Teaching Letter 2014_02 NL WEB

Teaching Letter
VLIEGEN
ALS
EEN
AREND
/
TEACHING BY
SUZETTE
HATTINGH
Nieuwe Dimensies voor u en ons dit jaar! Heeft God u
specifiek een boodschap gegeven voor 2014? Ik ervoer dat
God me een specifieke tekst gaf, een belofte van “nieuwe
dimensies” voor ons als een organisatie en voor degenen die
met ons verbonden zijn! Heeft u dit gevoel ook of worstelt
u op dit moment met uw visie?
Ik geloof dat Hij me iets heeft gegeven wat u op weg kan
helpen naar die nieuwe dimensies!
“Maar wie de HEERE verwachten [die naar Hem
zoeken en op Hem hopen], zullen hun kracht
vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als
arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat
worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”
(Jesaja 40:31 HSV; haakjes: vertaling uit het Engels
Amplified Bible)
De thermometer van geloof:
Hoewel u een kind van God bent, van Jezus houdt en Hem
met uw hele hart dient, zullen uw geloof en visie zich bevinden in een van de volgende posities:
1. Stijgen – groeiend in uw visie en met uw geloof voor
de vervulling van die visie.
2. In stand houden – u doet wat u doet omdat het een
deel van u is! U behoudt uw positie, doet het werk,
maar ziet geen groei.
3. Verliezen wat u heeft – u voelt u ontmoedigd, hopeloos en zou willen opgeven.
Weet u niet zeker waar u zich bevindt? Laten we een simpel
testje doen:
Verandert u door geloof in uw visie? Vernieuwt het u en
geeft het u kracht? Brengt het blijdschap, vrede en vervulling in uw leven? Wordt u enthousiast als u erover praat en
het met anderen deelt?
Over Abraham werd gezegd:
“En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door
ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij
God de eer gaf.” (Romeinen 4:20 HSV)
Of voelt u zich zwak, moe, zonder vreugde, zonder doel?
Hetgeen wat u doet, doet u dit uit plicht en trouw, maar niet
meer omdat het u nog enthousiast maakt. (Spreuken 29:18)
Suzette Hattingh
Ik heb nieuws voor u! God vertelt ons hoe we kunnen herstellen of zelfs hoe we uit de positie van “in stand houden”
kunnen terugkeren naar de positie “vliegen als een arend”,
waarin we ons vernieuwd en gesterkt voelen als de arenden.
Herstel door de belofte: “Die uw mond verzadigt [uw
behoeftes en verlangens op uw persoonlijke leeftijd
en in uw persoonlijke situatie] met het goede, uw
jeugd vernieuwt als die van een arend [sterk, overwinnend, opstijgend].” (Psalm 103:5 HSV; haakjes:
vertaling uit het Engels Amplified Bible)
De acties: (Jesaja 40:31; Psalm 103:1-5)
1. Schrijf op waar je in gelooft! (Habakuk 2:2-3)
2. Bid actief de belofte of het Woord van God uitbidden
over de visie (Habakuk 2:3). Het woord “WACHT”
in het Hebreeuws is het woord “Chakah”, wat ‘doorboren als een scherpe punt van een pijl’ betekent.
Het is een actief woord; het betekent niet dat we
geduldig en passief moeten zitten en wachten totdat
er iets gebeurt! Nee, het betekent dat we het Woord
van God erbij moeten nemen en het uitbidden, het
verkondigen en opdragen in het gebed over uw visie!
(Romeinen 10:17)
3. Ontwikkel een dankbaar hart; dank in gebed voor
wat je al hebt. (Psalm 103:2)
4. Bekeer waar nodig – bekering is niet alleen een eenmalige ervaring; breng uw ongeloof, wantrouwen of
zelfs frustratie voor God. Vergeving is een geweldig
geschenk van de hemel, betaald aan het kruis zodat u
www.voiceinthecity.org
en ik vrij kunnen zijn van lasten en van hetgeen wat ons
omlaag haalt in onze eigen zwakheden. (Psalm 103:3)
5. Wees genezen – Alleen God kan geest, ziel en lichaam
genezen! Breng uw pijn, teleurstellingen, ergernissen
of wat dan ook voor de Heer! VERGEEF EN U ZULT
VERGEVEN WORDEN! Laat degenen los die je pijn
hebben gedaan! Ik geloof in counseling en innerlijke
genezing, maar ik denk dat we vaak eerder naar andere
mensen toegaan met ons probleem dan naar de Heer.
Breng het eerst en bovenal bij HEM. (Psalm 103:3)
6. Wees gekroond met liefhebbende vriendelijkheid
en barmhartigheid. We worden alleen gekroond als
we een prijs gewonnen hebben! We lopen de race en
winnen de prijs (Hebreeën 12: 1-2). Jezus heeft het
gevecht van het kruis gewonnen. Zijn liefhebbende
vriendelijkheid is elke morgen nieuw en Zijn barmhartigheid is zonder einde, dus laat vriendelijkheid
richting anderen zien!
7. Spreek positief over de visie. Spreek uit wat je opgeschreven hebt en waar je in gelooft, ook al is het er nog
niet. (Hebreeën 11:1, Psalm 103:5)
8. Mijn vriend, stop met u zorgen maken over uw omstandigheden of uw leeftijd! God heeft een taak voor u, Hij
kent uw leeftijd, omstandigheden en alles waar u u zorgen over maakt – luister naar het Woord van de Heer:
“Die uw mond verzadigt [uw behoeftes en verlangens
in uw persoonlijke leeftijd en situatie] met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend [sterk,
overwinnend, opstijgend].” (Psalm 103:5 HSV; haakjes: vertaling uit het Engels Amplified Bible)
MAAR WIE DE HEERE
VERWACHTEN [DIE
NAAR HEM
ZOEKEN EN OP HEM
HOPEN], ZULLEN HUN
KRACHT VERNIEUWEN
Samen zullen we dit jaar “rennen voor de Heer”! Ik bid nu
voor u, “zij zullen rennen en niet afgemat worden, zij
zullen lopen en niet moe worden” in Jezus naam! Ik zeg
en spreek uit over u dat u zult opstijgen naar nieuwe
dimensies! U zult de goedheid van de Heer zien en gekroond worden door Zijn liefhebbende vriendelijkheid
dit jaar! U zult hernieuwd worden in visie en kracht
zodat u geestelijk kunt opstijgen en uw jeugd en kracht
vernieuwd zullen worden als een arend!
In onze volgende brief zal ik het hebben over de “Love
Papua prayer and training centre” in Papua!
Samen voor de oogst
Suzette Hattingh
OPRICHTSTER EN EVANGELISTE
Ik wil graag Gayle‘s onderwijs bij u aanbevelen:
Wilt u een toren
bouwen?
De geheimen van
Wandelen met God
Hoeveel van ons willen wanhopig onze dromen
en visioenen bereiken voor God, maar gebrek
aan geloof blijkt ons obstakel.
Op DVD en CD
verkrijgbaar.
Door de persoonlijke voorbeelden in dit
onderwijs gaat u zien hoe we kunnen veranderen
van klein geloof, naar groot geloof en uiteindelijk
naar geloof zoals het zou moeten zijn. Leer van
Abraham, de ‚vader van het geloof’, en zie hoe hij
deze reis deed. Een pelgrimstocht, die uw eigen
wandel met God zal doen veranderen!
Het boek nu beschikbaar
in het Engels, Fins, Duits
en Zweeds!
www.voiceinthecity.org
Rabobank
In dit boek deelt de auteur een aantal prachtige
inzichten voor uw wandel met God en hoe
je het - in een drukke wereld – kan voeden
en je kunt groeien in christelijk leven. Deze
schat aan praktische inspiratie en persoonlijke
ervaring gemengd met humor, biedt Bijbelse
oplossingen om u te helpen te overwinnen, te
groeien, en het in werking stellen van geloof en
hoop voor de dagelijkse uitdagingen.
Kijk ook op onze website. Gratis
materiaal en vrij om door te geven!
Acc. Number: 1609.20337