MMM 1 juli 2014

NIEUWSBRIEFMMM
JULI 2014
AGENDA
4 juli
Zomervakantie t/m 17 augustus
18 augustus
Eerste schooldag
Vanuit het MT
Beste ouders.
Voor u ligt de laatste MMM van dit schooljaar.
Laat ik beginnen met u te bedanken voor de waardering en het vertrouwen dat we van u op vele manieren hebben
mogen ontvangen.
Met veel plezier kijken we terug op wat we dit jaar weer bereikt hebben.
De ontwikkeling die uw kind heeft mogen doormaken.
Het is hard werken en gaat ook zeker niet vanzelf. Het vraagt alertheid, inspanning en creativiteit.
Dit alles in nauwe samenwerking met u als ouders/ verzorgers.
We mogen terugkijken op een goede samenwerking met u.
Op dit moment leg ik de laatste hand aan het jaarverslag 2013-2014. Als je dan terugkijkt, dan valt je op dat er weer
heel wat zaken de revue hebben gepasseerd. Het jaarverslag zal ik verkort aanbieden in de start van het nieuwe
schooljaar.
Tevens is het volledige jaarverslag beschikbaar op school.
Een kleine greep;
Het was het eerste jaar waarin we gingen werken met nieuwe lestijden.
Een bezoek van de onderwijsinspectie (met een prima resultaat).
Het jaar waarin de basis is gelegd voor de start: 1 augustus 2014 van Passend Onderwijs.
Het jaar waarin de Mariaschool alle voorbereidende activiteiten hebben plaatsgevonden die moeten leiden
tot het projectplan Integraal Kindcentrum en mogelijke nieuwbouw. Er is politieke wil, de bestuurder staat
achter de plannen, het besef van de noodzaak is bij alle gesprekspartners aanwezig.
Alle hoogtepunten die weer mochten meemaken: Project, Fancy Feest, en al die mooie momenten die er
geweest zijn.
Het komende jaar zal in het thema staan van ingrijpende plannen voor verbetering en ontwikkeling, voortbordurend
op hetgeen in de afgelopen jaren is neergezet.
Echter voordat het zover is zullen we eerst een periode van rust kennen.
Zoals ieder jaar wens ik u weer een goede tijd toe, een tijd waarin we afstand nemen.
Voor u, en degenen die u dierbaar zijn.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Minzinga Zijlstra.
BEZOEK OOK ONZE WEBSITE:
WWW.MARIASCHOOLHOORN .NL
Personeel
Afscheid van juf Daphne van Diepen
Beste ouders/verzorgers,
Na 7 jaar bij de Mariaschool te hebben gewerkt, ga ik dit jaar afscheid nemen.
Tijdens mijn jaren bij de Mariaschool heb ik met veel plezier in de verschillende groepen
gewerkt. Ik kijk met een goed gevoel terug op de leuke kampuitjes naar Groet en Texel.
Ook het leesproces in groep 3 en de eindmusical van groep 8 vond ik een leuke uitdaging
om als leerkracht te begeleiden.
Ik heb de samenwerking met de kinderen, ouders en het team altijd als zeer prettig ervaren. Hiervoor wil ik jullie bedanken. Nu is het tijd voor iets nieuws. Volgend schooljaar ga ik
aan de slag als leerkracht bij de Duiventil/Hoeksteen waar ik erg veel zin in heb.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie. En wie weet tot ziens.
Groeten,
Daphne van Diepen
Blij nieuws
Juf Sandy Broers zal na de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. Juf Bea Bakker zal haar
in groep 1-2c vervangen.
Juf Marieke vd Fluit is ook in verwachting, zij zal in oktober met zwangerschapsverlof gaan.
Juf Mirjam Fasting is ook in verwachting, zij zal in januari met zwangerschapsverlof gaan.
Bruiloft
Juf Denise Bijlsma is afgelopen 1 juli in het huwelijksbootje gestapt. Wij wensen haar en
Charles heel veel geluk!
Ik geef de pen door
In deze allerlaatste mmm van dit schooljaar, heb ik de eer om me aan u voorstellen.
Ik ben Renee Knijn en ik ben 27 jaar oud. Met mijn ouders, mijn drie zusjes en mijn broertje heb
ik mijn hele leven in Berkhout gewoond. Zes jaar geleden liep ik mijn vriend Hank tegen het lijf en
toen heb ik mijn familie ingeruild voor Hank, waar ik sinds 4 jaar mee samenwoon in Blokker.
Al sinds mijn achtste zit ik op voetbal. Ik voetbal bij de Westfriezen en zaalvoetbal bij BZV. Daarnaast houd ik van gezelligheid; spelletjes spelen, een terrasje pakken, gezellig eten, weekendje
weg, etc.
Toen ik nog op de PABO zat, heb ik 4 maanden les gegeven in Suriname. Een bijzondere, leerzame en geweldige ervaring. Een jaar later heb ik nog een half jaar gebackpackt in Australië en
Nieuw-Zeeland. Ook heel mooi. Een mooi gevoel om elke dag de vrijheid te hebben en te bedenken wat voor leuks je die dag weer kunt doen en zien. Inmiddels staan grote lange reizen op een
laag pitje, maar met ons tentje kamperen ergens in Europa bevalt ook erg goed!
Oja, en ik geef natuurlijk ook nog les. Ik ben een juf op de school van uw kind!
Vanaf de basisschool wilde ik al juf worden. Toen nog met de reden dat ik het op school zo leuk vond en ik er niet
meer weg wilde. Nu hoop ik dat ik de kinderen in mijn klas, hetzelfde gevoel kan geven. Inmiddels geef ik alweer zes
jaar les in het basisonderwijs. Ik ben begonnen met veel invalwerk. Een heel leuke en leerzame periode, waarin ik
veel verschillende soorten scholen heb gezien en in alle groepen ervaring heb opgedaan, maar ik was toch wel erg
blij toen ik 3 jaar geleden op de Mariaschool mocht komen werken! Ik ben net terug van kamp met groep 7a. Nu
gaan de laatste dagen in en dan is het schooljaar alweer voorbij. Wat gaat zo’n schooljaar toch snel! Ik wens iedereen een prettige vakantie!
Ik geef de pen door aan Denise Bijlsma.
Renee Knijn
BEZOEK OOK ONZE WEBSITE:
WWW.MARIASCHOOLHOORN .NL
Early Bird
Woensdag 25 juni heeft de tweede editie van de Early Bird Coffee plaatsgevonden. Het was een moment
om hulpouders die er onze school actief zijn te bedanken voor hun hulp en inzet. Tijdens deze editie
heeft het MT de voorzitter en penningmeester van de OV extra in het zonnetje gezet voor hun hulp de
afgelopen jaren.
We hopen u volgend schooljaar ook weer tegen te komen bij de vele activiteiten binnen onze school.
Hulpouders Bedankt!
Verkiezing Schoolcadeau Oudervereniging
In 2012 heeft de Oudervereniging besloten om eenmalig een cadeau ter waarde van €4,000 vanuit haar spaarpot- te schenken aan de leerlingen
van de Mariaschool.
Door de annulering van de Fancy Fair is het project
destijds in de ijskast beland, maar dit
schooljaar is het gelukt en wel met het
TIKI
festival!
Ter voorbereiding op de keuze van het schoolcadeau
hebben alle leerlingen mogen meedenken. Er kwamen originele ideeën binnen; van schoolhuisdier tot zwembad met een hoge glijbaan, ook
trampolines en een gamelokaal bleken populair.
Uiteindelijk kwamen hier drie keuzemogelijkheden voor een schoolcadeau uit:
1. Aanpassingen aan het pannaveldje
2. Schommels
3. Duikelstangen
Tijdens het leuke en gezellige TIKI-festival mochten
de leerlingen kiezen voor een van de drie
schoolcadeaus. Ze kregen een muntje en mochten
deze in een van de drie buizen
stoppen.
Aan het eind van de dag was
duidelijk zichtbaar
welk schoolcadeau de leerlingen hadden gekozen: de
schommels.
Het bestuur van de oudervereniging is nu bezig geschikte schommels uit te zoeken. De schommels zullen in schooljaar 2014-2015 op beide schoolpleinen
worden geplaatst.
Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de oudervereniging in vervulling. Dankzij alle ouders en
leerlingen!
Namens de Oudervereniging wensen wij u ook een
fijne zomervakantie!
Verkeerscommissie
De verkeerscommissie (VC) heeft recent een presentatie bijgewoond van Movensis (onderzoeksbureau voor verkeersplanologie).
Movensis is ingeschakeld door de gemeente Hoorn om de verkeerssituatie op het kruispunt Veliusbrug in kaart te brengen.
Hiertoe heeft Movensis op verschillende tijdstippen (ochtend- en middaguren) de verkeersbewegingen in kaart
gebracht. De VC is hierbij de eerste
keer aanwezig geweest en heeft Movensis gewezen op de verkeersproblemen. Op 25 juni heeft Movensis zijn analyses en oplossingen via
een presentatie aan ons kenbaar gemaakt. Op 24 juni had Movensis dezelfde presentatie gegeven voor de werkgroep Verkeer
van de gemeente Hoorn.
Movensis heeft aan de hand van een duidelijke situatietekening
de verkeers-problematiek en mogelijke oplossingen weergegeven.
In de meest ideale oplossing werden voor alle ‘pijnpunten’ zeer
zorgvuldig uitgewerkte ideeën getoond en uitgewerkt. Wel werd
direct duidelijk dat deze ideale oplossing verregaand is. Met andere woorden: ook op andere plekken in de Hoornse binnenstad
dienen dan verkeersaanpassingen doorgevoerd te worden. De
vraag hierbij is of dit (momenteel) politiek en financieel haalbaar
is.
De tweede aangeboden oplossingen is minder ingrijpend van
aard. Uitsluitend de verkeersproblematiek op ‘ons’ kruispunt
wordt aangepast. Movensis heeft heiervoor een groot aantal verbeteringen voor de verkeersveiligheid aangedragen. De belangrijkste aanpassingen waar aan gedacht worden zijn:
Aanpassingen aan de verkeerslichten;
Extra verkeerslichten (voor fietsers);
Extra fietsstop midden op het kruispunt aanbrengen;
Afslagen voor auto’s en fietsers aanpassen.
De VC heeft de presentatie en aangeboden ideeën als zeer positief ervaren. Wij gaan ervan uit dat er na de zomervakantie een
gesprek gevoerd zal gaan worden met de (nieuwe) wethouder
Verkeer. Daarna zal het wachten zijn op de stappen die Hoornse
gemeenteraad gaat nemen.
De VC wenst alle kinderen, leraren en ouders een prettige en
zonnige zomervakantie toe. Tot het nieuwe schooljaar, wij houden u op de hoogte.
Joris, Bart, Rees, Henk en Michel
BEZOEK OOK ONZE WEBSITE:
WWW.MARIASCHOOLHOORN .NL
vakantierooster schooljaar 2014-2015
Vakanties / feestdagen 2014-2015
Herfstvakantie
11 oktober t/m 19 oktober 2014
Kerstvakantie
20 december t/m 4 januari 2015
Voorjaarsvakantie
21 februari t/m 1 maart 2015
Paasweekend
3 april t/m 6 april 2015
Koningsdag
27 april 2015
Meivakantie
2 mei t/m 10 mei 2015
Hemelvaart
14 mei t/m 15 mei 2015
Pinksteren
25 mei 2015
zomervakantie
3 juli vanaf t/m 16 september 2015
Studiedagen
Vrijdag 20 februari 2015
Woensdag 13 mei 2015
Vrijdag 3 juli 2015
Extra vrije (studie)dag, Groepen 1
Vrijdag 19 september 2014
Vrijdag 21 november 2014
Maandag 26 januari 2015
Dinsdag 26 mei 2015
Wij wensen u een fijne zomervakantie!
Groeten Team Mariaschool!
BEZOEK OOK ONZE WEBSITE:
WWW.MARIASCHOOLHOORN .NL