Lees verder

De eerste middag, die wordt gehouden op 26 februari a.s. heeft als thema
A
BO
Actief ouder worden, hoe doe je dat? Een korte inhoud over wat besproken wordt en waarover iedereen zijn mening
kan laten horen, gaat als volgt:
Zit u voornamel ijk in uw stoel of op uw kamer, vol met wensen en ook verwachtingen
van het personeel? Wordt u daarin vaak teleurgesteld? Heeft u het idee dat men
geen tijd heeft voor u? Grijpt u (daarom) vaak terug naar vroeger, toen alles veel
beter was? Als u goed op uzelf let, merkt u dan dat u wel eens , vaker of regelmatig ,
klaagt? Is dat altijd terecht of heeft dit een andere oorzaak? Merkt u dat men u ont­
wijkt of het contact met u zo kort mogelijk probeert te houden? Of bent u iemand
die voor zichze lf weet op te komen , op het juiste moment en op de juiste manier?
Roept u daardoor juist geen weerstand op en vindt men het prettig om met u over
van alles in gesprek te zijn? Komt men graag (even) bij u langs? Heeft u het gevoel
dat men u serieus neemt?
U voelt zich eenzaam en verlaten en u vraagt zich af hoe dit komt.
De Anbo, Afdeling Geleens organiseert onder leiding van Peter van der
Bom, psychol909 uit Urmond, een aantal zeer interessante middagen.
Deze zullen wor der gehouden op:
- 26 februari
- 26 maart
• 30 april
- 28 mei
2014:
2014:
2014:
2014:
Afhankelijkheid of toegankelijkheid
Je kunt meer dan je denkt
Zijn alleen liefde en herinneringen genoeg?
Fit van lichaam en geest is geweest?
Herkent u bovenstaande situaties of misschien niet, dat maakt op zich niet uit en is
juist interessant. Wilt u meepraten , advies geven of er meer over aan de weet
komen? Deze middag kan ook u helpen u beter te verplaatsen in een ander, zodat
u meer begrip voor iemands houding kunt opbrengen en er beter mee leert om te
gaan .
Houdt u niet van dat zweverige gepraat maar gewoon duidelijkheid over alledaagse
situaties? Kom dan naar deze themam iddag .
Deze middag wordt op een eigentijdse en uitdagende wijze verzorgd door
Peter van der Bom, psycholoog uit Urmond.
Diverse aspecten van het ouder worden
znllpn 3an de orde komen zoals:
- Weerbaarheid
- Sociale contacten
- Positief denken
- Bewegen
- Eenzaamheid
- Afhankelijkheid
- Mantelzorg
De middagen worden gegeven om 14.00 uur in de herberg van de Ontmoetings­
kerk op het Emmaplein te Geleen. De kosten zijn € 10,· voor 4 middagen, dit
bedrag u kunt overmaken op rekening 30 30 799 t.n.v. Anbo Sittard.
U komt toch ook?