Dementie state-of-the-art

Radboud Zorgacademie
Dementie state-of-the-art
Wist u dat de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie is? Maar weet u ook
hoe u vroege signalen van dementie kunt herkennen
of hoe u het verschil tussen dementie en een delier of
een depressie kunt herkennen? Wilt u uw kennis
rondom dementie actualiseren, en ook praktische
handvatten en tips over zorg aan dementerenden
krijgen, dan is deze module geschikt voor u!
Inhoud van de training
In deze module krijgt u informatie over de laatste
ontwikkelingen rondom dementie. We bespreken
thema’s waarover veel geschreven wordt, zoals bijvoorbeeld het nut van vroeg diagnostiek. Ook lichten
we thema’s toe waar minder publieke aandacht voor
is, maar die belangrijk zijn voor de dagelijkse zorg aan
dementerenden, zoals onder andere de verschillende
typen dementie; medicatiegebruik en dementie; wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen
rondom dementie en de rol van casemanagement.
De scholing wordt aangeboden in de vorm van een
afwisselend programma, verzorgd door inhoudsdeskundigen, waarin u ook zelf actief aan de slag gaat.
Ter voorbereiding wordt een literatuurmap aangeboden inclusief een voorbereidende opdracht.
Doelgroep
Deze module is bedoeld voor zorgverleners in de
eerste en de tweede lijn lijn en de transmurale zorg.
Denk aan (wijk)verpleegkundigen niveau 4 en 5; verzorgenden niveau 3 en 4; praktijkondersteuners; casemanagers; maatschappelijk werkers of andere gezondheidszorgprofessionals die in hun werk te maken
hebben met het verzorgen en begeleiden van dementerenden.
Praktische informatie
Accreditatie
Datum en tijd
Locatie
Kosten
3 punten voor het Kwaliteitsregister V&V en het register van de
NVvPO
7 april 2015
13.15 uur – 16.45 uur
Radboud Zorgacademie.
Bij incompany-aanvragen is de
locatie in overleg.
€ 200,- per persoon
Aanmelding
Via onze website kun je inschrijven, tot uiterlijk 10
maart 2015. Tot deze datum is annuleren kosteloos.
De Radboud Zorgacademie
De Radboud Zorgacademie is hét opleidingscentrum
voor zorgprofessionals. Onze trainers en docenten
zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en
hebben actuele werkervaring in de praktijk. De praktijk staat bij ons centraal waardoor het resultaat van
de training direct zichtbaar zal zijn op de werkvloer.
Sectie Bijscholing Radboud Zorgacademie • T (024) 361 88 59 • [email protected] • www.radboudzorgacademie.nl
Op al onze diensten en producten zijn de algemene voorwaarden, zoals beschreven op onze
website, van toepassing.