verslag 7 dd 28 april 2014 - Sint

Sint-Katelijne-Waver, 28 april 2014
ouderraad
Het verslag van de vergadering van 28 april 2014
Aanwezig:
Helen Blaton, Els Bruninx, Kristian Giddelo, Johanna Vander Kuylen,
An Van Dessel, Pieter Van Overloop, Joris Verbeiren, Bert Willems,
juf Lieve Michiels, juf Berdien, directrice, Linda Demierbe, Katrien
Geens
Verontschuldigd:
Karen Michiels, Viki Desneux, Karla Geudens, Kim Van den
Langenbergh
Niet verwittigd:
1. Nieuwe leden
Nieuwe mensen: Linda Demierbe, Katrien Geens
2. Goedkeuring verslag vergadering 17 februari 2014
Het verslag van de vergadering van 17 februari wordt goedgekeurd.
3. Thema
N.V.T.
4. Schoolraad
Tekst huiswerkbeleid op site aangepast. Bondiger uitgelegd en is een visie waar
leerkrachten en directie achter staan. Schema met tijdbesteding bijgevoegd.
Er zullen nog tips voor ouders bijkomen
Randbemerking: er is blijkbaar een huiswerkklas in de Kikiwikies voor degenen die daar
worden opgevangen en die er naar vragen.
OUDERRAAD SINT-KATARINASCHOOL
Schooljaar 2013-2014
1
Schoolreglement:
Aanpassing van schoolkrant naar nieuwsflash in reglement
Inschrijvingsdata bijgevoegd
De naschoolse kinderopvang (heeft impact op school) zal veranderen onder impuls
van de gemeente. Op volgende OR zal schepen Servaas De Vries uitgenodigd
worden om de veranderingen toe te lichten. We kunnen dan onze visie ook geven.
Johanna neemt contact op met Servaas.
Betalingstermijn op factuur is 10 dagen, in reglement 30 dagen. Aanmaningen
worden pas na 30 dagen verstuurd
Toekomstige wijzigingen zullen in september bekendgemaakt worden via brief
aan de ouders. Deze moet dan ondertekend terug moet
Rookverbod: aangepast zoals inspectie aangaf. Rookverbod tijdens uitgebreide
schooluren (binnen gebouwen altijd rookverbod) => b.v. bij avondactiviteit van
ouderraad moeten de mensen niet op straat gaan roken
Leerlingenaantallen op 1 februari:
Kleuterschool: 98
Lagere school: 148
 Kleuter school nu 138 lestijden, volgend jaar 6 minder
 Lagere school nu 187 lestijden, volgend jaar 3 meer
Kleuterschool heeft nu iemand met 7 reaffectieuren waarvoor de juf dus eigenlijk
ingeschreven is op een andere school maar ze kan ze wel in de Katarinaschool
uitoefenen.
Na Pasen komen er 5 uren bij en na Onze-Heer-Hemelvaart nog 6 extra voor de
kleuterschool (instaplestijden)
Ondertussen zijn er 40-tal nieuwe inschrijvingen. Wordt uitdaging met de uren die er
maar beschikbaar zijn
Betalende middag
Middagbewaking is momenteel gratis en er wordt gratis drank gegeven (water, melk,
koffie). Moeilijk houdbaar.
Voorstel om aan iedereen bijdrage te vragen voor de drank. Er wordt geen keuze
gegeven aan ouders om eigen drank mee te geven want is niet/moeilijk
controleerbaar.
Juiste formulering in reglement moet nog gezocht worden.
Ouderraad benadrukt dat dit goed moet uitgelegd worden en niet mag overkomen als
“stoeltjesgeld”.
Bijdrage is ook aftrekbaar van de belastingen.
Zwemmen
OUDERRAAD SINT-KATARINASCHOOL
Schooljaar 2013-2014
2
Eerste leerjaar blijft wekelijks gaan, andere jaren om de 2 weken. 1 leerjaar wordt
gesubsidieerd, dit zal vanaf volgend jaar het 6de leerjaar zijn.
Recepties vormsel en eerste communie
Zullen beperkt worden tot gezinsleden van de communicant/vormeling. Niet meer
meters en peters, grootouders… (zie ook lager)
Huishoudelijk reglement
Nog niet ondertekend want moet nog aangepast worden op vraag van de ouder
vertegenwoordiging (oa over hoe de schoolraad kan samengeroepen worden, ouders
willen ook mogelijkheid hebben om de schoolraad bij mekaar te roepen)
5. Voorbereiding
Schoolfeest (11/5)
Concept: kindvriendelijke fietszoektocht +/- 20km, geen BBQ maar er zal wel iets te
eten zijn, free podium, tombola (kinderfiets te winnen), schminken
Voor de ouders: toog bemannen onder de luifel. Werklijst wordt gemaakt door Johanna
Bij start, naast inschrijving voor de zoektocht, fluohesjes aanbieden. Kan na de start
verhuizen naar de toog.
Dag zelf vanaf 13u. Vrijdag waarschijnlijk toog vullen.
Gevraagd of er mogelijkheid is om wandelzoektocht of kortere fietstocht voor de
kleuters die zelf willen fietsen => wordt doorgegeven aan werkgroep
Receptie plechtige (25/5) en 1e communie (29/5)
Enkel voor gezin communicant/vormeling
Cava- fruitsap – water: voorzien door school
Geen toastjes meer, wel mini-sandwiches met kaas, hesp, salami
Cake, chips (enkel zout)
Plechtige communie: mis + start voorbereiding 10u
1e communie: mis + start voorbereiding: 10u30
Hulp reeds gevraagd via briefjes.
Werklijst door Johanna (zelfde Excel als voor schoolfeest).
Tafelhoezen vragen aan mama van Vincent 1L (Helen)
Zwerfvuilactie (22/6 en 5/10)
OUDERRAAD SINT-KATARINASCHOOL
Schooljaar 2013-2014
3
Vertrek om 9u. Volgende vergadering verder voorbereiden. Datums wel al vastgelegd
voor kalender
6. Evaluatie:
Carnaval (28/2)
Pannenkoeken: goed verlopen. Voor planning volgend jaar: kleuters hebben iets meer tijd
nodig. Na kleuters tijd geven om op te kuisen en voor te bereiden voor lagere school
Namiddag: ganzenbordspel
Zeer leuk, kinderen en ouders vonden het leuk. 0K en 1K liepen wel een beetje verloren.
Volgend jaar eventueel activiteit binnen de klas(sen).
Leerkrachten zeer tevreden over de betrokkenheid en enthousiasme (groot)ouders
Infoavond (25/3)
Interessant en werd goed gebracht. Opkomst vrij mager (zeker van ouders van de
school)
Interessante tips, niet echt veel nieuwigheden maar wel goed dat een aantal dingen eens
herhaald/benadrukt worden. Voor velen bevestiging dat ze toch vrij goed bezig zijn met
de kinderen.
Karen gaat nakijken of de infoavond nog moet om subsidies te krijgen sinds wijziging
beleid. Indien niet nodig, vraag stellen of we nog organiseren. Er is al een groot aanbod
aan infoavonden (gemeente, landelijk opvang, gezinsbond,…)
Omama’s & opapa’s feest (27&28/3)
Dikke proficiat aan leerkrachten en kinderen. Zat goed in mekaar
Indruk dat er minder volk was. Leken meer lege stoelen te zijn dan vorige jaren.
Film die gemaakt is, zal gekocht kunnen worden. Advies om zeker niet meer dan 10 euro
te vragen en deel van opbrengst naar school. Wordt opgenomen met schoolbestuur.
7. Varia:
Quiz
Korte vergadering geweest met Johanna, Viki van ouderraad en Jan en Pieter Devries
als organisatoren om eerste afspraken te maken.
Hoe sponsoring voorzien?
Voorrangsperiode voor ouders en sympathisanten
6 deelnemers per tafel à 15 euro per tafel
Locatie: turnzaal
Capaciteit: +/- 150 personen (25 ploegen). Kan waarschijnlijk meer
Prijzen rondvragen bij sponsors en eventueel aankopen.
OUDERRAAD SINT-KATARINASCHOOL
Schooljaar 2013-2014
4
Hoofdprijs mogelijke cadeaubon restaurant dat voor helft gesponsord wordt door
restaurant, andere helft organisatie. Nog verder te bekijken
Belangrijk voor opbrengst: catering. Viki checkt bij Prik en Tik voor drank (bv
assortiment drank van Kaas en Wijn-avond, incl Carolusbieren)
Werkploeg: +/- 12 personen nodig: jury, toog, bediening/formulieren ophalen, eten
8 mei volgende vergadering bij Jan
Activiteiten volgend schooljaar
Vraag van directie om kalender op te maken.
Van ouderraad: bedeling gemeentekrantje (laatste weekend augustus), 5/10 zwerfvuil,
18/10 quiz
Volgend jaar Kerstmarkt en restaurantdag. Geen schoolfeest (2-jaarlijks)
Staat van schoolgebouwen
3 klassen ontruimd (4-5-6 lagere school) wegens herstellingswerken. Zou hersteld
moeten zijn tegen september. Indien niet, is plan B nodig (eventueel containerklas)
Vraag zal gesteld worden aan schoolbestuur om hun visie ivm onderhoud gebouwen en
het masterplan toe te lichten. Masterplan is volledige herinrichting van de school maar
ligt al enkele jaren bij Ageon (die subsidiedossier goedkeuren en een grote achterstand
hebben)
Ouderraad vindt dat schoolbestuur verantwoording verschuldigd is ivm de gebouwen
Schoolbestuur probeert inhaalbeweging te doen vermits het masterplan te lang duurt.
Herstelling van de klassen gebeurt met masterplan in achterhoofd zodat materialen
kunnen hergebruikt worden
Jongenstoiletten kleuterschool kapot. Offerteaanvragen zijn uitgestuurd
Toiletten lagere school op langere baan geschoven.
Brand en elektriciteitsdossier naar
herstellingswerken bijgevoegd worden.
Ageon
maar
daar
moeten
de
nieuwe
Naast investering in gebouw benadrukt directie dat er ook nog investeringen nodig zijn
in materialen en ICT (vb server, PC’s…)
Werkgroep inrichting speelplaats: update
Brainstorm kwam op hoge rekening uit. € 31.000 per speelplaats. Er zal het één en ander
uit moeten. Zal nog verder bekeken worden in de werkgroep op wat realiseerbaar is.
Architect heeft gevraagd betrokken te worden zodat investeringen niet verloren zijn
als masterplan eindelijk kan doorgaan.
OUDERRAAD SINT-KATARINASCHOOL
Schooljaar 2013-2014
5
Ouderraad kan stuk sponsoren maar bedrag zal afhangen van kostprijs zonwering.
Raamfolies
Rondvraag efficiëntie: beperkt en kost toch ook al € 1500 voor de 3 klassen. Testklas
proberen kost dus makkelijk € 500. Zou zonde zijn van geld
Moet gekeken worden naar degelijke zonnewering zoals screens. Offertes zullen
aangevraagd moeten worden. Waarschijnlijk niet meer voor dit schooljaar. Afh van
kostprijs wil ouderraad dit sponsoren.
8. Vragenronde
Vraag vervoer OK/1K voor activiteit in bib was vrij kort dag en weinig tijd gegeven aan
ouders om te reageren. Ouders waren nog aan het kijken om agenda vrij te maken toen
bericht al kwam dat de kinderen te voet zouden gaan met hulp van LLN 4 en 5 die dan
gaan zwemmen. Voorstel bolderkarren aankopen voor dergelijke uitstappen: is geen hulp
voor leerkrachten (bolderkarren moeten nog getrokken worden)
Volgende vergadering maandag 19 mei
OUDERRAAD SINT-KATARINASCHOOL
Schooljaar 2013-2014
6