bijlage 4

å
Waterland: ruimte
Motto: Ruimte voor recreatie, natuur en beleving
Į
;
Gouwzee: natuur en historie,
Motto: kraamkamer voor de natuur
Zeevang: natuur
Motto: Uitgestrekte natuur met cultuurkern
tv,
"-r
Hoomse Hop: cultuur en stad
Kpgenland: cultuurhtsto Q
Motto: historisch zetstuk
motto: Nieuw leven voor de historische dijk
^
hi
IÍ
(a m
íD
3J