelling. Hierin zie je dat je soms
voor moeilijke keuzes komt te staan.
Bij wie klop jij aan als je voor een
moeilijke keuze staat?
Noem één advies dat je WEL zou geven.
OPA
OMA
Teken
hier een
portret :
MAMA
PAPA
ZUS
BROER
Wijze
uitspraak
van deze
persoon:
VRIEND
S TE
MP
EL
PL
E
Mayken heeft geen ouders meer en
is nu zo vrij als een vogel. Niemand
bepaalt wat ze wel of niet mag.
Als jij alles mag, wat ga je dan
missen?
K
TR
TER
YA
YN ‘E BUS
Wat voor gevoel neem ik mee naar huis? Wat heeft mij
geraakt? Wat heeft mij aan het denken gezet?
IK, FRIESLAND EN DE WERELD
(C) afdeling educatie Fries Museum & Tryater 2015. Met dank aan Maren Nauta
en Miranda van der Wijk dBKV NHL Hogeschool. Vormgeving: Jelle F. Post
YN GEARWURKING MEI:
IN SAMENWERKING MET: