Recensie in NRC Handelsblad

Meer intimiteit had de toneelversie
van ‘De laatkomer’ goed gedaan
Theater
D e laatkomer naar de roman van Dimitri Verhulst
door Noord Nederlands Toneel.
Gezien: 28/9 Stadsschouwburg, Groningen.
Tournee t/m 17/12. Inl: nnt.nl
*
3
Alle bejaarden dragen een blauw feesthoedje op
Désirés verjaardag, behalve de jarige zelf. Hij is
oud noch dement, hij simuleert op virtuoze wijze zijn ouderdomsgebreken. In een lange monoloog, recht uit de roman De laatkomer, vertelt
Hans Dagelet als Désiré over zijn listige spel. Vitaal is hij, veerkracht schuilt in zijn schouders.
Hij viert het leven in de ontluisterende entourage van Home Winterlicht.
Om hem heen de oude medemens in rolstoel
of dramatisch schuifelend door de gang, weggeborgen, ten prooi aan zorgpersoneel. In de to-
neelversie van De laatkomer (2013) brengt regisseur Ola Mafaalani veel bijwerk aan: tal van personages dolen als geesten over het toneel en
Adelheid Roosen presenteert met Iets Zachts oude ‘wijze’ bejaarden die bij entree van de
schouwburg in een kring op de grond liggen. Het
is overbodig. Hierdoor raakt een gevoelige lijn,
die van de opbloeiende liefde van Désiré voor
Rosa (Malou Gorter), op de achtergrond. Pas
wanneer Lies Pauwels als de dochter in een aangrijpende monoloog haar vader toespreekt
krijgt de voorstelling diepte. Briljant toont zij de
verwarde gevoelens van zorg en compassie, gemengd met besef van naderend einde van haar
vader. Dagelet incasseert prachtig haar woorden. Twee mensen op het toneel, dat is eigenlijk
voldoende. Meer intimiteit had goed gedaan; het
geweldige samenspel van Dagelet en Pauwels
redt op het nippertje een te overvolle en onevenwichtige boekvoorstelling.
Kester Freriks