Inschrijfformulier cursisten ABC

INSCHRIJFFORMULIER CURSISTEN ABC-DAG 2014
Ik kom op zaterdag 15 november 2014 in Utrecht naar de landelijke ontmoetingsdag voor cursisten van
Lees- en schrijfgroepen van ROC’s en Taal voor het leven.
Voornaam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Achternaam:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Telefoonnummer: :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ROC (school) of Organisatie: ……………………………………………………….……………………………………………………………………
Ik ben: (kruis juiste vakje aan)
cursist
o
o
docent of begeleider
Workshops:
1
Help, ik durf niet (voor) te lezen (45 minuten)
2
Leren lezen en schrijven met de computer en de iPad (45 minuten)
3
Spelen met taal (45 minuten)
4
Oefenen met WhatsApp (45 min.)
5
Reizen met de OV-chipkaart (45 minuten)
6
Leer eenvoudig chatten op de website van ABC (45 minuten)
7
Geef je mening over filmpjes: “Stress tijdens de zwangerschap” (45 minuten)
Omcirkel het nummer van de workshop die je wilt volgen of vul het nummer in op de stippellijntjes:
-
1e ronde keuze:
workshop ……………… (nummer:
1
2
3
4
5
6
7
)
-
2e ronde keuze:
-
workshop ……………… (nummer:
1
2
3
4
5
6
7
)
e
workshop ……………… (nummer:
1
2
3
4
5
6
7
)
e
workshop ……………… (nummer:
1
2
3
4
5
6
7
)
1 reservekeuze:
2 reservekeuze:
Handtekening:
………………………………………………………………………
Dit formulier volledig ingevuld terugsturen vóór 3 november 2014 aan: ABC-dag 2014, Antwoordnummer 60510,
5000 WB Tilburg (geen postzegel nodig), of per mail aan [email protected]