November 2014

Luuk & Lilly
15
Kenny Rubenis
Klapwoordraadsel - oplossing
November 2014
blz.
2
F
A N
T
A
S
I
3
V A
C
C
I
N
4
E T
D O
I
E
K E T
L E N
V
E
5
6
7
10 K
J
I
12
O K E
E
R
S
T
U
I
N
B U D D
Y
O
E
13 B
L
A
C
K
L
I
S
T
14 S
T
U
I
T
E
R B
A
Z
O
E
T
16
Welk woord lees je in de gekleurde vakjes?
Blz. 2 Kunst is bezig zijn met je … Blz. 3 Dit maken wetenschappers tegen
de ziekte ebola. - Blz. 4 Een label is
een soort … - Blz. 5 Deze staan in een
akkoord en wil de regering bereiken.
- Blz. 6 Suiker die je niet verbrandt,
wordt ... - Blz. 7 De voornaam van de
schrijfster die De Kinderrechtenrap
schreef. - Blz. 10 Welke soep kreeg je
op het feestje van het boek Hier waakt
oma? - Blz. 11 Een ijsvogel komt op
bezoek in de … van de familie Verplanke. - Blz. 12 Grote mensen moeten
met een maatje of … duiken. Blz. 13 Dit betekent ‘zwarte lijst’. Blz. 14 Dit soort bal maak je op deze
pagina. - Blz. 16 Leeft de goudvis in
zoet of in zout water?
T
K K
11
Zoek het juiste woord (telkens
1 woord) op de juiste bladzijde in Klap.
Zoek daarna het woord dat je kan
maken met de letters uit de lichtgekleurde vakjes (in de juiste volgorde). Je
kan dat woord onderaan invullen.
E
N O
T
I
P
L
T
I
O
E
B O
E
K
J
E
Klap is een uitgave van Uitgeverij De Eenhoorn, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke, 056-60 54 60, [email protected], www.eenhoorn.be • Hoofdredacteur: Beatrijs Peeters • Eindredacteur: Nele Declercq • Vormgever: Ingeborg Wittezaele • Medewerkers: Mirjam Dierick, Veerle Geerts, Kenny Rubenis, Ellen Somers, Sylvie Thienpont, Marijke Verbeke,
Wim Vromant • Verantwoordelijke uitgever: Bart Desmyter, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke