Emissie Inventaris Rapport 2013

Fa. J. van Leeuwen
3.A.1-1 Emissie inventaris 2013
Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol
CO2 emissie inventarisatie
Algemene gegevens
Bedrijfsnaam
Huidige datum
Inventarisatiejaar
Contactpersoon
Fa. J. van Leeuwen
10 maart 2014
2013
Ceesjan van Leeuwen
06 22 72 38 42
Organisatie grenzen
Hoofdonderneming
Dochteronderneming
Aantal vestigingen
Fa. J. van Leeuwen
Geen
1
€0
FTE: 17
CO2 emissie calculator
Categorie
Gegevens
Eenheid
Gasverbruik
Materieel
Bedrijfs-auto's
Elektriciteit
Breudijk 3B
Diesel
Diesel
Breudijk 3B
m³
ltr
ltr
kWh
Aantal CO2-factor
4.732
230.395
40.500
24.788
Ton CO2
1.825
3.135
3.135
415
CO2 emissie scope 1 en 2 in tonnen totaal
Elektriciteit 1%
8,6
722,3
127,0
10,3
868,2
Gasverbruik 1%
Bedrijfs-auto's 15%
Gasverbruik Breudijk 3B
Materieel Diesel
Bedrijfs-auto's Diesel
Elektriciteit Breudijk 3B
Materieel 83%
3.A.1_2 Emissie inventaris rapport Fa. Van Leeuwen
2/2