Het Mediaboek.indd

Inhoud
Inleiding9
Het Mediaboek.indd 5
1
Hoe werken de media?
1.1
De journalist als poortwachter
1.2
Het medialandschap in beweging
1.3
Functies van de media
1.4
De journalistieke attitude
1.5Medialogica
1.6Mediacratie
13
13
17
19
23
26
32
2
Wat is nieuws?
2.1Nieuwswaardecriteria
2.2
De journalist als subjectieve factor
2.3
Bronnen van nieuws
2.4
Nieuws om praktische redenen
35
35
38
44
45
3
Media in Nederland
3.1
Nieuwssites, nieuws via internet
3.2Dagbladen
3.3
Regionale kranten
3.4Opiniebladen
3.5Tijdschriften
3.6
Huis-aan-huisbladen en nieuwsbladen
3.7Persbureaus
3.8Televisie
3.9Radio
3.10 Nieuwe journalistiek
49
49
53
61
65
66
69
70
73
82
86
7-8-2012 9:42:54
6
Het mediaboek
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Hoe bereik je de media?
Publiciteit krijgen: middelen, plan en praktijk
Het idee
Kies de juiste media
De vorm: hoe bied je het nieuws aan?
Welke vorm past bij welk nieuws?
91
91
95
96
98
106
5
5.1
5.2
5.3
Aan de slag met de pers
Hoe kies je het juiste moment om je nieuws aan te bieden?
Hoe benader je journalisten?
Creëer je eigen media
111
111
113
117
6
Het persbericht
6.1
Waarom een persbericht?
6.2
Opbouw van het persbericht
6.3
Stijl van het persbericht
6.4
Het embargo
6.5
Hoe ziet een goed persbericht eruit?
6.6E-mail
6.7
Soorten persberichten
6.8
anp Pers Support en andere internetnieuwsportals
123
123
124
129
134
136
137
139
141
7
7.1
7.2
Het interview
Het interview voor de gedrukte media
Het tv-interview
145
145
147
8
8.1
8.2
8.3
Uit de media blijven
Het aantrekkelijke conflict
Initiatief nemen
Als de journalist zelf het initiatief neemt
151
151
152
156
9
Interactie159
9.1
Op spreekuur bij de krant
159
9.2
Ingezonden brieven
161
9.3Artikelen
165
9.4Reageerprogramma’s
168
9.5Internetfora
170
Het Mediaboek.indd 6
7-8-2012 9:42:54
Inhoud
10
Media en recht
10.1 Het belang van klachten
10.2 Onafhankelijke instanties voor klachtbehandeling
10.3 Rechten van media
10.4Zelfregulering
7
173
173
182
198
200
Trefwoordenregister203
Literatuur207
Over de auteurs
Het Mediaboek.indd 7
211
7-8-2012 9:42:54