Technisch Talent Werkt 2

Technisch Talent Werkt
projecten Servicepunt Techniek Noord-Holland
Margreet Westerbeek
regiosecretaris Koninklijke Metaalunie
voorzitter Servicepunt Techniek Noord-Holland
Techniekpact-conferentie
19 mei 2014
Eindhoven
Tekort aan technische vakmensen
• 25% metaalbedrijven nog steeds vacatures
• vaker hoger opleidingsniveau nodig
(niveau 3, 4 en hbo)
• tekort in Noord-Holland stijgt elk jaar met ruim 1000
Sectorinspanningen terugdringen tekort
• TechniekRaad Noord-Holland:
instroom vergroten en verbeteren technisch
onderwijs
• Servicepunt Techniek Noord-Holland:
behoud technische vakmensen
Servicepunt Techniek Noord-Holland
• Werknemersorganisaties:
• Werkgeversorganisaties:
•
•
•
•
•
FNV Bondgenoten
CNV Vakmensen
FME/CWM
Uneto-VNI
Koninklijke Metaalunie
UWV
Opleidingsfondsen: OOM, OTIB, A&O
Kenteq
Stichting Talent voor Techniek – technische opleidingsbedrijven
regionale partners
Project Technisch Talent Werkt
in Noord-Holland
• gericht op meer structurele aanpak
• sturing vanuit werkgeversorganisaties en vakbonden
• inspelen op vraag en behoefte van bedrijven
• concrete vacatures als uitgangspunt
• door scholing kansen vergroten
Project Technisch Talent Werkt in Noord-Holland
Drie doelgroepen:
• 50 mbo2-opgeleide jongeren
scholingsbudget per kandidaat: € 2.500,-• 50 zij-instromers
scholingsbudget per kandidaat: max. € 5.000,-• 50 vijfenveertig-plussers
scholingsbudget per kandidaat: € 3.000,- (max. € 5.000,--)
Vakraad M&T stelt ruim € 800.000,-- beschikbaar!
Werkwijze
Stuurgroep:
- werkgeversorganisaties KMU - Uneto/VNI - FME/CWM
- vakbonden FNV Bondgenoten - CNV Vakmensen
- UWV
Projectcoördinatie:
- sectorcoördinator
- UWV-coördinator
Werkgroepen:
– Vacaturewerkgroep
– werkgroep Bedrijvenkennis
– werkgroep Opleidingsaanbod
Resultaten
periode vanaf oktober 2013 - april 2014
•
•
•
•
Vacatures: 114
Kandidaten: 139
Matchgesprekken: 110
Definitieve plaatsingen (min. halfjaarcontract): 40
waarvan:
- 15 jongeren tot 27 jaar
- 17 zij-instromers
- 8 45-plussers
Belangrijkste resultaten
• partners leren elkaar en elkaars werkwijze beter kennen
• verbeterde samenwerking
• beter inzicht in succes- en faalfactoren bij
werkgelegenheidsaanpak
• door successen meer vertrouwen
• sterke verbetering in gezamenlijke aanpak met UWV
• sterkere positie Servicepunt Techniek in de regio
• betrokkenheid en verantwoordelijkheid sectorpartners cruciaal
• vraagbaak en adviesfunctie naar overheden en anderen