Presentatie Joop van Leeuwen, voorzitter COBc

COBc Jaarverslag
Ontwikkelingen en nieuws
Ing. J.G. van Leeuwen
Programmamanager transitie WABO in
Almere
Samenvatting
• Private Kwaliteitsborging
– Onze rol daarin
•
•
•
•
•
Herijken visie COBc
Relaties
Constructeursregister
Technische zaken
Nieuws
Private Kwaliteitsborging
• Het gaat door
• COBc is actief
– Klankbordgroep IBK
– Adviesgroep pkb voor vbwtn
• Interne werkgroep van de VBWTN
• Operationele mensen
Breda,
1 november 2012
Herijken Visie COBc
• Eerste bijeenkomst 1 december 2014
• Raad en adviezen van harte welkom
– [email protected]
Relaties
• Samenwerking met VNConstructeurs
• Vereniging van Houtconstructeurs
• Periodiek overleg met BV en CUR
uitgebreid
Constructeursregister RC/RO/RT
• Bijeenkomst met regio ZW
• Toetsingcommissie uitgebreid
• Register toetser opengesteld
http://www.constructeursregister.nl/
Kanaalplaten
• Voorstel nieuwbouw inhoudelijk klaar
– Brief
– Bijlage
– Stroomschema
• Bestaande bouw
– Overleg ministerie
Glas
• Nen 2608
– December 2014
• Bouwbesluit
– aansturing per 1 juli 2015
Brandwerende coatings
• Maart 2003 Richtlijn BmS
• Begin 2014 white paper BRL
Brandwerende coatings.
Groene versie
Evenementen protocol
Constructieve voorwaarden
en
Toetsingscriteria
bij een aanvraag voor een
Evenementenvergunning
Nieuws en Mededelingen
• Bijeenkomst expertgroepen
• In cement 2014-3 artikel over EEM
• Protocol RVS in zwembaden in
ontwikkeling
100
e