Bijzonder arrangement voor mensen met beginnende dementie en

Bijzonder arrangement voor mensen met beginnende dementie en
hun mantelzorgers op 12, 13 en 14 december 2014
Nog even samen eruit
Praten over de toekomst
Lotgenoten ontmoeten
Je verhaal kwijt kunnen
Leuke dingen doen
Samen of afzonderlijk
VIT-hulp bij mantelzorg organiseert met medewerking van De Gouden Leeuw Groep, Stichting De
Valkenberg en GGNet Preventie een zogenaamd ‘educatief respijtarrangement’ voor mensen met
beginnende dementie en hun mantelzorgers.
Met dit driedaags respijtarrangement wil VIT deze groep mensen in een vroegtijdig stadium
ondersteuning bieden bij de omgang met de ziekte. Daarbij speelt communicatie een belangrijke rol. Het
bespreekbaar maken van het onderwerp en het aanreiken van informatie kan zowel degene met
beginnende dementie helpen, als de mantelzorger in het verdere verloop van de ziekte.
Dit arrangement bestaat uit de volgende onderdelen:
• Respijt; er even uit in een mooie rustige omgeving
• Educatie; informatie geven over aspecten van dementie
• Ontmoeting; uitwisseling van ervaringen met lotgenoten
• Emotionele steun; persoonlijke aandacht, je verhaal kwijt kunnen
• Ontspannende activiteiten
Sommige activiteiten zijn voor de persoon met dementie én de mantelzorger gezamenlijk, maar er zijn
ook activiteiten voor mantelzorgers en mensen met dementie afzonderlijk. Professionele zorg kan op de
locatie worden geleverd. De begeleiding wordt verzorgd door de mantelzorgconsulenten van VIT en de
vaste gastvrouw. Daarnaast verlenen vrijwilligers hun medewerking aan dit arrangement. GGNet
Preventie verzorgt informatie en educatie.
Het arrangement zal plaatsvinden in Hotel De Valkenberg in Rheden op 12, 13 en 14 december 2014.
Voor informatie en aanmelding neemt u contact op met VIT-hulp bij mantelzorg, tel. (0544) 82 00 00, of
via [email protected]
Het arrangement wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Kruiswerk Achterhoek.
Hotel De Valkenberg
Arnhemsestraatweg 12
6991 AM Rheden
www.stichtingdevalkenberg.nl
VIT-hulp bij mantelzorg
Varsseveldseweg 5
7131 BG Lichtenvoorde
www.vithulpbijmantelzorg.nl