Schema 2014-2015 ouders vormelingen Denekamp

Schema 2014-2015 Op volle kracht verder.
Informatie voor ouders, begeleiders én voor Vormelingen van de St.Nicolaasparochie te
Denekamp.
LET OP: GEWIJZIGDE VERSIE D.D. 27 AUGUSTUS 2014
Overal waar ouder(s) geschreven wordt kan ook verzorgers gelezen worden. Dit is enkel gedaan
om de leesbaarheid te bevorderen.
Begeleiders: zijn de ouders welke zich opgegeven hebben om een groepje vormelingen te
begeleiden in het project.
In de handleiding en in het project is gebruik gemaakt van icoontjes om aan te geven met wie
delen van het project doorgenomen worden.
Deze opdracht wordt met
de eigen ouder gedaan.
Deze opdracht wordt in
het groepje gedaan.
Tip: print het onderstaande schema uit en leg deze voorin de map. Teken af wat gedaan is.
Zijn er vragen schroom dan niet om contact op te nemen met de leden van de stuurgroep
(eventueel via uw contact-ouder in de klas) zij kunnen u helpen of doorverwijzen opdat het voor
u verhelderd kan worden.
St. Nicolaasparochie Denekamp
Schooljaar
AF
Wk.
Thuisopdracht af vóór
Groepsopdracht datum en tijd:
2014-2015
(datum)
Hoofdstuk 4 is naar voren gehaald in de planning, dit in verband met de kloosterdag in week 39/40.
Inleiding
36
Blz. 2 t/m 7
vóór 6 september
Hoofdstuk 1
37/
38
Blz. 9 t/m 12
vóór  groepsbijeenkomst
(17 of 18 september)
Blz. 13 t/m 18 en aansluitend: kerkbezoek
17 september
15.15 uur Veldkampschool
16.00 uur Alexanderschool en Kingschool
18 september
15.15 uur Zevenster groep A
16.00 uur Zevenster groep B
Hoofdstuk 4
39/
40
Blz. 52 t/m 54
vóór de kloosterdag lezen,
opdracht blz. 54 maken ná
de kloosterdag.
Kloosterdag
22 september
23 september
29 september
30 september
Kloosterdag
Veldkampschool
Alexanderschool + Kingschool
Zevenster groep A
Zevenster groep B
Ouders worden om 17.55 uur verwacht bij de St. Nicolaasstichting. Graag op de fiets, uw kind kan
’s avonds mee terug fietsen, einde is rond 19.30 uur. U krijgt hierover nog mail.
Hoofdstuk 4
40
Blz. 55 t/m 58
Datum: plannen met de groep:
Hoofdstuk 2,
2a en 2b
41
Blz. 20 t/m 24
Datum: plannen met de groep:
Hoofdstuk 2,
2c en 2d
43
Blz. 29 t/m 36
vóór 25 oktober
Hoofdstuk 3
44
Blz. 47 t/m 50 (ná 
groepsbijeenkomst)
Hoofdstuk 5
45
8 november
Blz. 38 t/m 46
Datum: plannen met de groep:
Blz. 60 t/m 63 doorlezen daarna kerkbezoek:
3 november
15.15 uur Veldkampschool
16.00 uur Alexanderschool en Kingschool
4 november
15.15 uur Zevenster groep A
16.00 uur Zevenster groep B
Vormselviering voor St. Nicolaasparochie Denekamp. ’s Middags zal naar alle waarschijnlijkheid nog
een kennismaking zijn met de vormheer (Vicaris Ronald Cornelissen). U krijgt hierover mail.
De eucharistievieringen waarin het sacrament van het vormsel wordt toegediend zijn:
8 november 16.30 uur: Zevenster
8 november 19.00 uur: Alexanderschool, Veldkampschool en Kingschool