vestiging-vertrek-geboorte-sterfte-en-interne-migratiecijfers

ministerie van verkeer en waterstaat
rijksdienst voor de ijsselmeerpolders
rijksdienst vwr de ijsselmeerpoldeis
rninisterie van verkeer en waterstaat
BlBLlOTHEEK
RIJKSDlEi\l8F VOOR DE
MSSELMEERPOLDERS a
werkdocument
..
vestiging-, vertrek--,geboorte-, sterfte- en interne
migratiecijfers van totaal gemeente almere in 1986
door m. imhaouran
1988
- 77
~ C O
werkdocumenten zltn als regel eerste verses van te schrljven raDDorten (u~ttypengeschreven tekst) en
bestemd voor Intern gebru~k,de verantwoordelllkhetd voor de tekst berust b11de auteur
daardoor u~tslu~tend
Tabel 1) Gevestigde personen in g-te
Almere, naar leeftijdsgroep, geslacht en gebied van herkanst (in 1986).
Tabel 2 ) Gevestigde personen in g-te
Almere vanuit de nardvleugel randstad, naar leeftijdsgroep, geslacht en gebied
van herkanst.
Tabel 3 ) Gevestigde personen in g m e n t e Almere, naar h r g e r l i j k e
staat, geslacht en gebied van h e r k m t .
Tabel 4 ) Gevestigde personen in gefreente Almere vanuit de nardvleugel, randstad, naar h r g e r l i j k e staat, geslacht en
gebied 'van herkanst.
Tabel 5 ) Gevestigdepxmnen in g-te
Almere, naar gebied van
herkanst en gezinssanenstelling.
Tabel 6 ) Gevestigde personen in gmsmte Almere vanuit de nwrdvleugel randstad, naar gebied van h e r k m t en g e z i n s s m stelling.
Tabel 7 ) Gevestigde personen in gmeente Almere, naar gebied van
h e r k m t en gezinsgrwtte.
Tabel 8) Gevestigde personen in g-te
Almere vanuit d e nwrdvleugel randstad, naar gebied van h e r k m t en gezinsgrwtte.
Tabel 9 )
Gevestigde personen in geneente Almere, naar gezinssanenstelling en aantal kinderen.
T a b e l 1 0 ) Gevestigde personen in gemente' Almere, naar tuurt, leef-
t i j d en geslacht
.
Tabel 11) wettig en onwettig geborenen in g-te
Almere, naar leeft i j d van de mwder, de rangorde van het. kind en naar
geslacht
.
T a b e l 1 2 ) Vertrokken personen u i t g-te
Almere, naar leeftijds-
groep, geslacht en gebied van bestaming.
T a b e l 1 3 ) Vertrokken personen u i t g-te
Almere, naar de nwrdvleugel randstad, naar leeftijdsgroep, geslacht en gebied
van bestaming.
T a b e l 1 4 ) Vertrokken persmen u i t g-te
Almere, naar h r g e r l i j k e
staat, geslacht en gebied van bestaming.
T a b e l 15) Vertrokken personen u i t g-te
Almere, .naar de nwrdvleugel randstad naar h r g e r l i j k e staat, geslacht en gebied
. van bestaming.
T a b e l 1 6 ) Vertrokken personen u i t g-te
Almere, naar gebied van
bestaming en gezinssanenstelling .
Vervolg inhaud
Tabel 17) Vertrokken personen u i t garreente Almere, naar de noordvleugel randstad, naar gebied van b s t m d n g en gezinsssnenstelling.
Tabel 18) Vertrokken prsonh u i t g e n e a t e Almere, naar gebied van
bestarming en gezinsgrootte.
Tabel 19) Vertrokken
personen u i t garreente Almere, naar de noordvleugel randstad, naar gebied van bestarming en gezinsgrwtte.
Tabel 20) vertrokken personen u i t garreente Almere, naar gezinssanens t e l l i n g en aantal kinderen.
~ a b e l21) Vertrokken personen u i t v
tijdsgrcep en geslacht.
t
e Almere, naar hurt, leef-
Tabel 22) S t e r f t e in garreente Almere van de werkelijke kevolking,
naar ixrurt, leeftijdsgroep en geslacht.
~ a b e l23) S t e r f t e i n gemente Almre, van de werkelijke kevolking,
naar hurt, geslacht en h r g e r l i j k e s t a a t .
Tabel 24) Interne mlgratie i n gens31t.e Almere, naar vertrek en vestigingshu*
.
Tabel 25) Interne migratie in g m e n t e Almere, naar leeftijdsgroep,
vertrek en'vestigingshmrk.
T a b e l 26)
Interne migratie in gemmte Almsre, m a r leeftijdsgroep,
vertrek en vestigingshmrk
.
M
o
d - o - m m - t o - o o m o o * o
h
0
d
m m o ( ~ m o h ( ~h
m h t m 0 m 8 o m = ~ w N m N N
r ( N N O m
N
0
~
U
9
1999?9955959??5*.5
N
O
~
Ym )-
O
::
Y)
>
e
g >
Y)
~ e
( D m h m O O - h m m m m m Y ) " - N
t m - h m4-. Nd 1Y)Or( d m 4 4 0d
- h .4
h
m
"7
m
m m h
o m m - m ~ ~ ) - a t h ( ~o
w
4
* m N 8 m N m * + Y ) - N 4
4 Y ) Y)
- d m 4
- -
N
N
0
-::
1 Y ) N N m l t O - m - d Y ) l Y ) m l
h
(D
N
+
I
N
N
N
~
-
~
~
O
~
N
N
N
Y~
)
+
-&>
I
~
O E
-t
0
m
-
m
h
m
w
4
m
l
~
I
~I N
m
II
l m t 4 N
m
1
I d -
D >
1 - 4 N m 4 N m I O N I N - l m -
m e
I N - - N
2
~
N
m
-
1 4 -
I
":
Z 6
gI >
10
U B
b >
u
I
O
O
4
I*-
I -
t
I
0
4
I N N N m N - N " I O I I N 4
,
8 mN
~
I
h
I
I N N O r4n O + N I
m
I O - 4
4
I N
I . '
I - m m N O W d l 4 l
I m N
s
I
N
1
1
-
1
%I
I
N
1
1
-
4
N
l
Y)
l
*
+
I
s
4
, d , l m * 4 N - + I d N I
m
N
-
h
N
s
,
,,
6
1
i d -
4
h h t m - 4 N
4
-
d m
m l N l O O m O l m N - Y ) 4 l m l
Y)
o - - m m c m ~ - c - m O l - z ~
m e
"
Y)
r2
d
1
m >
m
h
4
4
d
N
8
,
0
N 4
N
U >
m
m 0 - ~ ) m m 4 0 ~ m Il
-'Dm
~
I
N
N
I
O
N
4
m
*
0
4
N
m >
N
I
m
~ e
N N N l O h m t N I N m ~
1
*
d N N N N
4
o
~
m
m
h
m
*
4
O
o
~
~
m
t
O
I
N O
4
4 N N N N
4
m
m
m
~
0)
z
m h w m O N O - m Y ) t m ~ d t 4 N
+ N m O N
N
0
m N O m O m Y ) O N U N Y ) o - m 4 m
N N m 4
4
Y)
*
N
N
m >
* m - O O - O - . 4 4 l
Y)
m m + m m c m m - m m - ~ ) ~ ~ m -o
4
6
l
4 d d N 4
4
m
l
l
4
2
'2
- ,.
0 d
4
4
r(
~
m
I
m
o
h
U 4
N Y ) N O m
-*-
m
1
m
m
~
m
4
6
N N
>
h h N O * m m m t h l m Y ) l
O E
h
N - + Y ) Y ) o o - - ~ I - o - I ~ -N
Y)
4
U
l
d
4 - 0
>
z
+
$1
b >
%
m
0
N E
~
Y)
U >
N
4
d
I
Y)
4
- >
~
2
2
I + -
d
7m'
O
N
+
I N N
I
-
4 - 4 - ( D -
N
N
+
z~
+
.-.
N
2
N
I d - - - * -
+
l
t N
N
~ ) * N r r o m ~Im
m
~
I
m ~
+
I
-
h N
N
m
r.
Y)
(D
m
n
~a
'0
m
W L ~ O U 3 Z N N Z A O A N Z m U
m
~
m
Tabel 2: Gevestigde personen i n gemeente Almere v a n u i t de noordvleugel randstad, naar l e e f t l j d s g r o e p , geslacht en gebied van herkomst ( i n 1986).
A99l.
Amsterdam
0-4
m v
5-9
m v
10-14
m v
15-19
m v
198 179
99 102
83 82
102 88
20-24
m v
25-29
m v
30-34
m v
185 262 307 321 219 200
40-44
m v
45-49
m v
161 112 9 1 88
58 70
35-39
m v
50-54
m v
55-59
m v
60-64
m v
65m
m v m
.
v
t
78 93 111 115 113 98 86 108 1891 1918
X
3809 76.1
.
Noordvl
rst.NHol1.
10 11
A99l.
t ' Gool
41 37
Noordvl. r s t
Prov.Utrecht
Totaal abs.
X
9 10
10
2
3
21 17
14
7
6
4
6
10
4
1
1
20 23
6
7
11 18
17 21
85 116
88 61
39 33
13 27
17 23
10
9
12
8
6
2
39 25 20
15
10
6
4
4
6
4
2
1
1
2
15 12
9
12
2
1
T
1
4
4
7
3
6
7
12 18
15
9
9
6
-
2
3
-
-
1
92
99
191
3.8
427 391
818
16.4
186
3.7
90
96
258 237 136 133 105 96 129 119 294 423 429 426 277 253 216 145 123 109
77 84 90 108 127 138 135 112 104 121 2500 2504
10.3 9.5 5.4 5.3 4.2 3.8 5,2 4.7 11.8 16.9 17.2 17.0 11.1 10.1 8.6 5.8 4.9 4.4 3.0 3.4 3.6 4.3 5.1 5.5 5.4 4.5 4.2 4.8 100.0 100.0
5004 100.0
Tabel 3: Gevestigde personen i n gemeente Almere, naar b u r g e r l l j k e staat, geslacht en gebled van herkomst ( i n 1986)
gehuwd
m
v
ongehuwd
weduwstaat
v
Groni ngen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N.-Holland
Z.Mlland
Zeel and
N. -Brabant
Linburg
Dronten
Lelystad
Zeenol de
N.0.-Polder
Bul tenland
C.P.R. onbekend
13
18
9
23
55
42
1177
61
7
26
5
10
56
2
9
42
2
14
15
7
23
54
45
1180
69
7
26
6
10
55
2
9
69
1
31
13
13
34
70
78
1181
75
5
27
9
9
58
2
7
90
9
29
14
10
41
64
79
1060
04
11
24
4
9
41
3
3
90
7
Totaal
1557
44.3
1592
44.8
1711
48.7
1573
44.2
X
v
-
-
1
1
31
1
3
-
1
38
1.1
totaal
gescheiden
q
v
.
q
v
46
37
19
73
130
132
2538
167
18
59
13
19
108
5
13
3557
100.0
1
3
2
1
-
14
2
6
2
45
33
25
59
130
129
2509
141
13
55
15
21
128
4
17
146
14
124
3.5
208
5.9
2MI
7.5
3514
100.0
3
1
1
2
102
4
-
2
1
2
-
1
2
3
2
4
8
150
4
1
2
1
2
11
-
3
5
1
8
10
8
196
10
7
2
10
168
12
l a b e l 4: Gevestigde personen i n gemeente Alrnere vanult de noordvleugel randstad, naar burger1 ij k e staat, geslacht
en gebied van herkornst ( I n 1986)
Aggl. Amsterdam
Noordvl. r s t .
N.4iolland
. It Cool
Noordvl . r s t .
Aggl
Utrecht
Totaal
totaal
X
abs
geschelden
weduwstaat
ongehuwd
gehuwd
v
m
v
rn
totaal
abs
v
X
m
v
m
v
rn
904
914
853
768
27
86
107
150
1891
75.6
1918
76.6
46
49
37
41
-
2
9
7
92
3.7
99
4.0
169
159
226
191
2
11
30
30
427
17.1
391
15.6
33
34
52
55
1
-
4
7
90
3.6
96
3.8
1152
1156
1168
1055
30
99
150
194
2500
100.0
2504
100.0
Tabel 5: Gevestigde personen i n geoleente Almere, naar gebied van herkomst en gezinssamenstelling ( I n 1986)
Alleenstaand
echtpaar
Echtpaar
met k i n d
(eren)
Groni ngen
Friesland
Drente
Overijssel
Gel derland
Utrecht
N.+lolland
Z.-Holland
Zeeland
N. -Brabant
Limburg
Dronten
Lel ystad
Zeewol de
N.0.-Polder
Bui tenland
C.P.R. onbekend
35
26
21
47
93
110
1476
79
7
35
16
11
58
2
8
133
22
5
6
3
8
23
14
521
20
3
12
4
3
23
7
5
8
7
4
13
25
24
559
39
4
12
1
7
30
2
2
20
Totaal
2179
657
-
man geh.
met k i n d
(eren)
vrouw geh.
met k i n d
(eren)
1
-
1
2
1
39
1
-
5
-
1
1
59
112
17
1
2
4
32
4
1
1
2
45
2
1
1
5
4
4
81
7
-
757
47
59
-
2
2
-
weduwstaat
met k i n d
(eren)
---1
-----
-
1
-
1
-
vrouw
gescheiden
met k i n d
( eren )
-
17
-
-
vrouw ongeh.
met k i n d
(eren)
1
1
-
4
-
-
16
totaal
aantal
eenheden
totaal
aantal
personen
52
40
28
76
150
159
2768
152
15
63
21
21
116
4
17
182
23
91
72
44
131
260
255
5080
308
31
113
28
40
226
9
30
327
26
3887
7071
l a b e i 7: Gevestlgde personen i n g k e e n t e Almere, naar gebied van herkomst en gezinsgrootte ( I n 1986)
Alleenstaand
gezlnnen
2
bestaand u l t
3
2
2
GronI ngen
Friesland
Drente
Overi jssel
Gel derland
Utrecht
N.+lolland
Z.+lolland
Zeel and
N.-Brabant
Limburg
Dronten
Lelystad
Zeewol de
N.0.-Polder
Bui tenland
C.P.R. onbekend
35
26
21
47
93
110
1476
79
7
35
16
11
58
2
8
133
22
8
6
3
14
29
22
649
29
4
16
4
3
26
Totaal
2179
833
-
7
13
-
6
12
5
336
11
1
2
-
5
12
1
1
15
1
412
..........mrsonen
4
5
6
3
4
3
6
10
19
249
28
2
9
1
2
14
1
3
2
1
3
4
2
51
4
1
1
-
2
4
-
364
79
11
-
1
1
-
1
1
6
1
-
1
2
4
1
-
13
-
-
8 en
-
1
1
-
-
7
1
-
2
totaal
aantal
eenheden
totaal
aantal
personen
-
52
40
28
76
150
159
2768
152
15
63
21
21
116
4
17
182
23
91
72
44
131
260
255
5080
308
31
113
28
40
226
9
30
327
26
5
3887
7071
3
Tabel 9: Gevestlgde personen I n gemeente Almere, naar gezinssamenstelllng en aantal klnderen ( i n 1986)
totaal
aantal
A l l eenstaand
uan + vrouw
Man + vrow +
klnderen
Man + klnderen
Vrow + klnderen
Totaal
247
1
2835
1
505
1
425
1
97
1
11
1
6
1
7
1
3887
totaal
aantal
663.
17071
1
l a b e l 10: Gevestigde personen i n gemeente Almere. naar buurt. l e e f t i j d en geslacht ( i n 1986)
Leef t ijdsgrow
10-14
15-19
20-24
v
m
v
m
v
m
t
70 66
11 5
3 2
45 50
36 36
5 6
5
44
20
2
5
30
15
5
5 10
41 53
21 17
1 4
22
79
46
4
2i
86
6€
11
20 39
55 46
11 19
30 28
11 11
26 20
16 10
24 24
53 7E
46 73
0-4
5-9
m
v
5
3
m
Buurt
A. Stad
Centrumgeb.
Stedenwijk
Watenijk
Muziekwljk
Staatsl iedemtijk
Kruidenwijk
A. Haven
Centrumgeb.
de Werven
de Hoven
de Meenten
deGrienden
de Marken
desteiger
de Gauwenl
de Paal
de Wierden
A. Buiten
Centrumgeb.
Molenbuurt
overig buit e n gebled
n i e t ingedeelde s t r .
onbekend
Totaal
50 63
3
7
6
3
5
13
-
7
8
6
9
4
7
-
912
4 5
4 2
90 75
-
1
- - -
7
3
4
6
2
8
7
5
1
3
4
7
2
3
1
4
6
3
7 12 30 3:
4 7 11 11
1 7 1 1 2 I
5 2 12 1:
4
3
8 5
9 9
4 I
-
-
- -
4 1 0
5 4
4
5
7
6
4
6
8
8
9 €
23 1€
-
-
-
-
5
8
5
2
1
9
- -
49
1
43
3
-
- -
-
- -
37 31
2
2
- 1
365 358 221 229 183 152
1
31 20
- - 1
3 4
67 105
1
1
-
-
184 197 425 581
Tabel 12: Vertrokken personen u l t gemeente Almere, naar leeftljdsgroep. geslacht en gebled van bestemmlng ( I n 1986)
Leeftljdsgrow.
gebled van
bestemming
0-4
m v
-
5-9
m v
-
Gronlngen
1
Frlesland
3
3
Drente
2 2
7 3
Overijssel
Gelderland
3
4
1215
Utrecht
Nwrd-Holl. 50 49
Zuld-Holl.
6 4
- Zeel and
Nwrd-Brab.
2
1
L l mbur g
2
1
Dronten
- 2
Lelystad
9 8
4 4
Zeewol de
N.O. Polder
Buttenland 11 9
C.P.R.onb.21
1
1
1 2
2 2
2 4
5 4
46 29
5 4
Totaal
77 67
-
113 107
- 3
1
1
3
5
15-19
m
v
20-24
m v
3
1
1
3
1
2
v
-
1
1
1
1 2 2
3 4
4 2
36 25
1 2
2
-
- - 1
- 1
- -
5
8
2
2
- -
1
1
10-14
m
3
3
1
-
- -
2
1
1
56 40
-
2
1
5 8
7 6
60 65
5 7
-
-1
2 2
3 2
6 5
6 1 9
76 111
4 7
2 2
3
1
1 1
2 4
9 4
1 6
25-29
m v
2
2
4
6
2 5
104
5
30-34
m v
2
- -
2
8
1 0
2 2
100
1 2
1 3
5 2
4
1
7 1 4 1 0
80 55
8 6
35-39
m
v
1 2
1 1
3 2
- 2
7 6
6 6
71 44
7 5
40-44
m v
- 1 3 3
1
1
3 2
3 2
26 16
2 4
-
-
1
-
1
2
- -
- - 1
1
- -
3
5
6
1
2
4
1
4
1
1
2
1
7
4
-
104 105 126 174 183 196 150 103 112 83
54
32
- 3
4
2
1
7
1
3
1
- -
- 4
4
4
- -
- -
3
4
7
4 3
2
1 1
3 7
5
7
4 5
1 6 8 1 3 1 3 1 0 1
4
5 4
3 1
- -
4
-
- 5
4
- 0
3
3
-
+
45-49
50-54
m v , m v
55-59
m v
- - -
-
-
1
-
-
1
1
1
3 6 13
- - - - - -
- -
1
1
3
1
32 13
2 -
-
- 1 - - 1
1
- 5
2
1
-
- - - - -
1
1
10 11
1
1 2
-
60-64
m v
65
m v
1
1
1
1
- -
1 1
1
1
3 4
6 13
2
-
- -
- - -
- 2
1
- -
5
1
2
-
1
1
1
1
- -
1
1
1
1
1
1
46 20
20
19
2
- -
-
2
2
14 21
1
1
I
28 1100 1016
2116 100.0
- - -
3 3
14 17
1 2
3
-
1
1
22 21
23
- -
t
21 1.0
21 1.0
38 1.8
53 2.5
88 4.2
1909.0
1178 55.7
102 4.8
5 0.2
42
2.0
28 1.3
11 0.5
91 4.3
68 3.2
3 0.1
122 5.8
55 2.6
- -
1
-
v
12
9
1 3 8
19 '19
28 25
44
44
9 5 9 5
617 561
48 54
3
2
21 21
17 11
3
8
5 1 4 0
33
35
1
2
63 59
3 2 2 3
- 1 - - - 2
- - -
-
q
1
1
Tabel 13: Vertrokken personen u i t gmeente Almere, naar de noordvleugelrandstad, naar leeftijdsgroep, geslacht en gebied van bestemming ( i n 1986)
Leeftijdsgroe~.
gebied van
bestming
.
A991
Amsterdam
Noordvl.
rst. i n
N.4olland
Ag9l.
' t Cool
Noordvl
rst. i n
prov.
Utrecht
.
0-4
m v
5-9
m v
10-14
m v
15-19
m v
20-24
m v
25-29
m v
30-34
m v
35-39
m v
28 25
27 17
18 11
40 50
46 63
62 65
51 30
45 28
9
5
-
5
5
4
3
12 10
9
8
10
4
11
6
1114
5
4
3
1
7
6
4
5
4
22 35
5
9
29 20
1
0
5
14 14
4 1 3 2 1 2 1 1 0 1 0
40-44
m v
45-49
m v
50-54
m v
55-59
v
60-64
m v
65m v
10 11
m
v
375 343
t
%
14
8
19
8
5 12
6
5
4
10
2
4
1
3
3
1
-
- -
-
1
1
-
5 0 4 2
15 10
8
6
9
1
-
-
1
3
2
2
2
2
144 121
265 21.3
3
2
2
1
3
-
1
1
3
4
3
2
8 2 8 4
166 13.4
29 17
33
13
9 12
8
9
9
17
16 15
651 590
1241 100.0
3
6
5
718 57.9
92
7.4
-
Totaal
55 58
46 29
36 21
62 65
77 115 117 115
85 59
69 45
Tabel 16: Vertmkken personen u i t gemeente Almere, naar gebled van bestemming en gezinssamenstelllng ( I n 1986)
Gezlnssamenstellfng
gebled van
bestemming
Alleenstaand
echtpaar
2
echtpaar
klnderen
2
2
4
5
8
17
83
9
.
man geh.
klnderen
1
1
1
Gronlngen
Frtesland
Drente
Overijssel
Gel derland
Utrecht
N.-Holland
Z.-Holland
Zeeland
N.-Brabant
Llmburg
Dronten
Lel ystad
Zeewolde
~.o.-~older
Bultenland
C.P.R. onbekend
8
5
13
27
42
78
587
43
3
21
11
6
43
-
12
2
1
-
Totaal
979
109
168
20
3
2
6
15
48
6
1
1
2
-
10
4
5
3
41
14
38
-
-
1
3
1
7
12
-
-
14
1
+
totaal
vrouw geh. vrouw ongeh. vrouw gesch. weduwstaat totaal
+ kinderen + kinderen + kinderen + kinderen aantal aantal
eenheden personen
-
1
1
2
20
1
-
1
1
3
5
35
1
-
1
-
1
6
1
4
21
2
1
-
1
11
-
1
-
13
10
21
35
57
117
782
63
4
29
17
7
55
27
3
72
46
21
21
38
53
88
190
1178
102
5
42
28
11
91
68
3
122
55
34
3
1358
2116
-
3
-
2
-
3
-
I
Tabel 17: Vertrokken personen u i t gmeente Almere, naar de noordvleugel randstad, naar gebied van bestemming en gezinssamenstelling
( i n 1986)
~ e znssameni
s t e l 1ing
gebied van
bestming
Alleenstaand
echtpaar
echtpaar
kinderen
.
man geh.
kinderen
+
totaal
vrouw geh. vrouw ongeh. vrouw gesch. weduwstaat t o t a a l
+ kinderen + kinderen + kinderen + kinderen aantal aantal
eenheden personen
~ g g l Amsterdam
Nwrdvl. r s t . I n
Noord-Hol 1and
Aggl ' t Gooi
Nwrdvl. r s t . I n
prov. Utrecht
.
384
29
43
9
11
.
34
128
3
11
9
21
1
4
2
6
66
13
15
-
Totaal
612
56
88
14
2
-
16
2
1
1
4
2
1
3
-
21
4
24'
2
496
718
50
175
92
265
100
166
821
1241
Tabel 18: Vertrokken personen u i t gerneente Almere, naar gebied van bestemming en gezinsgmotte ( i n 1986)
.
gezins- Alleenstaand
grootte
gebied van
bestenrming
gezinnen
2
bestaand u i t
3
1
Groningen
Fries1and
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N. -Hol 1and
Z. -Hol 1and
Zeeland
N.-Brabant
Limburg
Dronten
Lelystad
Zeewol de
N.0.-Polder
Bui tenland
C.P.R. onbekend
8
5
13
27
42
78
587
43
3
21
11
6
38
10
3
41
43
3
2
3
2
6
19
89
9
1
4
3
Totaal
979
..........oersonen
4
5
-> 6
-
7
-
2
3
4
10
35
3
1
3
2
2
3
6
55
8
3
1
1
2
-
7
5
4
2
3
8
1
3
2
19
1
6
173
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
4
9
1
5
-
-
75
99
24
-
1
totaal
aantal
eenheden
totaal
aantal
personen
1
13
10
21
35
57
117
782
63
4
29
17
7
55
27
3
72
46
21
21
38
53
88
190
1178
102
5
42
28
11
91
68
3
122
55
8
1358
2116
Tabel 20: Vertrokken personen u i t gemeente Almere, naar gezinssamenstelling en aantal kinderen ( i n 1986)
A1 1eenstaand
Man t,vrouw
Man t vrouw +
k i nderen
Man + kinderen
Vrouw t kinderen
Totaal
0
1
2
979
109
-
-
-
-
51
14
50
1088
115
-
totaal
aantal
eenheden
totaal
aantal
personen
979
109
979
218
657
28
234
2116
4
52
-
-
-
89
3
21
22
2
8
4
2
2
2
168
13
89
113
32
6
4
1358
3
-
-
Tabel 21: Vertrokken personen u i t gemeente Almere, naar buurt, l e e f t i j d en geslacht ( i n 1986)
5-9
0-4
Leeftl Jdsgrow
vertrek
Buurt
m
v
m
v
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-
m
m
m
m
m
m
m
v
m
v
m
m
m
v
m
v
3 1
5 7
4 . 2
4
17
1
8
1
I
3
2
-
-
6
2
5
3
-
- - - -
- - -
3
1
1
-
2
1
2
2
1
1
1
1
-
-
1
-
3
1
1
-
1
2
1
v
v
v
v
v
v
v
v
Totaal
v
q
'i
tot.
.
A . Stad .
Centrumgeb.14
StedenniJk 28 27
13 7
Watenijk
HuziekwiJk . 1
Staatsliedenwij k
- 1
1
KruldenwiJk
A. Haven
5
Centrumgeb.
deWerVefl
9 5
deHoven.
1310
3 6
deMeenten
7
deGrienden 7
12 7
deblarken
de Stelger
de Gouwenl
de Paal
9 1 2
dewlerden
8 7
Overige
A. Bulten
Centrumgeb.
Holenbuurt
9 8
overlg buiten gebied
-
-
-
- -
onbekend
Totaal
- - -
113 107
3 1
22 18
6 6
1
-
-
2 21 14
5 5
2 1
35 35
9 8
- - - -
- 1
7 5
37 44
10 18
1
-
3
1
2
3
2
1
1
4
6
4
4
9
3
6
3
2
2
7
2
3
3
9
6
2
7
1
3
2
- -
-
-
-
-
- -
- - -
2
4
6
2
8
7
1527
1914
1
2
-
-
-
-
-
-
- -
77 67
-
3
6
5
4
2
-
1
1
2
3
6 6
7 1 1
8 7
9 8
6 5
7 8
8 1 1 . 1 7 1 2
4 1 3 1513
4 2
2 1 0
4 5 ' 1 4
2 3
5 9
10'11
5
- -
- -
- -
4
6
2
-
-
-
5
2
8 7
55 55
19 18
.
- -
- -
7 5
6 9
7 8
1219
- -
- -
- -
- -
3 2
48 30
8 10
- 1
- 2
-
6 2
6 4
1315
13 2
9 6
1012
- -
2
3
- 3
8
5
9
6
15
4
6
6
8
6
4
- -
6 1 5 1 5 7 1 3 4
2021
8 6
3 6
- - -
- - -
7
5
6
2
-
-
1
2
1
- -
-
-
-
.-
1
1 2
29 21
10 8
- 1
- -
-
- -
- -
-
..
. ,,.
7 3 6
5 1
3 4
2 . 5 2
2
1
4
6
1
3
1
1
2
1
1
-
.
8
3
- -
- -
-
2
1
1
-
-
- 1 1 . 1
1 - - - -
7
3
3
1
3 . 1
4 1
1
2
4
2
- -
- - -
- - -
3
4
4
2
1
1
1
-
- -
- -
- -
- -
56 40 104 105 126 174 183 196 150 103 112 83
54 32
1
2
-
- - -
46 20
20 19
-
-
-
8
1
8
3
-
1
- - - -
4
1
10 10
2
16
13
31
23
1.5
1.1
- -
2
2
41
6
65
81
2 .
66
3
4 2
78
3
-
-
39
67
74
54
44
66
80
132
155
120
86
144
3.8
6.2
7.3
5.7
4.1
6.8
0.0
1
2
-
-
82
82
62
80
144
162
-
-
-
6.8
7.7
0.0
82
84
166
0.0
7.8
7
6
13
0.6
-
-
-
0.0
-
1
1
-
- -
-
-
-
- -
- -
1
2
1
-
- - -
- - -
14 21
22 21
23 28
-
-
1
-
59 2.8
614 29.0
183 8.6
4 0.2
15
10
- - 3 1
- 1
35 24
324 290
89 94
1
3
2
2
3
4
-
-
-
-
1100 1016 2116 100.0
'
m
e
I N l . 4
.4NN
I
I . 4 d
1
1
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
1
-
N
1
1
.
I
4
1
I
I
I
I
I
I
I l d l . 4 l l
1
I
I
1
1
1
-
1
1
(
N
I
I
1 . 4 1
1
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
1 . 4 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
1
l
1
1
l
I
I
I
I
1
1
,
I
I
I
I
I
I d
I
I
.
Tabel 23: S t e r f t e i n gemeente Almere van de Werkelijke bevolklng, naar buurt, geslacht en b u r g e r l l j k e s t a a t ( I n 1986)
Burger1 Ij k e
staat
vertrek'
buurt
gehuwd
A. Stad
Centrumgebied
Stedenwi j k
Wateni jk,
Muziekwij k
Staatsliedenwljk
Kruldenwij k
A.' Haven
~entrum&bied
de Werven
de Hoven
de me en ten^
de Grlenden
de Marken
de Stelger
de Gouwenl
de Paal
de Wlerden
Overlge
A. Bulten
Centrumgebled
Molenbuurt ,
Overig buitengebled
onbekend
"
Totaal
ongehuwd
v
2
17
13
1
'
..
6
2
3
2
-
-
2
2
4
3
1
2
a
2
11
3
. .4
4
4.
.
1
-
.
.
-
-
-
1
2
-
1
. -
-
-
5
2
-
-
70
-
21
weduwstaat
m
v
v
-
1
2
2
2
'
-
-
-
1
-
2
8 '
1
- ~.
~
- .
-
.
-
-
-
1
4
1
-. . .
-
1
1
-
-
-
-
-
11
5
9
-
totaal
-
-
-
m
-v
2
22
17
1
10
7
-
-
-
2
-..:~ 1
6
11
4
4
.
1
-
-
'
1
1
..
-
-
-
3
2
-
1
2
.
-
geschelden
m
v
.
1
1
2
6
1
30
,
1
1
-
-
. .
1
-
-
-
-
5
3
1
-
.
4
10
' 6
1
3
1
7
-
3
6
6
9
-
-
- .
-
. 8
4
-
-
95
59
-
Tabel 24: Interne migratie i n geneente Almere, naar vertrek en vestigingsbuurt ( i n 1986)
vestlgings
1
Almere-Stad
Amere-Haven
Almere-Buiten
Tabel 25: Interne mlgratle i n geneente Almere. mar leeftijdsgroep, vertrr* en vestlgingstuurt ( i n 1986)
M
leeftijds9 9
m
vertrekvestigiw-rt
A l m Stad
Vertrek u l t Centrun A.S.
vestigtw I n Centrun A.S.
V e r t n * u i t Stedenijk
Vestigirg i n S t d m d j k
V e r t n * u i t Wtenljk
Vestigiw i n W t e n l j k
V e r t n * u i t KmidEIWljk
~ e s t l g i r gI n K r ~ i Q n l j k
Vertrr* uit k i e b ~ i j k
Vestlglrg i n Wzielnljk
vertrrlcuitStaatsllederwijk
Vestigirg I n Staatslieden.
Almere Wvm
V e r t n * u i t Centnro A.H.
~ e s t f g i wi n CentnrP A.H.
V e r t n * u i t de Wervm
vestigiw i n de Wervm
V e r t n * u l t de b v m
~ e s t i g i wi n de b f f l
V e r t n * u l t de lbmtm
vestigiw i n de kmtm
V e r t n * u l t de G r i m .
Vestiglw i n de Grlendsn
Vertrr* u i t de t4rkffl
Vestiglw i n de W e n
m
v
9 5
1513
4 4
9 4
72 57 58 57
19 23 15 18
1 1 1 0 1 3 8
21222323
2 1 48 31 27 27
- - - -
8
5
1 3
1 1 12 14 19 10
-
- -
2 3
1 1 2
712
5
4 4
5
151611
713
6
9 5
4
4 6
6
9 9 1 2 1
5 3
3
1 5 8 1 3 1
6
1 4 8
V e r t r * u l t de Gourenl
de Paal
stbtotaal vertrek
slatotaal gevestlgd
v
E-9
6
1
4
5
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
3539
4044
45-49
9-54
55-59
€044
65en
m v
m v
m
m
m v
m v
m v
m v
m
m
m
m v
v
2 8 1 7 1 5
2 4
3 5
8 9
2 4
42 32 39 56 74 65
9 9 17 26 24 27
3 6
8 1 2 1 8 1 7
713
6 1 1 1923
3 6 7
17 10 10 12 27 36
1 - 1
1 1
6 1 0
1 1 - 6
16 12
8 18 30 30
- -
- -
- -
- -
v
3021
8 8
92 95
40 28
1 2 1 7
3552
4 3
48 46
-
1612
4 6
91 82
32 16
1 0 9
2829
1 1
45 38
4 2
4 2
3 3
2 2
61 48 29 22
13 11 14 10
4 7
3 1
1913
6 4
- 1
28 21
6 8
- - - - - - 4 3
1 13 11
3
8
3
1
4
6 5
7 3
1
3 5
6 6
2 2 0 1 1
5 3
6 9
510
1 3 2 2 1 6 1 1 1 3
6 3
6 8
2 3
6 3
11 8 9
9 6
7 2 2 2 0 2 0 1 5 2 6 1 2 1012
191914
8 9
7 1 1 1210
5 1 0 1 4 1 5 1 4
7 5 1 3 5
5 7
4
9 7
9 5
713
7
6 5
6 1 5 1 2 9 1 3 7
1 2 5
8 7
4 2
- 1
9 1 2 1 6 1013 1412
911
7 1
5
6 4
7 9
613
1
3
3
2
4
3
4
1
1
1
2
5
1
1
2
2
2
4
2
5
1
5
2
7
3
6
7
1
1
2
1
2
2
2
2
3
8
5
2
5
1
3
2
1
4
2
3
4
2
1
6
3
7
3
5
5
4
6
4
6
5
3
3
3
6
6
6
8
5
6 8 1 4 1 5
1 1 7 1 0 9
- 1 2
15 23 15 18
7 1 0 1 2 9
5
7
2
4
14
7
4
4
1
6
1
1
v
v
- - -
1 1
13 17 14
9
8 5
2
- 1
2
1 2
- -
11
2
1
2
11
2
1
v
1 1 9 10
6 3
2 - 1
2
1
3
2
3
1
2
5
1
1
1
2
2
5
2
2
2
3
5
1
1
2
2
-
1
1
2
2
2
1
3
1
1
3
1
1
1
3
1
1
2
1
- - - -
4
3
1
1
1
- -
2
2
1 1 1
1 1
1 1
1 1 -
-
2
1
- 1
5 2
2 1
1 1
1 2
- 2
2
1 2 2 2
1
1
3
1
-
3
1
1
-
3
- -
m
v
- -
103 83
5047
619 571
7 211 194
8993
2
172175
18 13
1 1 273 247
186
97
1193
405
182
M7
31
520
5552
4 11
148 149
107
15
297
3640
-14
6770
623
1 1 7384
4846
- 1
2 4 120103
8990
- 1
8272
4 4
4652
- - n 74
31 25
9699
3 2
- 1 61 51
ii5
137
157
2
10
5
1
2
9
- 1 - - - 6 5
5 7
2 3
2
- - - - - - - 2 3
2 3
3 3
3 2
- - - - - - - - - -
Totaal
3
3
-
-
- -
- -
1
1
7775
163 138 131 117 79 70 83 127 204 202 214 224 202 162 133 107 58 45 31 29 28 23 20 20 22 18 23 40 1390 1319
149 134) 117 100) 69 62) 73 119) 185 1861199
111 94) 50 371 32 27) 29 19) 17 18) 20 14) 22 36 11251 11%
Z W ~177 149)
-
40
223
179
154
98
145
56
195
112
192
2 m
1 2449 1
Vervolg Tabel 25: Interne mlgratie i n gweente Almere. mar l m f t l j d s g m p , vertrek en vestiglqsbuurt ( i n 1986)
l e e f t ijds-
0-4
5-9
10-14
1W9
20-24
2529
30-34
35-39
4&44
45-49
9-54
55-59
6064
65-
m
m v
m
m v
m
m v
m v
m v
m
m
m
m
Totaal
9mep
vertrekvestig1ngQurt
Vestlglng i n dn GcuwenI
dn Pdal
Vertrrk U t t ds MI&
Vestiglng i n dn Wierdm
vertrrk u l t o w i g
Vestlglng i n werig
Almere h i t e n
Verb-& u l t L b l d u u r t
Vestlging i n tb1stw-t
Vertrek u i t dn Vaart
Vestiglng I n dn Vaart
Vertrek u l t overlg tulten
Vestiglng i n overlg buiten
v e r w u i t OitJekd
Vestlglng I n uWmd
rota1 vertrek
l a 1 gevastigd
m v
m
v
v
v
v
v
v
v
- - 1 1 1 9
4 2
1 - 1 - 2 4
8
1 3
2 1 - 1
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3
2 2 3 - 2 5 1 5 1 9 7 7 1 0 3
- 2
2 2 2 2 2 3 2 - 1
2213 1 6 1 7 1 3 5 4 7 2 9 2 9 2 9 3 0 2 7 2 3 2 0 7 8 7 1 - 1 5 5 3 1 2 1 -
4 3
13 17
5 8
2
3
4
3
5
9
3
7
5
1
7 8 2 7 6 9 9 5
7 8 19 28 25 19 16 19
6 9 1 9 2 7 1 1 6 1 3 8
5 7
10 5
6 6
4
-
2 3
3 1
- 2
1 2 1
1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - 1 - 2 1
m i 1%
m i 1%
143 123 91 7s
143 123 91 7s
-
- - - - - - - - 1
- - - - - - - - -
3
-
1 1
2 -
- - - - - - 1
- - 1 - -
FZ 140 u8 249 246 250 m 185 143 114
FZ l
a u8 249 246 2x1 m 18s 143 114
a
a
- - - - - -
47 35
47 35
- - - - - - 1
- - - - -
n n
n n
26
26
m
v
4953
121 112
7676
102
233
152
53 48
177148
101
325
- - -
-
1
1
1
2
2
3
11
3
14
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1
1
24 22 23 19
24 22 23 19
v
- -
25 40 1%
25 40 1%
-
-
1.w
1.w
-
-
-
-5
3045
1
Totaal
n v
10
14
24
15
5
1
Totaal
9
19
22
9
11 '
19
33
46
24
16
4
3
1
3
1
4
1
4
3
5
5
1
4
5
7
8
1
7
1'
-15
2
-
6
-1
.14
5
2
1
1
2
8
5
1
2
-
-
2
10
29
19
2
- 2
2 2 .
4
1
1
2
' 1
1
2
2
3
3 . 6
-
- -
3
,
-
3
-
6
125 133
258
-
-
.
l
I
~
I II . . I I
l
l
1
1
I
l
l
I
1
1 1 1 1 -
1
1
1
1
1
I I l r ( l
1
1
1
I
I I I I I
I l l
,
I
I
I I I I I
I
I I I I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
1
I
l
I
I I I I I I I I
I
1
I
I
1
I
1
1
4
I
1
1
1
1
1
1
I
1
I
1
1
1
4
1
I
l
l
I
l
I
l
1
l
I
1
1
1
l
I
.
I
I
I
I
I
N
1
1
4
I I I I I I I I
1
1
,
1
1
1
1
1
-
1
I
II
1
I I I I I -
I I I . I I I I 4
1
1
I 1 1 -
I 1
1
1
I 1 1 -
I I
l I I C , I
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
I I I d I I
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
I I I I I I
I I I I I . I I l
1
1
I I I I I I
I I I I I I I I
- 1
1
1
I I I I I -
T
p
1
I - - #
I I 1 1 -
m>
5:
4 E
r
I
.
.
- I
I I I I 1-
7
-
I I I I I.,
- 1
IdCN
4
1
1
4--
I 1 -
I I
I I
I NN-
. .1
I I I I N I
I
I I
1
1
I,,
1
1
1
N
I
-
~
C
I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
.- .-.VertreWuUrt
Vestlglngsbuurt
0-4
m
v
- Al~4Stad
.
Almrebven
5-9
10-14
m v
1549
m v
20-24
m v
2529
r n v
33-34
m v
35-39
m v
1
1
1 , - 1
1 -
45-49
m v
40-44
m
v
1
-
56-59
m , v
9-54
m
v
6064
m v
- -
2
1 - ' 1 - 1 - 1 - 1
1
- - . 3I 2 1
- 1.1 2 2 2
-
- - 1 1 - - - - -- -- -- -- -1 1- - - -- 1- -- - - - - - - 1
1
l
-
-- --
Ehl
tatzliedenr.
,
v
-
>
-
- - - 2 2
-- -- --
-
-
- - - -
-
-
-
- -
1
- -
6
m
~Totaal
5
v
m
4
4
7
- - 9
I - .
4
- 1
-
Totaal
2
4
8
4
2
4
6
11
17
8
2
13
18
153 146
299
-
- -
,
v
-,
de Grimdm
A1mre-Lb
lerkurt
BuiWl
Subtotal
-
2
18 14
4
16 17
- - - -
1
10
8
8 12
16 19
-
2
21 29
1
3
19 14
3
1
26 12
- -
1
5
1 6
4
-
- - - - - - - 4
4
2
-
3
3
4
4
5
""
rum
AlmereHaven
Almm- Waternijk
taatsliederw.
rum
A'mre-&erbuurt
Buitm
zidwiik
- 1
1
4
-
- -
- - 2 4
1
1 -
2
-
26:
~estiglngstuurt
taatsli&.
MII
dB HoVffl
0-4
v
10-14
15-19
P-24
m
m
- -
- -1
-- 1- -
- 2
1 2
3 2
- 1
- 2
1
1
3
-
1
v
m
m
1
Wierdm
5-9
m
-
1
1
-
1
v
- - - 1 1
- - - - 31 12
- -1 -- 2- -3
- - 1 3
1 1
- - 1 - 1 1
- - - 1
- -2 --
1
4
mid u u r t
Alms
Buiten
Buiten
Alrnm dB m v e n
Haven
SubtOtaal
Totaal G1-
v
3
- 1
3 - ' - 11 3 - 1
1 1
- - l 2 - 2
1 1
- - 1 - 3 1
- -
M
m
33-34
m v
35-39
40-44
45-49
m
m
m . v
v
- - -- -- - 1- 1-- --
- 1
3 2
1 2
3 3
3 1
-4 -4
2 1
1
2
1
1 1 2
2 3 - 1 l - 1
2 8 3
- - -
v
-
-
2
1
-
v
-
2 3 2 1
2 3 - 1 1
1 - - 1
2 - 1 2
1
2
1
1 4 1 -
181 158 143 123
91 75
-
-
1
-
-
- - 1
6064
m v
65m
m
v
-
-
-
- - -
-
-
64 47
5
-
-
-
- -
. .
- -1 -
. .
- - - -
-
2
1
-
-
- - - 1 1 -1 1- - -
2
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1- - - - - - - - - - - - - - - -
- -
- - -
1
-1
.
-
6
I
1
-
- - - - - -1 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 3 - - - - -
- -3 - 2- - - . ,-.
- - - 1- 2- - 1
- - - - - -
92 140 238 249 246 250 228 185 143 114
v
-
'
2
9 1 3 3 4 4 7 3 2 2 6 2 6 2 3 1 0 7
%-59
m
2
- - - - -1 -- - - - - - - . . . . . . .
- - - - - - - - - -- 1- - - - - - 1 2 - 1
- - - - - - -1 -- 6- -8 4- -5 -- 1- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1
1 8 2 0 1 1 6 1 2 5
50-54
m v
- - - - - - - - -- - - - - -- -- -1 1- - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- -- '1- -1
1 1
- - - -
- - - - - - -
- -2 1- -- 2- -- - - ' 13 -4 6- -3 3- - - - - - - - 1 - - 3 1 1 - 1
- 1
- - - - - - 31 32 1 - -5
l - 3
1 1 2 2
3 4 - 1
- - - - - - - - - - 1
1
1 - - - - - - - - - - - - - -. .- .- .- .- . -1
- 1
- - 1
- - -1
- - 1
- - - - - - - 1 1 1 - - 2
Buitm
v
3
35 32
- - -
- - - -
- 1-
1
- -
- -
.
-
.
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - -
- - - - - - - 4
3
32 26
4
2
24 22
1
1
23 19
3
3
25 40