1 oktober 2014 pagina 24

‹
Nog een weekje wachten
en dan staat de jaarlijkse
Ossenmarkt weer op de
agenda. Deze traditionele
najaarsmarkt is al
eeuwen oud. Bezoekers
kunnen onder meer
komen kijken naar een
ossenwagen, aangevoerd
door grote ossen. Ook
oude ambachten nemen
een plaats in tijdens de
Ossenmarkt.
Van de redactie
PUTTEN - Ieder jaar zijn er te-
rugkerende onderdelen tijdens de Ossenmarkt. Dit zijn
onder meer een landbouwtentoonstelling, een ossenwagen aangevoerd door grote ossen, demonstraties van
een dors- en stoommachine,
een kindervlooienmarkt en
een braderie.
De braderie, georganiseerd
door de VVV, is te vinden
aan de Kerk- en Dorpsstraat.
Randmeercombinatie · woensdag 1 oktober 2014 · 22
Ook dit jaar is er in de Achterstraat van alles te doen.
Bezoekers kunnen komen
kijken naar verschillende
live optredens. Zo is er muziek van de Kajuitzangers
en dans van de Puttense
Boerendansers.
Verder zijn er oude ambachten aanwezig, kunnen de
bezoekers diverse bijzondere kramen bekijken en
demonstraties bijwonen. Zo
zijn er kunstenaars die hun
kunsten komen vertonen.
Ook draait het spinnenwiel
lustig rond en wordt er vis
gerookt. Cor Jansen en Alie
van Vishandel HK 110 roken weer op de Ossemarkt
belangeloos paling, zalm
Ossenmarkt 2014
en makreel gaan roken voor
een goed doel (zie kader onder).
Aan de kinderen is ook gedacht. Voor hen is de kinderboerderij met kleinvee
dit jaar weer aanwezig. Hier
kunnen de diertjes weer een
aai over de bol worden gegeven.
Ook is Hart voor Israël aanwezig met acties voor het
goede doel. Meer informatie
hierover in het kader rechts.
Voor meer informatie over
de Ossenmarkt kan contact
op worden genomen met
VVV Putten, Kerkplein 15,
telefoon 0341-351777.
Cor Jansen en Alie van
Vishandel HK 110 roken
paling, zalm en makreel
Hospice ‘De Jasmijn’ in
Harderwijk.
Cor en Alie zijn te vinden
op hun vaste plaatsje
hoek Achterstaat/Dorpstraat.
Mar
i
ënhoef5Er
mel
o,0341-552570
Her
s
t
offer
i
ngvankus
s
ens
,
voor
s
t
oel
en,mat
r
as
s
enenpanel
en
(
Her
)
bekl
edenvanwanden/
pl
af
onds
Leggenvanvl
oer
bedekki
ng/
vi
nyl
Makenvangor
di
j
nen
Lever
envanmaat
wer
kmat
r
as
s
en
Aanpas
s
en/
s
pui
t
envanheti
nt
er
i
eur
WWW.
STOFFEERDERI
J
KLAVER.
NL
Hart voor Israël is aanwezig op de Ossenmarkt
met diverse acties voor
het goede doel aan de
Verlengde Dorpsstraat.
Zoals ieder jaar worden
krentenbroden en vleesschotels verloot. Verder
zijn er kaarten, houten
creaties en sieraden
gemaakt van fietsbanden
verkrijgbaar.
Nieuw is dat er een
duiventil in de verkoop
gaat, dat er een schilderij gemaakt voor die
dag wordt verkocht. Ook
nieuw is het ballonnendartspel en een rodeostier.
De opbrengst is voor het
nieuwe project: Shavei
Tsion. Deze gemeente in
Haifa biedt steun aan
Holocaust overlevenden
en verzorgt een voedselbank.