Masterclasses Fiscale Actualia

Masterclasses Fiscale Actualia
Gecoördineerd door Peter Kavelaars
Deloitte Academy
2014 - 2015
Hebt u onvoldoende tijd om alle wetswijzigingen, beleidsbesluiten en arresten bij te
houden? Hebt u niet kunnen bijhouden welke plannen de regering nu echt gaat uitvoeren?
Wij helpen u graag om alles weer op een rijtje te zetten en vooral uw fiscale kennis te
verdiepen. Wij hebben daartoe 4 modules ontwikkeld.
In deze masterclasses wordt u geïnformeerd over allerlei fiscale ontwikkelingen en wordt u diepgaand bijgepraat op een breed
scala van fiscale thema’s. De fiscale regelgeving is en blijft complex. Men ontkomt er als professional niet aan om de
ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak goed bij te houden. De cursus is bedoeld voor fiscalisten met voldoende
praktijkervaring waardoor op een hoog niveau over de materie wordt gesproken en gediscussieerd. De docenten zijn allen
verbonden aan Deloitte, specialisten op hun terrein en hebben veel ervaring met de problematiek die zij doceren. De stof is
opgedeeld in een aantal modules. Inschrijving kan voor de hele cursus maar ook voor bepaalde modules.
U kunt door deelname aan deze masterclass in aanmerking komen voor 32 PE-uren ten behoeve van de NOB indien u alle
modules volgt.
Programma
Tijdens deze masterclasses komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Module 1: 20 mei 2014
Actualiteiten vennootschapsbelasting
•
•
•
•
Winstbepaling
Renteaftrekbeperking en onzakelijke leningen
Deelnemingsvrijstelling
Fiscale eenheid
Module 2: 23 september 2014
Actualiteiten indirecte belastingen





Ondernemerschap en fiscale eenheid
Internationaal goederen- en dienstenverkeer
Onroerend goedtransacties en exploitaties (incl. overdrachtsbelasting)
Vrijstellingen
Douaneheffingen en accijnzen
Module 3: 18 november 2014
Actualiteiten internationaal en Europees belastingrecht
•
•
•
•
•
Uitzending van personeel van en naar Nederland
Vaste inrichting en winsttoerekening
Transfer Pricing
Passieve inkomsten (dividend/rente/royalties)
Actualiteiten rechtspraak
Module 4: 09 december 2014
Actualiteiten loonheffingen
•
•
Loon en kostenvergoedingen
Pensioenontwikkelingen
Actualiteiten formeel belastingrecht
•
•
•
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Rechten en plichten van de belastingplichtige
Fiscale boetes
Voor wie is deze cursus?
Deze masterclass is ontwikkeld voor bedrijfsfiscalisten,
controllers, tax managers, tax directors en ieder die op
enige andere wijze te maken heeft met fiscaliteit.
Locatie en data
De masterclasses vinden plaats in de Bilderberg Résidence
Groot Heideborgh te Garderen.
Module 1: 20 mei 2014
Module 2: 23 september 2014
Module 3: 18 november 2014
Module 4: 09 december 2014
08.30 uur – 17.30 uur
08.30 uur – 18.00 uur
08.30 uur – 18.00 uur
08.30 uur – 18.00 uur
Investering
De kosten van de vierdaagse masterclass (4 dagen)
bedragen per persoon € 2.999, - exclusief BTW.
In deze kosten zijn onder andere inbegrepen: lesmateriaal,
koffie/thee, lunch en borrel.
Het is mogelijk om de masterclass deels te volgen. De
masterclass bedraagt per dag € 895, - exclusief BTW.
Voorovernachting
Het is mogelijk om via de Deloitte Academy een
voorovernachting te boeken op de locatie.
De kosten zijn € 95, - per persoon per overnachting. U kunt
op het inschrijfformulier aangeven of u dit wenst.
Uw docenten
Deze masterclass is samengesteld door prof. dr. Peter
Kavelaars en zal samen met zijn selectie van zeer ervaren
specialisten de masterclass verzorgen.
mr. W. A. (Wiebe) Dijkstra
mr. W. (Wouter) Eenhoorn MBA
E. P. (Eddo) Hageman FB
mr. F. (Frank) Herreveld
drs. R. M. C. (Roel) van den Heuvel
mr. J. A. H. (Johan) Hollebeek
prof. dr. H. T. P. M. (Hans) van den Hurk
prof. dr. P. (Peter) Kavelaars
mr. J. (Joke) Koning RC
dr. C. L. (Corina) van Lindonk
mr. C. A. H. (Carl) Luijken
dr. M. M. W. D. (Madeleine) Merkx
mr. A. (Aart) Nolten
mr. drs. H. (Hans) Pijl
mr. H. M. M. (Harm) Prinsen
mr. M. H. C. (Michel) Ruijschop
mr. P. J. B. B. (Pascal) Schrijver
Permanente Educatie
U kunt door deelname in aanmerking komen voor
32 PE-uren voor de gehele cursus. Hiermee kunt u in
één keer voldoen aan uw jaarlijkse PE norm van de
NOB.
Annuleringsvoorwaarden
Tot twee weken voor aanvang van de cursus kunt u
kosteloos schriftelijk annuleren. Bij annulering binnen twee
weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige
inschrijfbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, kan
een collega zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij
stellen het op prijs als u ons daarvan tijdig in kennis stelt.
Deloitte Academy behoudt zich het recht voor om een
cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt
hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien er te veel
aanmeldingen zijn wordt bezien of een tweede bijeenkomst
kan worden georganiseerd.
Aanmelden
U kunt zich voor deze masterclass inschrijven via
www.deloitte.nl/academy
Peter Kavelaars
Peter Kavelaars is hoogleraar Fiscale economie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is Peter
Kavelaars directeur Wetenschappelijk Bureau bij Deloitte
Belastingadviseurs te Rotterdam. Zijn nevenactiviteiten zijn
onder andere: hoofdredacteur Pensioenbrief, hoofdredacteur
NTFR-Beschouwingen, annotator voor de BNB, bestuurslid
van de Vereniging van Belastingwetenschap en bestuurslid
van Europese Fiscale Studies, alsmede vast medewerker
van het Weekblad voor Fiscaal Recht.
Peter Kavelaars is aanwezig bij alle masterclasses en opent
de programma’s. Tijdens de 1e, 3e en 4e masterclass zal hij
als spreker optreden.
Deloitte Webinars
Deloitte organiseert regelmatig webinars op het gebied van
Tax. Door het bekijken van deze webinars kunt u in
aanmerking komen voor 2 PE uren. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met Peter Kavelaars via
[email protected]
Contact us
Deloitte Academy
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Tel 088 288 9333
Fax 088 288 9844
[email protected]
www.deloitte.nl/academy
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms,
each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally
connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering
the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to
becoming the standard of excellence.
This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities
(collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking
any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be
responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
© 2014 Deloitte The Netherlands