2014 folder Splitting afdeling economie

De afdelingen
Aan het eind van leerjaar 2 kies je een afdeling. Deze
keuze bepaalt in welke rich ng jij je eindexamen doet. Je
kunt kiezen uit de volgende afdelingen:
•
•
•
•
•
Groen
Techniek
Economie
Welzijn
Sport, dienstverlening & veiligheid (SDV)
Kiezen voor economie
Als je later wilt werken in de handel/verkoop of op een
kantoor, dan is de afdeling economie een goed begin!
Ook als je een totaal ander beroep voor ogen hebt, of je
weet het nog niet, dan is de afdeling economie een goede algemeen vormende vooropleiding.
Economie kun je volgen op bb- en kb-niveau. In leerjaar
3 krijg je 14 beroepsgerichte lessen met theorie en prakjk per week, in leerjaar 4 zijn dat er 12.
Welke vakken volg je bij economie?
Bij de afdeling economie krijg je algemene en beroepsgerichte vakken. De algemene vakken zijn: Nederlands,
Engels, wiskunde, maatschappijleer, godsdienst, culturele kunstzinnige vorming (ckv), algemene economie en
lichamelijk opvoeding.
De beroepsgerichte vakken zijn onder andere:
•
•
•
•
•
Economie
)
4
n
e
3
s
a
(kl
BB + KB
Administra e
Verkoopbevordering
Tekstverwerking en DTP
Windows/MS Office
Kassa, etaleren, verkopen, telefoneren
Bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf, een bibliotheek, de tandarts, een kantoor of een winkel
(bedrijf). Op school vindt ook in leerjaar 4 nog een
soort stage plaats in een nagebootste kantooromgeving.
Wat voor vervolgopleiding kan ik doen?
Met het diploma kun je doorstromen naar alle sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of,
onder bepaalde voorwaarden, naar de havo. Onze
leerlingen met een diploma economie kozen onder
andere voor de volgende opleidingen binnen het
mbo: zakelijke dienstverlening, handel, grafimedia,
audiovisuele produc e/fotonica, recrea e en toerisme, gezondheidszorg, uniformberoepen, horeca, of
ict. Met economie kun je in het mbo alle kanten op!
Contactpersoon
Voor vragen/opmerkingen is dhr. J. van der Velde de
contactpersoon. Dhr. J. van der Velde is bereikbaar op
(0512) 30 57 63 en [email protected]
Voor de mavoleerling
In leerjaar 3 en 4 van de mavo kun je naast de theorievakken één beroepsvoorbereidend vak kiezen. Je kunt
kiezen uit zorg & welzijn, handel & administra e en
instalectro.
Hoe zit het met stage?
Later ga je aan het werk bij een bedrijf, een winkel of
een organisa e. Het is daarom van belang dat je in leerjaar 3 en 4 kennis maakt met werken door stage te lopen. In leerjaar 3 ga je twee weken stage lopen. In leerjaar 4 loop je gedurende 20 weken één middag in de
week stage in een, bij voorkeur zelf gekozen, bedrijf.
Naast een beroepsvoorbereidend vak kun je ook nog
kiezen voor LO2. LO2 is een verdieping en verbreding
van het reguliere bewegen en sport (bs) in de onderbouw. LO2 kun je volgen binnen elke sector.
Contactpersoon mavo: dhr. A.J. Sikkens
2014-2015